Home

Calcul moment de inertie sectiuni compuse

Best Erectile Dysfunction Treatment Shocked Dragons' Den, Rock Solid In Bed 90 Mins Plus! Safe & Effective. Increase Male Inside You Naturally. Make it bigger, harder & longer Moment de inertie sectiuni compuse din dreptunghiuri. Calcule automate: moment de inertie, modul de rezistenta la incovoiere, razele de giratie, suprafata sectiunii si centrul de greutate

Calculeaza acum momentul de inertie. Peste 37 sectiuni de calcul. Calculul momentului de inertie, modulul de rezistenta la incovoiere, suprafata sectiunii si centrul de greutate Le moment d'inertie est une grandeur physique qui caractérise la géométrie des masses d'un solide, c'est-à-dire la répartition de la matière en son sein. Il quantifie également la résistance à une mise en rotation de ce solide (ou plus généralement à une accélération angulaire), et a pour dimension M·L² (le produit d'une masse et du carré d'une longueur, qui s'exprime en kg.

Watch Moment - 2019 Movi

  1. CALCUL MOMENT INERTIE Sectiunea 16 Momente de inerţie. Raze de inerţie Se numeşte moment de inerţie al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan, o axă sau un pol, suma produselor dintre masele particulelor care alcătuiesc sistemul şi pătratul distanţelor acestor particule până la planul, axa sau polul considerat
  2. CALCUL MOMENT INERTIE Sectiunea 4 Momente de inerţie. Raze de inerţie Se numeşte moment de inerţie al unui sistem de puncte materiale în raport cu un plan, o axă sau un pol, suma produselor dintre masele particulelor care alcătuiesc sistemul şi pătratul distanţelor acestor particule până la planul, axa sau polul considerat
  3. • Momentele de inerţie axiale şi polare sunt întotdeauna pozitive. • Momentul de inerţie centrifugal poate fi pozitiv, nul sau negativ. • Unitatea de măsură pentru toate momentele de inerţie este [mm4]. • Momentele de inerţie ale golurilor se consideră negative. • Momentul de inerţie polar este egal cu suma momentelor de.
  4. de calcul necesare acestora. În cartea de faţă sunt cuprinse cunoştinţele necesare 3.5 Moment de inerţie centrifugal maxim ----- 59 . 4. Tensiuni şi 18.6 Calculul coeficientului de siguranţă la solicitri compuse, ă.
  5. Fiecare capitol cuprinde formulele de calcul necesare, urmate de probleme rezolvate ce constituie exemple concrete de calcul de proiectare a unor piese de maini şşi utilaje, exemple ce sunt utile studenţilor ca aplicaţii la cursul de Rezistenţa Materialelor, cât şi la elaborarea proiectelor de an i ş diplomă. AUTORII.
  6. ute. 5.2 Exemple de calcul . 5.2.1 Secţiune asimetric

comoditate şi mai ales din necunoşterea metodologiei de calcul a rezistenţei şi deformabilităţii elementelor, nu fac calculele necesare. Elaborarea acestei lucrări, se bazează în primul rând pe experienţa de peste 25 de ani, acumulată de autori în activitatea cu studenţii la disciplina de Rezistenţa Materialelor Fig.5 Sectiuni compuse prin sudarea profilelor . 5 R = rezistenta de calcul a otelului 0 y M f R Iy = momentul de inertie ti - grosimea inimii In principiu pentru simplificare, se neglijeaza contributia talpilor. Formula de verificare din EN 1993-1-1 este: 0, 3 v 114 Capitolul 9 O astfel de solicitare, la care momentul încovoietor rezultant are o înclinaţie oarecare faţă de axele principale de inerţie ale secţiunii se numeşte încovoiere oblică. Dacă asupra unei grinzi acţionează atât forţe verticale după axa y (F1, F3, Y1, Y5), cât şi forţe orizontale după axa z (F2, Z1, Z5), ca în Fig.9.1.a, se pot trasa dou simetrice fata de axa (la distanta h), doi cilindri identici de masa m si diametru D. Momentul de inertie al sistemului devine: I' =I + 2 (IC + mh 2) (13) unde IC este momentul de inertie al unui cilindru fata de axa de rotatie si are valoarea data de (5). În relatia (13) s-a avut în vedere faptul ca momentul de inertie fata de

Toate relaţiile de calcul sunt deduse pe baza unor demonstraţii simple şi în logica lor firească. Conştient fiind de faptul că lucrarea poate fi îmbunătăţită atât în conţinut cât mai ales în prezentarea grafică, autorul mulţumeşte tuturor acelora care vor veni cu propuneri concret Momentul de inertie central al unei sectiuni dreptunghiulare. Momentul de inertie al unei sectiuni dreptunghiulare fata de o axa ce trece pe la baza sectiunii. Momentul de inertie central al unei sectiuni compuse. Se descompune sectiunea in 3 dreptunghiuri elementare. Se calculeaza momentul de inertie fata de axa x c PAVEL TRIPA R M 25 T A E Z R E Z I S T E N Ţ A MATERIALELOR Solicitări compuse, deformaţii, stabilitate, şoc, oboseală, vase de rotaţie, tuburi cu pereţi groşi, solicitări peste limita de elasticitate i MONOGRAFII REZMAT Re Ri p σr i = - pi σt i σt e Editura MIRTON Timişoara, 200 1. momente de inertie ale sectiunilor plane- programe de calcul studenti Popescu Liliana (1212 G) Gavrila Madalina Ionita Sorana s.l. Mircea Gavan,(technischemechanik2@gmail.com) s.l. Dana Visan 21.05.2010; 2. Introducere . 3. Introducere . Momente de ordinul unu (statice) Momente de ordinul doi (de inertie) 4. Introducer

