Home

Statutul cultului baptist pdf

Art. 1 R Se recunoa te Statutul de organizare i func ionare a Cultului Cre tin Baptist - Uniunea Bisericilor Cre tine Baptiste din România, prev zut în anexa care face parte integrant din prezenta hot râre. Art. 2 R Pe data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se abrog Decretul Prezidiului Marii Adun ri Na ionale nr STATUTUL Cultului Creștin Baptist, actualizat în anul 2018 Art. 100. - (1) Congresul cultului este organul suprem de îndrumare şi control al Cultului Creştin Baptist din România. (2) El se compune din delegaţii bisericilor baptiste conform prevederilor prezentului statut şi se ţine o dată la 4 ani, de preferinţă în cursul lunii mai

STATUTUL Cultului Creștin Baptist 201

Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România şi ţinând cont de Statutul Bisericilor din Asociaţia Baptistă Română. Ea are ca singură autoritate în materie de credinţă şi practică religioasă învăţăturile Sfintelor Scripturi. Ea este constituită prin hotărârea adunării generale a membrilor fondatori. Art. 3 Statutul Cultului Creştin Baptist din România. Posted on martie 15, 2008 by webmaster. 1. statutul cultului creştin baptist din România.pdf. Apreciază: Apreciere. Încarc... Apreciază. Fii primul care apreciază asta de Statutul Cultului Creştin Penticostal, însoţit de Mărturisirea de credinţă. Art. 3. Părinţii, tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri. SECŢIUNEA a 2- Statutul Cultului Creştin Baptist din România. Posted on May 3, 2010 by gtgospel.wordpress.com. Dacă sunteţi interesaţi să cunoaşteti ce spune statutul şi mărturisirea de credinţă a cultului baptist din Romania în vreo problemă specifică, daţi clik pe linkurile de mai jos Statutul Cultului Creştin Baptist a fost aprobat şi recunoscut în data de 25 Ianuarie. Forma electronică (PDF) se găseşte pe blogul lui Aurel Mateescu. [] Turul blogurilor (30 ianuarie 2008): Tot mai singur într-o mare aglomeraţie. « La Rotundu said

statutul cultului creştin baptist din România.pdf. Publicat în statutul cultului baptist Navigare articole. Căutare. Abonează-te la blog prin email. Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi STATUTUL BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA Download ca si PDF Hotarare nr.58 din 16-1-2008 privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist - Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romani Statutul Cultului baptist. Pastorul Vasile Talos ne anunta ca a fost publicat Statutul cultului baptist in Monitorul oficial. M. Of. nr. 59 / 25 ian. 2008 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 58/16 ian.2008 — Hotărâre privind.

Statutul Cultului Crestin Baptist - resitabaptista

In 1948, cultul baptist a depus la Ministerul Cultelor noul Statut de organizare si functionare cu nr. 41360/1948. Doi ani mai tarziu, in 1950, s-a publicat Statutul de organizare si functionare a Cultului crestin baptist, care a fost in vigoare pana in Decembrie '89 CAPITOLULI Dispoziţiigenerale SECŢIUNEA1 Principiilefundamentale Art.1.-Îndesfăşurareaactivităţiisale,CultulCreştinPenticostalarelabază următoareleprincipii. Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România 2018 a apărut în varianta tipărită. Conține toate modificările aprobate la Congresul Cultului de la Timișoara 2017. În text sunt semnalate toate articolele modificate pentru o identificare mai facilă. Statutul ecleziologic asumat în anul 2005 de Biserica Română Unită cu Roma, Greco‐Catolică, când Papa Benedict al XVI‐lea ridica la data de 14 decembrie această Biserică la demnitatea de Biserică Arhiepisco

