Home

Legea nr. 135/2021

LEGE 135 13/05/2021 - Portal Legislati

LEGE nr. 135 din 13 mai 2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel. PL-x nr. 135/2021. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi. Monitorul Oficial 135 din 10 Februarie 2021 (M. Of. 135/2021) 1. DECIZIA nr. 14 din 25 mai 2020 referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 335 alin. (3) din Codul penal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 135 din 10 februarie 2021. Dosar nr. 21/1/2020.

PL-x nr. 135/202

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță (PL-x 16/2021) Hotărârea nr. 135/2021 HCL 135 privind stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării Zilele Târgumureșene,în ultima săptămână a lunii iunie,începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Hotărârea nr. 135/2021 HCLS3 NR. 135 DIN 10.06.2021 . Download Document PDF. MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștf nr. 191, Sector 3 ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,. HOTĂRÂREA NR. 183. Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.135/2021 al Comisiei III- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Dispozitia 135/2021 14/07/2021 - 21:02 | 14/07/2021 Dispoziții, Dispoziții 2021. privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin. Bookmark the permalink. Inapoi. Vânzare terenuri - Legea nr. 17 / 2014; Transparență decizională.

Monitorul Oficial 135 din 10 Februarie 202

 1. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin
 2. 1. Sesizarea nr. 92a din 23 aprilie 2021 privind controlul constituționalității a priori asupra Hotărârii Parlamentului (proiectul nr. 133/2021) privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121/2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și asupra Hotărârii Parlamentului (proiectul nr. 135/2021) privind numirea unui judecător al.
 3. Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari. Ordin 3833/2021, Ministerul Educației. Decizia nr. 135/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 3 alin. (2), ale art. 10 și art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și.
 4. Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari. Ordin 3833/2021, Ministerul Educației. Ordinul nr. 3833/2021 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor: electrician auto și operator montator subansambl
 5. Dispozitia 135/2021 25/02/2021 - 23:20 | 25/02/2021 Dispoziții , Dispoziții 2021 privind Repunerea în plată a ajutorului social pentru familia reprezentată de d-l Miroslav Viore
 6. Dispozitia 135/2021 30/03/2021 - 21:50 | 30/03/2021 Dispoziții , Dispoziții 2021 privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Dragnea Constanti
 7. DISPOZIȚIA NR. 135/2021; luni, 19 iulie 2021 / Publicat în Dispozițiile primarului, Informații publice. DISPOZIȚIA NR. 135/2021. DISPOZITIA-NR-135. Legea 17 - Bălușeni; Prefectura Botoșani; Consiliul Judeţean Botoșani; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Botoșani

(1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, de dl Sergiu Litvinenco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 2 Autorizație de construire 135/2021. Autorizație de construire 135/2021. Ca urmare a cererii adresate de beneficiar și în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HOT ĂRÂREA NR. 135/2021 1 privind aprobarea documenta ției faza SF, DTAC, DTOE și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi ție Amenajare spa ții urbane deschise de recreere și petrecere a timpului liber în municipiul Hunedoara - Str. Batiz, nr. fn, municipiul Hunedoara, jude țul Hunedoar

M. Of. Partea I nr. 133 din 9 februarie 2021 Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie nr. 814 din 10 noiembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat Departamentul pentru Situatii de Urgent 1. Conform art. 36 din OUG nr.1414/2018, începând cu data de 01.01.2019, se acordă lunar îndemnizația de hrană prevăzută de art. 18, alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017 reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată

Arhive pe etichete: Legea nr. 303/2004. Pierderea dreptului la pensie de serviciu ca urmare a condamnării penale a magistraților pentru infracțiuni de corupție. Conformitatea măsurii cu dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție. 1. Aplicabilitatea ratione materiae a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție art. 84 alin. (9) din Legea nr. 131/2015. 1. Luând act de contestația depusă în cadrul procedurii sus-menționate, Primăria comunei Băcioi, prin scrisoarea nr. 02/1-37/930 din 08.07.2021, a solicitat de la Drumuri Criuleni SA să se expună asupra obiecțiilor înaintate de către contestator. 2 Dispozitia 148/2021. privind acordarea indemnizație pentru persoană cu handicap grav Taifas Caterina. 2021/06/17. Dispozitia 147/2021. privind desemnare agent de inundații la nivelul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, 2021/06/08. Dispozitia 146/2021. privind actalizarea C.L..S.U. la nivelul U.A.T Poșta Câlnău. 2021/06/07 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător - Anexa nr.1; Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică - art.7, 48, 49, 50; ș.a.

Urmarirea Procesului Legislati

 1. Free UK Delivery on Eligible Orders. Get Your Sporting Gear Updated Now
 2. -beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor: 2 -beneficiari Legea 95/2008 privind statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila: 0 -beneficiari Legea 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi:
 3. Deputații au votat în unanimitate Proiectul de lege 135/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare.
 4. ale a Colegiului Prefectural Harghita. Hotărâre nr. 1/2020 privind Setul de reguli privind gestionarea incidentelor generate la nivel județean de animalele sălbatice periculoase şi anexele 1 şi 2 parte integrantă a acesteia, aprobate în cadrul sedinţei.
 5. ează fapta unei persoane de a încredinţa un vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că se află sub.

