Home

Serii statistice exemple

Proiect Exemple de Grupari, Tabele, Serii, Grafice si

New, Used & Rare Books.Compare Price and Edition Great Selection and Amazing Prices. Shop at AbeBooks® Marketplace. Search from 300+ Million Listings Start Saving Money NOW, find the Best online Deals and Sales at Product Shopper. Today's Best Deals from across the web. Discover all Sales at Product Shopper Exemple de serii statistice unidimensionale : - valoare calcemiei pentru un e şantion de n subiec ţi; - valoarea tensiunii arteriale sistolice determinat ă la n indivizi; - concentra ţia de thiomersal a unui set de n vaccinuri antigripale. Seriile de date statistice în forma brut ă (în ordinea în care au fost culese) prezint ă dou

Serii statistice şi reprezentări grafice 7 domeniu larg de variaţie atunci este recomandată construirea unei serii de distribuţie după intervale de variaţie. În cazul construcţiei unei serii de distribuţie după variante (figura 1.3) nu se ridică probleme deosebite. După ce se determină variantele caracteristicii de grupare, se. Serii statistice Variabile cantitative »Unidimensională: șir de valori numerice (X 1, X 2 X n) ˃TAS (mmHg) »Bidimensională: TAS (mmHg) și TAD (mmHg) »Multidimensională: X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 120 195 110 100 160 115 185 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 120 195 110 100 160 115 185 70 110 65 60 90 70 105 X 1 TAS TAD Puls G (kg) Î.

Referat Tipuri de indicatori statistici

Serii de timp - definire, clasificare, factori de influenta, tipuri de modele de timp . Seria cronologica reprezinta o forma de prezentare ordonata a datelor statistice in care se reflecta nivelul de manifestare a fenomenelor intr-un anumit moment sau perioada de timp. Altfel spus, seria cronologica reprezinta un sir de valori ale unui indicator economic sau de alta natura, observate in timp. 5.Serii 6.Frecvene Statistic:Statistica este disciplina care se ocupa cu culegerea,inregistrarea,analiza si interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum si cu formularea unor previziuni privind comportarea viitoare a acestuia Mediana seriei statistice Fie seria statistica ( xi , ni ) , i 1, p ,ordonata xk xk 1 , k 1 si N efectivul total al populatiei statistice. Mediana undei serii statistice ordonate este valoarea Me care imparte sirul ordonat al valorilor variabilei in doua parti,fiecare parte continand acelasi numar de valori. 8 unei serii de a fi convergenta˘ sau divergenta,˘ iar prin serii cu aceeasi¸ natura˘ în-¸telegem doua˘ serii care sunt ambele convergente sau ambele divergente. Teorema 3.1. Fie X¥ n=0 xn o serie data.˘ Daca˘ se adauga˘ sau se elimina˘ un numar 2.1. Serii de valori. Aşa cum s-a văzut în cursul anterior, uneori este necesar să urmărim mai întâi o singură variabilă numerică din multitudinea de variabile înregistrate într-un tabel de date. În acest caz, datele numerice pe care le avem la dispoziţie sunt un simplu şir de numere asociate, fiecare din ele, unui individ

Quatre exemples du modèle de Brooke Audioboo

Acest proiect trateaza Exemple de Grupari, Tabele, Serii, Grafice si Indicatori Relativi Rezultate din Solutionarea unui Miniproiect Statistic. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gheorghe Savoiu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca. Testarea ipotezelor statistice Formularea de ipoteze statistice este una din cele mai importante aspecte ale cercetarii stiintifice. O ipoteza noua trebuie verificata! Pentru verificarea unor ipoteze statistice se folosesc diferite teste statistice. Testarea statistica se face prin enuntarea a doua ipoteze si apoi acceptare a. serii statistice numerice formate pe variante b. serii statistice formate dupa o variabila alternativa c. serii statistice formate pe intervale egale de variatie d. serii statistice formate pe intervale neegale de. variatie. e. orice tip de serie. O medie calculata dintr-un sir de valori individuale este reprezentativa daca 4. Indicatori statistici ai corelatiei; Rezumat: Aprecierea existentei legaturilor dintre variabilele economice, dar mai ales masurarea intensitatii acestor legaturi raman doua dintre principalele obiective ale statisticii practice. Din acest motiv, intelegerea conceptului de legatura statistica, prezentat pe larg in debutul acestui capitol, precum si a diversitatii legaturilor statistice.