- Se recunoaşte Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează Ministrul Culturii şi Cultelor Adrian Iorgulescu Bucureşti, 20 februarie 2008. Nr. 189. Anexă Statutul 1 Response to Statutul Cultului Crestin Baptist. Gherase Paul says: May 2, 2008 at 4:53 pm We would like to show you a description here but the site won't allow us HG nr. 58/16.01.2008 (Statutul Cultului Creștin Baptist din România, denumit în continuare Statutul cultului); Protocolul nr. 10748/21.10.2015 cu privire la predarea disciplinei religie - cultul baptist în învățământu

46 Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin Baptist din România - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România., Capitolul I, Secțiunea 1, Articolul 1, pct. b, c. Din punct de vedere administrativ biserica este organizația locală a Cultului Creștin Baptist

Guvernul României Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România din 16.01.2008 Modificări (1), Referințe (1) Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 25 ianuarie 2008 PREAMBUL I. Baptiștii reprezintă în tradiția creștină o ramură a Reformei protestante din secolul al XVI-lea și se [ potrivit prezentului statut având la bază Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România şi ţinând cont de Statutul Bisericilor din Asociaţia Baptistă Română. Ea are ca singură autoritate în materie de credinţă şi practică religioasă învăţăturile Sfintelor Scripturi

Statutul Cultului Creştin Baptist din România Motora

 1. persoane de a-i manifesta credina religioas n mod indi-vidual sau n public n cadrul Cultului, fr constrngeri saurestricii. Norma de baz n exercitarea credinei penticostale. 4este reprezentat de Sfnta Scriptur i de Statutul CultuluiCretin Penticostal, nsoit de Mrturisirea de credin. Art. 3
 2. Statutul Cultului Creștin Baptist Un alt document care definește Cultul Creștin Baptist și felul lui de organizare, este Statutul . Acest document nu a fost nevoie să apară la fel ca Mărturisirea de Credință, care arăta raportarea baptiștilor la Cuvântul scris al lui Dumnezeu
 3. S-a votat introducerea în Statutul Cultului Creºtin Penticostal a urmãtoarelor articole noi: Art.____ Slujitorii ordinaþi în alte biserici din þarã, sau în strãinãtate ºi care se înscriu ca membri într-o altã bisericã, vor fi supuºi votului de recunoatere a ordinãrii sale de cãtre bisericã
 4. Farul Creștin, Nr. 14-15 / 1946 La Congresul ţinut la Arad în zilele de 27 și 28 octombrie 1945 s-a votat statutul pus de acord cu Legea nr. 553 din 1944, prin care s-a recunoscut Cultul Creștin Baptist in România și alte completări necesare. Acest statut a fost înaintat apoi pentru aprobare de către Uniun
 5. Mărturisirea de credinţă a CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA I. Biblia - Cuvantul lui Dumnezeu Noi credem si marturisim ca Sfintele Scripturi ale Vechiului si Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfant. Ele sunt Cuvantul lui Dumnezeu scris, o revelatie dumnezeiasca pentru neamul omenesc, sunt izvorul fara gres al constiintei de Dumnezeu
 6. Institutul Teologic Baptist din București la un secol de vocație teologică (1921-2021) Baptist Theological Institute of Bucharest Celebrating One Century of Theological Vocation (1921-2021) Dr. Marius SILVEȘAN Colegiul Naţional Grigore Moisil București Liceul Teoretic Marin Preda București marius.silvesan@yahoo.com Abstract In this paper we intend to present several events.
 7. Contradicţia dintre Mărturisirea de credinţă baptista, Statutul cultului [baptist] şi Sf.Scriptură este evidentă, dar nu este băgată în seamă. La ce mai servesc aceste documente? Ca să ieşi din ghetou trebuie să fi intrat, trebuie să fi fost conştient că el există şi să fi petrecut destul timp acolo încît să vezi.