Services: Fast Delivery, 100% Return Guarantee, Free Shippin

De reţinut că barele, plăcile, învelişurile etc. sunt modele ale Mecanicii solidelor deformabile, schematizări ale organelor de maşini şi elementelor de construcţii, convenabile pentru stabilirea relaţiilor de calcul al tensiunilor şi deformaţiilor, şi al dimensiunilor acestora. În ce măsură o anumită piesă poate f Pentru grinzile cu sectiune T, momentul de inertie al sectiunii echivalente se determina ca moment de inertie al sectiunii brute de beton la care latimea activa de placa este jumatate din valoarea prevazuta in STAS 10107/0 - 90 (vezi Anexa A). Astfel se considera ca grinzile conlucreaza cu fasii de placa de cate 3 h p de fiecare parte

un punct Q, care este centrul de curbură al arcelor A'D', RS, H'K' şi B'C'. Linia RS care uneşte centrele de greutate ale tuturor secţiunilor transversale, numită fibra medie a grinzii, rămâne de lungime neschimbată, deci se poate scrie relaţia : dx=ρ⋅dϕ (6.1) În relaţia (6.1) ρ este raza de curbură a fibrei medii deformate NORMATIV PENTRU PROIECTAREA STRUCTURILOR DE PODURI CU GRINZI METALICE INGLOBATE IN BETON INDICATIV NP-043/2000. 1. GENERALITATI. Prevederile prezentului normativ respecta principiile de alcatuire si proiectare a structurilor podurilor de cale ferata cu grinzi metalice inglobate in beton prevazute in Fisa UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER 773 R, editia a 4-a din 01.01.1997 Exemplu de calcul a unei hale parter cu o singura deschider MOMENTE PRINCIPALE DE INERTIE. AXE PRINCIPALE DE INERTIE. In raport cu diferite axe trecând prin punctul 0 cuprins în planul suprafeţei momentele de inerţie au valori diferite. Intrucât în raport cu două axe perpendiculare (D 1 şi D 2) suma momentelor de inerţie este o constantă - conf. relaţiei (2.3) stabilită anterior - dacă I1 (în raport cu axa D) are valoare maximă, rezultă.

#1 (2021) Dragons' Den ED Cure - Cure Your Erectile Dysfunctio

Moment de inertie elipsa goala

Moment de inertie sectiuni compuse din dreptunghiuri

c c = coeficient de exactitate de calcul, cu valori intre 1..1,6; c d = factor de dinamicitate, cu valori intre 1.1,1; c T = factor de temperatura, cu valori intre 11,2. Calculul de dimensionare a tijei filetate. Tinand cont de faptul ca solicitarea este compusa se va dimensiona tija pentru o forta de calcul ce se determina cu relatia: F. Posts about sectiuni-armate written by Gheorghe IONICA. Cu riscul de a mă repeta, postez aici unul din cele mai noi texte descriptive referitoare la programul de analiza neliniară Altiscad Intellishape.. Altiscad Intellishape ® este un program de calcul ce se axează pe calculul în cazul încovoierii biaxiale cu forţă axială, dezvolatat pentru a proiecta şi verifica orice secţiune.

APLICATIA A6 - Momente de inertie si module de rezistenta axiale pentru diverse forme de sectiuni 266 APLICATIA A7 - Profile metalice uzuale 270 APLICATIA A8 - Calculul profilelor compuse (combinate) 27 EXEMPLU DE PROIECTARE Exemplu de calcul al unei hale parter cu o singura deschidere, avand structura principala de rezistenta executate din elemente compuse din table sudate cu sectiuni de clasa 3 sau 4 1. Generalitati 1.1. Sco Pentru primele doua tipuri de sectiuni (a si b) se vor descrie grinzile de fundatie . prin caracteristici geometrice de tip arie (A), arie de forfecare (Af) si moment de . inertie (I); Pentru al treilea tip de sectiune se poate opta fie pentru o descriere similara celei . de mai sus fie folosind descrierea unei sectiuni T din b.a. care apare in. Sa se calculeze structura de rezistenta a unei cladiri cu P+5 nivele, destinata locuintelor, amplasata intr-o zona de calcul seismic D. Structura de rezistenta este realizata din diafragme de beton armat turnate monolit, plansee din beton armat prefabricat, fundatii continue din beton. Diafragmele se termina cu un bulb 40x40 cmInchiderea.