statistice sub formă de serii statistice 32 3. Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice prin tabele statistice 51 4. Prezentarea datelor statistice sub forma reprezentărilor grafice 61 5. Logica şi modalităţi de aflare a mediilor şi de evitare a capcanelor 80. Interpretarea datelor statistice prin parametri de pozitie. Fiind dată seria statistică (xi, ni), , se numeşte abatere medie pătratică a valorilor variabilei numărul , unde este dispersia seriei. Pentru a măsura gradul de împrăştiere a datelor unei serii statistice faţă de medie se folosesc următorii parametrii de poziţie. ELEMENTE DE STATISTICA MATEMATICA Elemente de Statistica Matematic a Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea datelor referiotare la un anumit fenomen precum si cu unele previziuni privind producerea lui viitoare. Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura

• Metode statistice deterministe, utilizate in previziune si netezire • Modele liniare de tip autoregresiv-medie mobilă si modele GARCH • Modele econometrice pentru serii stationare. Modele dinamice multivariate VAR • Econometria seriilor de timp nestationare (integrate). Modele dinamice VEC • Legi de probabilitate utile in asigurari Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea datelorreferiotare la un anumit fenomen precum si cu unele previziuni privind producerea lui viitoare. Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi. Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul populatiei statistice, analiza şi interpretarea rezultatelor . În fiecare dintre aceste etape trebuie avut permanent în vedere obiectivul, scopul final al demersului ştiin ţific, în func ţie de care se enun ţă problema în termeni statistici şi i se g ăse şte rezolvarea cu ajutoru Probleme rezolvate Statistica. Aurelia Popescu. STATISTICA - PROBLEME REZOLVATE Aplicatia 1 Numarul angajatilor in regim part-time, pentru 9 firme, selectate aleator, se prezinta astfel: 4 10 12 9 16 18 18 22 8 a. Identificati populatia statistica, esantionul, unitatea si variabila statistica. Aratati tipul variabilei si scala de masurare

world-class security · zero-advertising website · one-of-a-kind item

Exemple de serii staţionare: rata de creştere a PIB real, rata inflaţiei (cu excepţia perioadelor de hiperinflaţie). Exemple de serii nestaţionare: cursul de schimb nominal, indicele preturilor de consum, nivelul PIB real. În cazul în care seria nu este staţionară, prin diferenţiere, se obţine o serie staţionară Mediana face parte din categoria cuantilelor alături de quartile, decile, cuvântul mediană provine din cuvântul latin medius care înseamnă mijloc.. Mediana reprezintă acea valoare a unei serii ordonate crescător sau descrescător care împarte seria în două părți egale, așa încât 50% din termenii seriei au valori mai mici decât mediana, iar 50% mai mari decât mediana tendinţe, variantă, serii climatice, zgomot roşu, omogenizare, climat, nivele de semnificaţie, modele statistice Cuprins Mulţumiri 3 1. Introducere 4 1.1. Contextul general al cercetării- analiza statistică a datelor climatice, limitele si posibilitatile de ameliorare a cercetării 6 1.2 Statistică. Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv (din societate, natură etc.) din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Statistica se ocupă de obținerea de informații. Acest proiect trateaza Tabele, Serii si Grafice Statistice. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Apostol Mariana Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Lokomotywy Spalinowe, serii SP4

Numarul unitatilor statistice care prezinta aceeasi varianta sau stare statistica poarta denumirea de frecventa absoluta statistica - tabel nr. 3, col. 2. Fisiere in arhiva (1): Exemple de Grupari, Tabele, Serii, Grafice si Indicatori Relativi Rezultate din Solutionarea unui Miniproiect Statistic.doc; Imagini din acest proiect Cum descarc Modulul unei serii statistice. Modulul sau dominanta unei serii statistice reprezinta valoarea sau clasa de valori a variabilei care corespunde celui mai mare efectiv si se noteaza cu Mo. Exemplu: -penrtu seria statistica din tabelul 11. Mo=5.-fie distributia dupa vechimea in munca a unui grup socio-profesional Capitolul 1. Componentele unei serii de timp. Metoda statistice de previziune 1.1. Componentele unei serii de timp 1.2. Estimarea tendinţei prin funcţii elementare. Tehnici de netezire 1.3. Filtre de separare a componentei ciclice 1.4. Componenta sezonieră. Estimarea componentei sezoniere 1.5 Descompunerea seriei pe componente 1.6 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Bd. Libertătii 16, Bucureşti Sector 5, ROMÂNIA Fax: +4021 312 4875 / 318 1851 / 318 1873 romstat@insse.ro Diseminare: Tel. 317 7770; Fax: 318 1874; datestat@insse.ro: Romana | Englis