Statutul Cultului Creştin Baptist din România Guarding

art.92 Statutul Cultului Creştin Baptist din România, aprobat prin Decretul 1203 din 1950, a fost modificat şi completat de Conferinţa Naţională a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, la Arad, în data de 27 noiembrie 1998 In 1948, cultul baptist a depus la Ministerul Cultelor noul Statut de organizare si functionare cu nr. 41360/1948. Doi ani mai tarziu, in 1950, s-a publicat Statutul de organizare si functionare a Cultului crestin baptist, care a fost in vigoare pana in Decembrie '89. Structura organizatorica a bisericilor baptiste din Romani Comunistii au incurajat centralizarea excesiva a Cultului baptist, care potrivit propriilor convingeri este un Cult laic si in care primeaza autonomia bisericii locale asupra structurilor organizatorice interne. Comunistii au descurajat slujirea laicilor si au promovat hegemonia slujitorilor bisericilor, in special a pastorilor Statutul Cultului Creştin Baptist din România, aprobat prin Decretul 1203 din 1950 a fost modificat şi completat de Conferinţa Naţională a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, la Arad, în data de 27 noiembrie 1998

Acte necesare pentru accesare de fonduri. Consiliul Uniunii a decis în şedinţa de la Comăneşti din 27 Octombrie 2009 că bisericile baptiste pot accesa fonduri din partea Statului pentru proiecte legate de implicarea bisericii în societate (activităţi sociale, educaţionale, etc) precum şi pentru construirea şi repararea clădirilor şi anexelor acestora care sunt proprietatea. A fost modificat şi completat Statutul Cultului Creştin Penticostal. Penticostalismul este o continuare a mişcării de redeşteptare a credinţei, care a avut loc în secolul trecut. Pe la 1900, predicatorul american Charles F. Parham a început să susţină că asupra celor credincioşi coboară Duhul Sfânt, aceştia căpătând. • Statutul Cultului Creştin Baptist - (.G. nr. z din s x ianuarie r r z privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, publicat în M. Of. nr. { din w ianuarie r r

statutul de organizare Şi funcŢionare al cultului creŞtin penticostal - biserica lui dumnezeu apostolicĂ din romÂnia sumar capitolul i dispoziŢii generale secŢiunea i.1 principiile fundamentale secŢiunea i.2 consideraŢii de ordin general privind cultul penticostal capitolul ii organizarea cultului penticostal capitolul iii biserica localĂ; secŢiune În Congresul Cultului Creştin Baptist, ce a avut loc în luna februarie 1977, toţi delegaţii prezenţi au condamnat şi dezaprobat metoda de rezolvare a problemelor ce privesc cultul nostru prin trimiterea de scrisori deschise şî prin memorii de către persoane care nu au nici o încredinţare în cadrul cultului Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România 2018 a apărut în varianta tipărită și poate fi comandat printr-un simplu click pe butonul de mai jos: Comandă aici Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România - Ediție actualizată Conține toate modificăril

Art. I. — Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist — Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează I. Introducere II. Cultul Baptist. Bisericile Baptiste din România sunt biserici surori, organizate după un model asociativ în care fiecare biserică (adunare) este autonomă. Autonomia se referă la faptul că fiecare adunare este liberă să îşi desfăşoare activităţile interne conform propriilor nevoi spirituale fără ingerinţa forurilor superioare ale cultului sau a altei. Credință a Cultului Baptist nu a trecut printr-un proces de evaluare și actualizare. 2) Privitor la structura organizatorică a Cultului Baptist, având în vedere ultimele dispute avute de organele de stat cu Institutul Teologic Baptist de la București, propun următoarea formulare care să evidențieze mai clar apartenența cultică: Art Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist (fișier PDF) Pagina Bisericii Baptiste Bună Vestire Iași pe Facebook. Biserica Crestina Baptista Nr.1 Bunavestire Iasi. BCR (Banca Comerciala Romana) IBAN: RO 35 RNCB 0175 0336 0217 0001 ORIGINEA CULTULUI BAPTIST Ca biserica, baptismul a aparut in secolul al XVII-lea, insa teologii si istoricii baptisti afirma ca originea cultului se afla in epoca crestinismului primar. Atat izvoarele baptiste, cat si ne-baptiste desemneaza ca stramosi ai cultului pe anabaptistii secolului al XVI-lea. Astfel putem spune ca deriva din secta.