Monitorul Oficial 135/2021 - M

Rasfoire document

Dispozitia nr. 135/202

 1. Hotărârea nr.135/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială 2. Hotărârea nr.134/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială
 2. (dec.pen. nr. 261/R/09 iunie 2005-CURTEA DE APEL PITESTI). Prin încheierea din 03 iunie 2005, pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr. 272/P/2005, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii T.F. şi G.M.C., în baza art. 160
 3. (2) din Legea nr.98/2016. Aceste documente pot fi după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Dispozitia 135/2021: privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei domanului T N din comuna Cochirleanca, judetul Buzau: 2021/04/29: Dispozitia 134/2021: privind incetarea dreptului la ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 modificata, titularului I E cu domiciliul in comuna Cochirleanca , judetul Buzau: 2021/04/29: Dispozitia.
 5. Guvernului nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IM
 6. Legea nr. 51 din 1991( 7 august 1991)privind siguranta națională a României: Art. 1. Prin siguranța națională a României se întelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economic și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român, ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil.
 7. Se confirmă Decizia nr. 60 din 23 aprilie 2021 de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale (proiectul nr. 133/2021) și a Hotărârii Parlamentului.

Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României

privind Rectificarea actului de naștere nr.135/20.10.1951, exemplarul I și exemplarul II înregistrat la Primăria comunei Puiești, județul Buzău 2021/05/12 Dispozitia 123/202 Dispozitia 135/2021: privind Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut numitului Fulgeanu Florin: 2021/07/14: Dispozitia 134/2021: privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță: 2021/07/12: Dispozitia 133/202 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a adoptat vineri Hotararea nr. 135/2021, privind Sambata, 15 Mai 2021, ora 11:08 Florin Bucutea, fiul satului care a transformat Daisoara intr-o minicapitala culturala a Brasovulu

HOTĂRÂREA NR 135/2021 privind aprobarea modificării

Responsabil Legea 544/2001 si relatii cu mass media. -au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 700 de lei pentru încălcarea HCL 7/2010 actualizată prin HCL 135/2021 și OG 99/2000 privind bunurile și serviciile de piață. Totodată, li s-a pus în vedere să elibereze terenul de produsele scoase la vânzare (câteva tone. Informatii de interes public - Legea 544 / 2001 Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001 Rapoarte privind aplicarea Legii 544 / 200 1. Procedura administrativă întemeiată pe Legea nr. 112/1995. În 22 iulie 1996, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului între 1945 şi 1989 (Legea nr. 112/1995), reclamanţii au depus o cerere de restituire în natură a unui. Conform anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenjarea teritoriului și urbanismului, o așezare informală este o grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și. Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) Buget din toate sursele de venituri. Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015) Situaţia plăţilor (execuţia bugetară), conform Anexei Dispozitia nr. 136/2021 Dispozitia nr. 135/2021 Hotararea Nr. 24/2021 Hotararea Nr. 23/2021 Hotararea Nr. 22/2021 Hotararea Nr. 21/2021 Plati online.

În perioada ianuarie - iunie 2021, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului - Poliția Locală Piatra Neamț au acționat pe linie specifică pentru combaterea și prevenirea depozitărilor necontrolate de deșeuri pe raza municipiului Piatra Neamț. În acest sens, de la începutul acestui an, au fost aplicate 90 de sancțiuni contravenționale (65 de amenzi și 2 2021/05/28. Dispozitia 249/2021. privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Stroe Violeta. 2021/05/28. Dispozitia 248/2021. privind stabilirea dreptulyui la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Matei Nicolae. 2021/05/28. Dispozitia 247/2021

Vanzator - Inca Ceva, cu denumirea comerciala Crayon Design SRL, avand sediul social pe strada Teleajan nr. 33 Bucuresti, nr. de inregistrare la Registrul Comerțului j40/450/2011, CUI 27914913. Bunuri - orice produs, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului privind revocarea dispoziției nr. 117/2021 și repunerea în plată Bogdan Nela: 2021/03/31: Dispozitia 137/2021: privind încetarea serviciilor sociale în cadrul CPV pentru Pătrașcu Călina: 2021/03/31: Dispozitia 136/2021: privind recuperarea ajutorului de încălzire acordat pentru Moldoveanu Paul: 2021/03/30: Dispozitia 135/2021 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a adoptat vineri Hotararea nr. 135/2021, privind Sambata, 15 Mai 2021, ora 11:06 Meciuri cu spectatori, incepand din 15 mai Procese verbale Consiliu local fagaras, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare, atributi

Titlu: HOTĂRÂREA nr.134 din 29 iunie 2021 privind aprobarea prețului minim pentru valorificarea masei lemnoase din partidele 712 -Lângă Perimetru, 719-Valea Castelului, 713-Herja 3 și 715- Herja 4 135/2021: 29.06.202 Academia.edu is a platform for academics to share research papers Dispozitia 135/2021: privind Modificarea alocatiei de sustinere a familiei Mocanu Pompilia: 2021/04/19: Dispozitia 134/2021: privind Modificarea dreptului la ajutor social pentru familiei Mocanu Pompilia: 2021/04/19: Dispozitia 133/202 The COVID-19 pandemic in Romania is part of the ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).The virus was confirmed to have reached Romania on 26 February 2020, when the first case in Gorj County was confirmed.. As of 26 July 2021, the National Institute of Public Health has reported around 1,080,000 cases.

[UPDATE: Acte adoptate] CDEP

Ghiduri și Legislație InfoJurist

Video: D E C I Z I

Dispoziţii ale primarului UAT comuna Poșta Câlnă

 1. Proiecte de acte legislativ
 2. Buy Legea at Amazon - Great Legea Selectio
 3. Februari
 4. Dumitru Rujan: „Am votat pentru susținerea afacerilor
 5. Colegiul prefectural - Instituția Prefectulu