Elemente de matematică aplicate în biologie Motto Matematica se bucură de o poziţie specială în raport cu celelalte ştiinţe pentru că legile ei sunt absolut certe şi indiscutabile (A. Einstein, Geometry and experience, Sidelight on Relativity, Dover Publication, New York, 1983 Serii statistice - cursurile 6-7 - Metodologia cercetării educaționale - descărcare fisiere cursurile 6 și 7... 03.statistica psihologica m_popa (2) (1) 1. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ STATISTICĂ PSIHOLOGICĂ ŞI PRELUCRAREA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Noţiuni statistice fundamentale Statistici descriptive Notă: Conţinutul modulelor este suficient de dezvoltat pentru însuşirea cursului, dar versiunea. INTERPRETAREA DATELOR STATISTICE PRIN PARAMETRII DE POZITIE:MEDII, DISPERSIA, ABATERI DE LA MEDIE 1 Definitie. Indicatorii statistici sunt numere reale care sintetizeaza informatia continuta de o serie statistica dand posibilitatea aprecierii globale a intregii serii in locul luarii in consideratie a fiecarei valori a variabilei

Services: Compare, Search, Find Products, Filte

Retirement Property - Best Online Product Deal

Consideräm, douä serii statistice ìi {y } corespunzätoare variabilelor statistice X ìi Y, generate de un grup de obiecte. Prin coeficientul de corelatie r al celor douä variabile, numit ìi Pearson 's r, vom intelege numärul real r, cuprins intre —1 ìi 1, definit de formula: unde x Tipuri de relaţii statistice liniare între 2 variabile (Chorley R. J., Kennedy B., 1971, citat de Rădoane Maria et al., 1996) serii cronologice, analiza . Exemple de programe GIS. Date, precum şi de la Direcţia Generală de Paşapoarte şi 2) datele statistice . provenite de la ultimul Recensământ al Populaţiei şi Locuinţelor (2011), serii . de. 1.1. Indicatori ai tendinței centrale pentru serii univariate. Definirea și prezentarea tipurilor de medii, a indicatorilor de poziție. Exemple concrete de utilizare a mediilor, modului, medianei si cuantile. Variabila alternativa 1.2. Măsurarea variabilității. Indicatori simpli și sintetici ai variației

Serii de timp - definire, clasificare, factori de

Serii temporale _____ Analiza seriilor temporale are ca scop să modeleze şi să explice dependenţa unor date de momente de timp succesive. Exemple tipice de serii temporale sunt: temperatura inregistrată zilnic, curs de schimb valutar, preţul unor acţiuni, valori ale unor mărimi fiziologice înregistrat Exemple concrete de utilizare a mediilor, modului, medianei si cuantile. Variabila alternativa 1.2. Măsurarea variabilității. Indicatori simpli și sintetici ai variației. Caracterizarea formei seriilor și măsurarea simetriei; Măsurarea variației pentru serii bivariate, utilizând date grupate si negrupate. Metoda ANOVA. 1.3 permalink. STATÍSTICĂ s.f. 1. Știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele de masă din punct de vedere cantitativ. 2. Statistică matematică = ramură a matematicii care elaborează noțiunile și metodele specifice studiului statistic al colectivităților. 3. Numărătoare, socoteală, recensământ Seriile statistice independente (serii unidimensionale) rezultă dintr-o grupare simplă pe baza unei singure caracteristici de grupare. 1.2. Seriile condiţionate (multidimensionale) rezultă dintr-o grupare combinată după două sau mai multe caracteristici statistice care se află într-o relaţie de interdependenţă obiectivă. 2.1 DespreTot.info utilizează cookies pentru personalizarea conţinutului şi reclamelor.DespreTot.info distribuie către terţi informaţii cu privire la traficul efectuat de utilizatori în scopul îmbunătăţirii experienţei navigării pe site.Continuarea navigării pe acest site presupune acceptarea politicii cookies DespreTot.info