Statut Cultul Baptist blog Aurel Mateesc

 1. Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist din România este documentul sintetic prin care creștinii baptiști din România își exprimă unitatea de crez și principiile de credință. Broșura este o retipărire a ultimei ediții. Atenție: prețurile afișate sunt valabile pentru comenzi de peste 100 de lei
 2. Baptiștii consideră în general că crezurile creștine istorice se situează la un nivel de autoritate mai scăzut decât al Bibliei, deși s-ar putea să fie, în esență, de acord cu ele. Totuși, o organizație sau o biserică locală poate avea un Crez general, cum ar fi Mărturisirea de credință a Cultului Baptist din România
 3. Statutul de Organizare si Functionare al Cultului Crestin Baptist din Romania p. 83 3. Statutul de Organizare si Functionare al Cultului Crestin Adventist de Ziua a 7-a p. 84 4. Statutul de Organizare si Functionare al Cultului crestin dupa Evanghelie p. 85 5. Statutul de Organizare si Functionare al Cultului Penticostal p. 86 C. Statutele.
 4. Punct de vedere privind Statutul Cultului Baptist martie 21, 2017 Centrul Antiohia In sedinta de lucru a Comunitatii Bisericilor Crestine Constanta din data de 21.03.2017 s-a luat in discutie si s-a votat in unanimitate să fie trecute ca amendamente la statut toate modificarile articolelor sesizate și modificate de fratele Daniel Fodorean.
 5. Casa de Pensii si Ajutoare a Cultului Crestin Baptist din Romania Stimati colaboratori, datorita unor probleme tehnice, site-ul Casei de Pensii este momentan indisponibil. Lucram la repunerea lui in functie cat mai repede posibil

statutul cultului baptist Motora Marius Nicola

Se recunoaşte Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 589/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Mozaic, nepublicat. PRIM-MINISTR Păstrăm relaţii cordiale cu toate autorităţile, dar în statutul cultului nostru scrie că pastorii nu au voie să se implice în politică. Deci dacă o fac, o fac în nume personal. Normal că mă bucur când un creştin, nu neaparat baptist, este ales, dar cred că principalul criteriu de alegere este competenţa şi ceea ce poate oferi. În conformitate cu articolul 93 coroborat cu art. 105 al (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România iar delegaţii bisericilor baptiste din România prezenți au stăruit. 1.Potrivit art.24 alin.5 din Statutul Cultului Baptist Pierderea calităţii de slujitor ordinat se face în situaţia excluderii din biserică pentru cădere în păcat sau răspândire de învăţături eretice, prin hotărârea comitetului comunităţii sau a Comitetului executiv al Convenţiei Baptist

Statut Comunitatea Baptista Ara

 1. Nu există o astfel de procedură în Statutul Cultului Baptist, astfel că gestul la care a recurs Marius Cruceru va da ceva bătăie de cap pînă i se va găsi locul în istoria postdecembristă a evanghelicilor români. Din păcate, comentatorii, mai mult sau mai puţin uimiţi, dezamăgiţi sau dimpotrivă, dezorientați sau pur și simplu.
 2. Scrisoare deschisa catre Bisericile Crestine Baptiste din Romania Iubiti frati, Salutari sfinte in Numele Domnului nostru Isus Hristos, Acela care a parasit gloria Cerului si S-a nascut in ieslea din Betleem si Care, dupa ce a sfarsit lucrarea de rascumparare, S-a inaltat din nou in glorie. In timpul calatoriei nostre pe pamant, Cuvantul Scripturii n
 3. De asemenea, în baza dispozițiilor constituționale și ale prevederilor Legii nr.489/2006, solicităm recunoașterea dreptului CULTULUI CREȘTIN BAPTIST din ROMÂNIA de a participa activ și de a fi consultat în stabilirea procedurilor de implementare a prevederii privind educația sexuală în unitățile școlare, instituită prin Legea nr.45/2020, inclusiv încheierea unui PROTOCOL de.