Investiţiile directe presupun relaţii investiţionale de durată între entităţi rezidente şi entităţi nerezidente ce implică, de regulă, exercitarea de către investitori a unor influenţe manageriale semnificative în întreprinderile în care au investit. Componentele investiţiilor străine directe (ISD) sunt: participaţiile la capital ce revin investitorilor nerezidenţi care. larisa spinei, d.h.ș.m.,profesor universitar universitatea de stat de medicinĂ Şi farmacie nicolae testemiŢanu catedra management Şi psihologie metodologia cercetĂri Modele statistice aplicate în prelucrarea avansată a măsurătorilor provenite de la dispozitivele de măsură şi control din cadrul sistemului. Activitatea de urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice, denumită şi activitate de supraveghere cuprinde totalitatea mijloacelor şi metodelor folosite pentru culegerea, prelucrarea. 1 Caracterizarea repartiţiilor de frecvenţă 2 Indicatorii tendinţei centrale 2.1 Media aritmetică 2.2 Media geometrică 3 Media pătratică 4 Media glisantă 5 Indicatorii variaţiei 5.1 Indicatorii simpli ai variaţiei 6 Indicatorii sintetici ai variaţiei Datele (care se referă la diferite domenii ale cunoaşterii) odată aranjate într-o repartiţie de frecvenţe, scot în evidenţă. Funcții statistice și funcții financiare Biblioteca de funcții pre definite a programului Excel ȋnsumeazǎ cca 240 de funcții grupate ȋn 9 clase. Dintre acestea, ne oprim mai ȋntâi asupra funcțiilor financiare, 54 la numǎr, remarcabile prin utilitatea lor ȋn munca economiștilor. Vom discuta doar câteva dintre ele, detaliil

Statistica .Serii . - [PPTX Powerpoint

Serii statistice seculare 112.10 Lei. librariadelfin.ro . Progresul economic al Romaniei. Serii statistice seculare 1860-2010. al Romaniei. Serii statistice seculare 121.60 Lei. librariadelfin.ro . Metode si modele statistice de masurare a riscului si performantei bancare - Constantin Anghelache, Madalina Gabriela Anghe Indicatorii sociali sunt serii de timp statistice folosite pentru a monitoriza sistemul social, ajutând la identificarea schimbărilor şi la ghidarea intervenţiilor pentru a influenţa cursul schimbării sociale (Land, 2000). Exemple de indicatori sociali includ indicatori precum rata şomajului, speranţa de viaţă, numărul de zil Serii de timp statistice ―folosite pentru a monitoriza sistemul social, ajutând la identificarea schimbărilor şi la ghidarea intervenţiilor pentru a influenţa cursul schimbării sociale‖ (Ferriss 1988, citat în: Land, K.C., Social indicators, Encyclopedia of Sociology. Second Edition, E.F. Borgatta and R.V. Montgomery, Editors Serii statistice si Reprezentari grafice Modele statistice în R Limbajul de programare R. Acces. Generare aplicatii pentru ANDROID. Prezentarea mediului de generare a aplicatiilor pentru sistemul de operare ANDROID. Acces. Demo. Curs pentru testarea sistemului Reverso Context oferă traducere în context din română în engleză pentru serii de timp, cu exemple: Graficele interactive permit accesul imediat la serii de timp continue pentru locaţiile tale sau pentru diferite coordonate

Curs Indicatori ai Rezultatelor Activitatii Economice la

Elemente de statistica - SlideShar

Adică sunt susținute de fapte dovedite sau demonstrabile, precum și de date statistice. În cadrul acestui tip de texte găsim ca exemple articole științifice, rapoarte de cercetare, disertații etc. 2. Textele de ziar. În textele jurnalistice argumentative scopul este același, convinge cititorul să împărtășească o idee sau să o. Totodată, diseminarea rezultatelor statistice agregate se va realiza în luna martie 2022, urmând ca rezultatele detaliate să fie disponibile până la finalul anului 2022, în conformitate cu prevederile OUG nr.22/2020 aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.177/2020 și pe baza Programului General de Organizare și. ©2015 Sorana D. BOLBOACĂ - 1 - DATE & VARIABILE & SERII STATISTICE Valoarea tensiunii arteriale a pacientului din salonul 2 patul 1 al secţiei de terapie intensivă este o: A. Dat

Exemple de populatii statistice: multimea persoanelor dintr-o anumita tara, localitate, zona etc. in anul t, multimea gospodariilor din Romania, la momentul t, multimea consumatorilor unui produs, multimea societatilor producatoare sau concurente ale unui produs, mullimea societatilor distribuitoare, angajatii unei societati, etc Discrete Series Arithmetic Mean - When data is given along with their frequencies. Following is an example of discrete series Astfel, variabila timp (t) este legata functional de variabila y (y =f (t)). Seriile cronologice reprezinta seriile statistice ce se obtin prin sistematizarea datelor dupa o variabila de timp. O serie cronologica este alcatuita din doua siruri de date: -unul cu privire la unitatile de timp, care pot fi momente sau intervale de timp, -iar cel de. Exemple de populaţii statistice: mulţimea persoanelor din-tr-o anumită ţară (localitate, zonă etc.) în anul t, mulţimea gospo-dăriilor din România, la momentul t, mulţimea consumatorilor Serii crono-logice (de timp sau istorice), care au la bază variabile d GNU Octave - limbaj de programare foarte asemănător cu MATLAB cu caracteristici statistice gretl - regresie gnu, econometrie și bibliotecă de serii temporale intrinsec Noise Analyzer (iNA) - Pentru analiza fluctuațiilor intrinseci în sistemele biochimic

Proiect Exemple de Grupari, Tabele, Serii, Grafice si

  1. Pentru serii numerice nenegative: procentajul de numere care sunt cel puţin egale cu o constantă a>0 nu este mai mare decât media aritmetică divizată prin a. Pentru v.a.: dacă X este o v.a. nenegativă, atunci P(X>= a) <= Exp(X)/a, a>0. Indice de aplatizare (Kurtosis) Mai este denumit coeficient de boltire
  2. Un utilizator de date statistice ar trebui sa tina cont in momentul solicitarilor informatiilor referitoare la indicii preturilor pentru indexarea unor contracte, de urmatoarele aspecte: indicii preturilor de consum sunt calculati cu periodicitate lunara si masoara evolutia preturilor intre doua perioade de timp (seriile lunare sunt disponibile.
  3. Statistică. studiul colectării, organizării, analizei,interpretării și prezentării de date. Limbă. Urmărește. Modificare. (Redirecționat de la Statistica) Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv (din societate, natură etc.) din punct de vedere.
  4. Serii de modele. Indiferent de ce cauți la o mașină de gătit independentă, fie un raport preț-performanțe extraordinar sau tehnologie și design remarcabile, vei găsi o gamă completă de aparate dintre modelele din Seria 2 până la Seria 6 care să răspundă nevoilor tale. Mai mult. Serie | 2. Serie | 4
  5. are a diferentelor dintre doua grupe. Totusi, deseori, cercetatorii lucreaza cu mai mult de doua grupe. În acest caz este nevoie de o noua metoda pentru a deter
  6. In cazul acestei serii de date statistice, CAB = 2,383 > 0 , ceea ce indica o distributie leptocurtica (cu cocoasa, asa cum se poate vedea si din histograma sau poligonul frecventelor). Ex. 5. Un agent al companiei de asigurari W vinde contracte de asigurare de locuinte. In luna iulie a incheiat: 2 contracte cu prime anuale de 50 Eur, 3.

grile examen statistica aconomica anul 1 sem 2

  1. Instudiul unei serii statistice sunt interesante concluziile obtinute prin acumularea frecventelor absolute ale valorii variabilei. Astfel raportandu-ne la tabelul 3 se poate spune ca in grup sunt cel mult 23 de sportivi cu inaltime mai mica decat 180 cm,sau exista 15 sportivi cu inaltimea mai mare sau egala cu 195
  2. Seriile cronologice reprezinta seriile statistice ce se obtin prin. sistematizarea datelor dupa o variabila de timp. O serie cronologica este alcatuita din doua siruri de date: -unul cu privire la unitatile de timp, care pot. fi momente sau intervale de timp, -iar cel de-al doilea cu privire la frecventa. de aparitie sau nivelul unui fenomen.
  3. Cercetare științifică: concept, etape, importanță, exemple invetigatie tiintifica Ete un proce prin care ete poibil ă e dobândeacă cunoștințe relevante și fiabile depre lume și univer. Aceată cunoaștere e realizează prin utilizarea unei metode itematice care astăzi sunt facilitate de existența unei serii de pachete statistice
  4. Aceasta este o măsură a abaterii valorilor seriei statistice faţă de medie. Se numeste dispersie a unei serii statistice (xi, ni) media pătratelor abaterilor faţă de medie, notata cu σ2 : k. ∑ n (x − x) i i 2. σ2 = i =1 k σ = σ2 ∑n i =1 i. Pentru o variabila statistică definită prin clase, valorile x
Tipuri de indicatori statistici - Tocilar