statut cultul baptist blog Aurel Mateesc

Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist; Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist This page was last edited on 30 July 2021, at 10:57 (UTC). Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Pastor Ilie Mondoc pentru Munteanu Aurel, In Ramnicu Valcea exista doua biserici baptiste: SPERANTA pe strada N. Balceascu, 31 (in zona Traian-Sala Sporturilor) si Biserica Baptista Independenta FILADELFIA, slujita de pastor Ilie Mondoc. Biserica Filadelfia are adunari in fiecare Duminica de la orele 9.00 si 17.00, precum si Joia orele 18.00 Cultul Crestin Baptist din România are sistem propriu de salarizare si sistem propriu de asigurări sociale, denumit Casa de Pensii si Ajutoare a Cultului (C.P.A.). Casa de Pensii are personalitate juridică si se organizează si funcționează conform regulamentului propriu, aprobat de organele de conducere ale cultului 3 documente intr-o singura carte Dimensiune 146x207mm 151 pagini Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România [cu modificările aprobate în cadrul Congresului Cultului Creștin Baptist din România din anul 2017 Modificările apar subliniate în text

cultul crestin baptist in comunism cap 1. This entry was posted on 06/09/2009 at 08:19 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist. Vă prezentăm Statul cultului creștin Baptist din România-forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 58 din 16 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 25 ianuarie 2008, la data de 19 Martie 2019,. Download Free PDF. Download Free PDF. Constantin Adorian s-a ocupat de tipărirea Statutului Uniunii18 și a editat Mărturisirea de Credinţă a Cultului Baptist din România.19 Probabil rolul său cel mai evident a fost în fondarea Seminarului Teologic Baptist în anul 1921 și mutarea lui în capitala ţării. 18. Statutul Organic. Descarcă Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (H.G. nr. 999 / 2008) (.pdf) (ro.) Câteva statute antebelice ale comunităților evreiești din România: Descarcă Statutele și Regulamentul Interior pentru Administrarea intereselor Comunității Israelite din Huși - 1913 (.pdf) (ro.) Descarcă Statutul Comunităței Cultului Israelit din Bârlad - 1920 (.pdf) (ro.

Cultul Creștin Baptist din România - Speranta Resit

6. - Calitatea de membru al Bisericii GHETSIMANI se dobândeşte de către persoana. d) se î nscrie ca membru în evidenţele B isericii. Art. 7. - Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou -convertite se face, la cererea. acestora, de către (pastorul) conduc ătorul bisericii, împreună cu comitetul acesteia Statutul Cultului. Vă îndemnăm aşadar, să folosim zilele care vin cu smerenie, dar şi cu încredere. În timp ce respectăm recomandările legale, să investim în apropierea noastră de Dumnezeu şi în întărirea relaţiilor de familie

Statutul Cultului Crestin Baptist din Romania Cuvântul

Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin Baptist din R.P.R..... 80 CAPITOLUL II Bisericile Cre ș tine Baptiste ș i dinamica vie ț ii religioase între anii 1948 ‐ 196 Scrisoarea Cultului Crestin Baptist către Parlamentul României Publicat pe 12 iunie 2020 de suceavaevanghelica Dă clic pentru a accesa scrisoare-pt-parlament.pdf

2. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România p. 83 3. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Adventist de Ziua a 7-a p. 84 4. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului creştin după Evanghelie p. 85 5. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Penticostal p. 86 C. Statutul de functionare al Cultului Penticostal din Romania Statutul slujitorului *Pentru a putea vizualiza documentele de mai sus, trebuie sa aveti instalata pe calculator, o aplicatie, ce va permite vizualizarea de documente *.pdf Documentele din dosarul de admitere pot fi trimise și în format PDF (nu sub formă de poze) prin email la secretariat@itb.ro cu subiectul: admitere IF 2021. Dosarul cu actele pentru admitere trebuie trimis prin curier rapid la adresa: Str. Berzei, nr.29, sect.1, 010251, București