serii de distribuție (repartiție) modele o putem efectua cu programe statistice precum Eviews, R, etc. EViews (Econometric Views), dezvoltat de firma Quantitative Micro Software (QMS), funcționează sub sistemul de operare Microsoft Windows și este un softwar Bazele statisticii economice. Concepte teoretice şi studii de caz6 Capitolul 5 Selecția statistică..... 10 Daca ne intereseaza doar existenta unei legaturi intre cele doua variabile, se calculeaza coeficientul de corelatie. Un coeficient de corelatie mare indica o legatura puternica. Daca ne intereseaza daca o variabila depinde de cealalta, si in ce fel, se determina functia de regresie. Cele doua variabile sunt numite: variabila independenta si variabil Încă ceva: nu sunt în bătaie de joc, bătaie de joc e când faci serii pe care nici nu le propui aici (sunt utilziatori care au făcut asta), și roboții fac zeci de articole duplicat, folosesc mai mutle tipuri de formate. Spun în cunoștiință de cauză pentru că eu am stat să înlocuiesc formatele. Pe ăia nu-i întreabă nimeni

Metode de analiza statistica a legaturilor dintre

Culegerea, gruparea si prelucrarea datelor statistice. Reprezentarea grafica a datelor statistice - notiuni teoretice . Obiectul initial al statisticii (sec. al XVIII-a) cuprindea descrierea situatiei unui stat privitoare la resursele sale. In scurt timp semnificatia termenului a fost extinsa la studiul unor fenomene economice, sociale, biologice, etc a datelor statistice Etapele cercetării statistice Proiectarea observării statistice Metode de observare statistică Prelucrarea primară a datelor statistice Clasificarea si gruparea datelor statistice Prezentarea datelor statistice (serii de distribuţie, tabele, grafice) Lect.univ.dr. Nicoleta CARAGEA 14

Interpretarea datelor statistice prin parametri de pozitie

exemple privind utilizarea diverselor tehnici econometrice cu ajutorul programului EViews. concept fundamental din teoria probabilităţilor, cu caracteristici statistice bine-definite. Mai exact, modelul econometric prezentat mai sus este un caz cointegrare dintre cele două serii. Alegerea corectă a metodei de estimare, lucr serii statistice / grafice statistice Tabele, serii si grafice statistice, definitia lor si exemple. Camelia Manea Luxembourg Local time: 10:01 Native speaker of: Romanian PRO pts in category: 4. Grading comment. Mulţumesc! Peer comments on this answer (and responses from the answerer Statistică multivariată Lucrarea nr. 7 — Regresia liniară simplă - Excel, SPSS - A. Noţiuni teoretice Considerăm că, într-un eşantion de volum n s-au determinat perechile de valori (xi,yi), i=1n, corespunzătoare celor două variabile pentru care dorim să studiem asocierea şi relaţia dintre ele

(DOC) Elemente de statistica matematica mitroi cosmin

Modele econometrice de regresie multifactorială Exemple de model de regresie multifactorială 2 Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, simularea de situaţii 11. Modele econometrice bazate pe factorul timp Serii de timp. Aspecte teoretice Componentele unei serii de timp Funcţii analitice ale seriilor de timp Dacă utilizați Excel 2007, veți găsi aceste funcții în categoriile Statistice sau Matematice și trigonometrice de pe fila Formule. Funcție. Descriere. Returnează suma unei serii de puteri, pe baza formulei. Funcția SEQUENCE. Generează o listă de numere secvențiale într-o matrice, cum ar fi 1, 2, 3, 4 In total there are 9 users online :: 1 registered, 0 hidden and 8 guests (based on users active over the past 5 minutes) Most users ever online was 654 on Fri Apr 04, 2014 3:39 am. Total posts 5433 • Total topics 3941 • Total members 19078 • Our newest member mstef

10.1.1. Exemple introductive.. 29 Exemple 2 ore Serii de puteri. Serii Taylor. Serii trigonometrice. Serii Fourier. Aplicatii in fizica. Expunere sistematica prelegere. Exemple 4 ore statistice. C4 - Aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii atât în situaţii concrete din domenii conexe, cât şi în cadrul unor experimente, folosind aparatura standard de laborator.. Calcule statistice utilizate în analiza indicatorilor economiei reale folosind serii de indici cu bază fixă: variaţii (lunare, trimestriale, anuale) în termeni nominal şi reali; contribuţii ale elementelor de structură la dinamica indicatorului total. Indicatori de stoc şi indicatori de flux - definiţii, exemple Exemple 2 ore Serii de puteri. Serii Taylor. Serii trigonometrice. Serii Fourier. Aplicatii in fizica. Expunere sistematica prelegere. Exemple 4 ore şi statistice. 3) C4 - Aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii atât în situaţii concrete din domenii conexe, cât şi în cadrul unor experimente, folosind aparatura standard de.

Bootstraping, modele Bayesiene 1) Curs de statistica 2) Curs de probabilitati 3) Ob .11 Fundamente de teoria proceselor stocastice 4) Ob.22 Instrumente statistice SHQWUXILQDQ H 6 Ob .42. Modele de dinamica populatiilor Procesul Galton-Watson, spatii de configuratii, procese de ramificare, sisteme dimanice de ramificare, ecuatia de evolutie si. Statistici despre Erasmus în perioada 2012-2013. În iulie 2014, Comisia Europeană a publicat statistici referitoare la programul Erasmus în anul universitar 2012-2013. Printre acestea se numără: Erasmus - fapte, cifre și tendințe. Anexa 1: Numărul de studenți plecați în străinătate, pe țări (studii și stagii Reverso Context oferă traducere în context din română în germană pentru serii de bancnote, cu exemple: O defalcare pe serii de bancnote nu este necesară

a. În raport cu modul de msurare a valorilor caracteristicilor statistice pot fi delimitate dou tipuri de serii de timp: a1. serii de flux, care msoar valoarea unei caracteristici statistice pentru anumite perioade de timp; a2. serii de stoc, la care valorile caracteristicilor exprim starea procesului studiat la anumite momente de timp Exemple de deficiențe care au compromis obținerea de rezultate prin intermediul planurilor de calitate a aerului. Vehiculele diesel constituie o sursă importantă de poluare a aerului, în special cu NO 2 (a se vedea punctul 57). Cu toate acestea, cele șase planuri de calitate a aerului pe care Curtea le-a analizat nu prevedeau aproape. For queries about this web site, please contact the webmaster. This server is hosted by rapporter.net : a cloud-based application helping you to create comprehensive, reliable statistical reports effortlessly.rapporter.net : a cloud-based application helping you to create comprehensive, reliable statistical reports effortlessly Subiecte: Statistica economica Date statistice Statistica - serii cronologice Statistica - indicatori Potential economic Avutie nationala Sistemul Conturilor Nationale Analiza input-output Nivel de trai Calitatea vietii Analiza financiara Finante - modele statistice Comert exterio

Graficul graficelor de timp face tendințele ușor de observat. Aceste tendințe sunt importante, deoarece pot fi utilizate pentru a proiecta în viitor. Pe lângă tendințe, vremea, modelele de afaceri și chiar populațiile de insecte prezintă modele ciclice. Variabila studiată nu prezintă o creștere sau o scădere continuă, ci crește. Urmărind aceste exemple observăm că seriile dinamice se compun din 3 elemente constitutive : o variaţie de lungă durată numită tendinţă, variaii ritmice cu perioade scurte ţ şi variaţii neritmice, întâmplătoare. Desigur sunt serii dinamice în care nu se manifestă toate aceste 3 elemente Variabile statistice (clasificare, indicatori) Definiii caracteristic sau variabil statistic proprietate n functie de care se cerceteaza o populatie statistica i care, n general, poate fi msurat, cptnd valori diferite de la un individ la altul; valoare (stare, realizare) forma concret de manifestare a unei variabile statistice pentru un individ; scal totalitatea valorilor diferite ale unei.