Cultul crestin baptist - CrestinOrtodox

Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România 2018 » Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România 2018. 23 mart. 2018 Lasă un comentariu. by rod Statutul Cultului Creștin Baptist din România aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 58 din 2008 prevede la art. 14, alin. 1 și 2 două situații în care se poate realiza retragerea membralității dintr-o biserică locală, nu din cadrul Cultului: (1) în urma unei decizii a Comitetului bisericii, ca urmare a nefrecventării serviciilor. Statutul Cultului Creştin Baptist din România, aprobat prin Decretul 1203 din 1950 a fost modificat şi completat de Conferinţa Naţională a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, la Arad, în data de 27 noiembrie 1998. În prezent, Cultul Creştin Baptist din România cuprinde circa 1800 de biserici în toate regiunile ţării, organizate. Recent, am citit un PREAMBUL al Statutului Cultului Creștin Baptist, publicat de pastorul Vasile Alexandru Taloș din București. În anii adolescenței vizitam frecvent Biserica Baptistă de pe Șoseaua Mihai Bravu, unde acesta era păstor. Menționez că fratele Taloș era deosebit de apreciat și iubit în comunitatea evanghelică din București și recunoscut pentru integritatea sa vis-a. functioneazä în cadrul Cultului Crestin Penticostal — Biserica lui Dumnezeu Apostolicä din România, pe baza autorizatiei eliberate de Comitetul executiv, la cererea comunitä!ii regionale

Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin

 1. Constituţia României. Legea educaţiei naţionale. Legea cultelor nr. 489/2006. Statutul cultului baptist aprobat prin H.G. nr. 58/16.01.2008. Mărturisirea de credinţă a cultului baptist
 2. Statutul este o regulă, dar nu una sacră, ci una ce se poate schimba cu timpul. Mărturisirea de credință este un caz diferit, pentru că aceasta ar trebui să se fondeze pe Sfintele Scripturi. Deși nici eu nu sunt de acord cu o existență a ierarhiei oficiale în cadrul cultului nostru, totuși avem parte de aceasta
 3. ii
 4. e, nu.
 5. Statutul de organizare şi funcţionare a Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Conservatoare Române şi Moldoveneşti din Italia trimisă în lume să răspândească Evanghelia, astfel încât cei ce nu au o relaţie personală cu Dumnezeu să devină, prin credinţă şi pocăinţă, ucenici devotaţi ai Domnului Isus Hristos
 6. Ce aş dori eu să spun cultului baptist din România Iosif Ţon Rădăcinile şi implicarea mea in Uniunea Baptistă Am avut marele privilegiu să mă nasc într-o familie de credincioşi baptişti care mi-au fost model de trăire în armonie şi cu mare pasiune pentru dreptate şi corectitudine. Un frate mai mic al mamei mele, Ioa
 7. Solicitare a avizului Cultului Baptist. PERIOADA DE SOLICITARE A AVIZULUI CULTULUI BAPTIST, 10-13 MAI 2021. AVIZUL CULTULUI BAPTIST SE OBȚINE CONFORM PROCEDURII PUBLICATE PE SITE-UL LICEULUI. 7 mai, 2021

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Creştine după Evanghelie din România şi Decretului nr. 1.203/1950 pentru aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin după Evanghelie din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare, sub care au funcţionat Bisericile Creştine. Statutul Cultului Creștin Baptist din România aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 58 din 2008 prevede la art. 14, alin. 1 și 2 două situații în care se poate realiza retragerea membralității dintr-o biserică locală, nu din cadrul Cultului: (1) în urma unei decizii a Comitetului bisericii, ca urmare a nefrecventării serviciilor divine din cauz 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi a art.4 şi art.107 din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist-Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, recunoscut prin H.G. nr. 58/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 59/25 ianuarie 200