Metoda de calcul a rezistenţelor admisibile, introdusă de Navier la începutul sec. XIX, a fost unanim acceptată până către jumătatea secolului nostru. Pentru noi ea mai constituie metoda de calcul a structurilor metalice şi din lemn. 5 Capitolul II. GEOMETRIA SECTIUNII BAREI. 1. MOMENTE DE INERTIE. 1.1 5.1. Definirea barelor compuse si principii de calcul 52 5.2. Bare compuse solicitate la intindere axiala 52 5.3. Bare compuse solicitate la compresiune axiala 53 5.3.1. Alcatuirea barelor compuse comprimate 53 5.3.2. Calculul barelor compuse comprimate 55 I - moment de inertie; S - moment static; Bibliografie: 1. Darie M., Vacareanu R.

Moment de inertie. Calculul momentului de inertie, modulul ..

Exemplu de calcul a unei hale parter cu o singura deschidere, avand structura principala de rezistenta executate din elemente compuse din table sudate cu sectiuni de clasa III sau IV. 1. Date initiale Se solicita proiectarea unei hale industriale parter cu o singura deschidere, avand dimensiunile prezentate in fig. 1a, iar detaliile de imbinare. Robot Structural Analysis is available only in the Architecture, Engineering, and Construction Collection. The price of an annual Architecture, Engineering, and Construction Collection subscription is $3,115 and the price of a monthly Architecture, Engineering, and Construction Collection subscription is $390

Moment d'inertie - Calculations & Formul

Realizarea unui model de calcul care sa ia in considerare toate aceste particularitati si, in acelasi timp, sa poata fi aplicat cu usurinta in proiectarea curenta este practic imposibila. -forta de lunecare verticala in peretii cu sectiuni compuse (VLhd); o moment incovoietor in plan paralel cu rosturilor orizontale (MRxd1); o moment. Elemente cu sectiuni deschise t t t M I τ = (1) t z t d M d G I θ = =ϕ (2) 1 3 t 3 I h t≅ (3) 3 z i i3 I h t α = ∑ (4) In calcul de rezistenta se poate lua acoperitor α = 1. (4) - > (1) = > 1 3 3 t i i M t h t τ = ∑ (5) Valoarea maxima a lui τ apare in peretele cel mai gros (t max). Elemente cu sectiune inchis

Moment de inertie triunghi

Ca atare, într-o bară supusă numai la încovoiere (fig.1.3.c) nu există moment de răsucire în încastrare, iar într-o bară solicitată numai la răsucire (fig.1.3.d) - reacţiunea de tip moment încovoietor şi cele de tip forţă vor fi nule. Ecuaţii de echilibru [ O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Moment de inertie. Raza de rotatie. Cx = Cy. x-x = y-y. u-u. v-v. Standardul nu se aplica cornierelor cu sectiuni patrate si cele executate din otel inoxidabil. Calitate material: conform DIN 17100 / EN 10025. Tolerante de fabricatie conform EN 10056-2. Aspect suprafata: conform EN 10163-3

I - moment de inertie L - deschidere hala 3 l - travee M - moment incovoietor Mpl - moment incovoietor plastic Mu - moment incovoietor ultim N - forta axiala de compresiune sau intindere Q - forta taietoare Qpl - forta taietoare plastica Qu - forta taietoare ultima R - rezistenta de calcul Rc - limita de curgere S - forta taietoare de baz Precizari examen SLO - Serie curenta iulie 2020. postat 28 iun. 2020, 09:00 de Adrian Iordachescu. Programarea examenului este conform orarului de sesiune, cu mentiunea ca grupele 10,12,14,16 si 18, precum si seria cu predare in limba engleza vor incepe la ora 9.30, iar grupele 11, 13, 15, 17 si 19 vor incepe la ora 14.30

Moment de inertie patrat gol asezat pe colt

Profil IPE - profil european utilizat si sub denumirea de profil I economic. Pentru profilele INP si IPE momentul de inertie Iz (raportat la axa de incovoiere z-z) este mic in raport cu momentul de inertie Iy (raportat la axa de incovoiere y-y).. Profilele cu pereti mai subtiri demonstreaza un comportament mai favorabil la preluarea sarcinilor de compresiune Tebelui t Coeficientil c pentru calculul momentelor de inertie la sectiuni in forma de T cu relatia br b 2.0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3.2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 0.04 0.05. Anexe la cap. 3 I=cbh3j12. Valorile coeflcientllor 0.06 0.08 0.10 0.12. c pentru 0,15. hpJ/ h = 0.20 0.25 0.30 0.3 Edijia de fa!& - a 12-a - aduce o serie de elemente noi, re#ultQnd dim schimbiiri intervenite Bn aceasti gtiinjci, pe plan najional sau mondial, precum ~i din reflexiile autorului, dupii o Bndelungati experienji .En materie Dezvoltarea de sisteme moderne pentru poduri compuse in Romania. 01/10/2020. 01/10/2020. Gasirea unei solutii potrivite pentru podurile cu lungimi mari este o provocare din punct de vedere al consumului de resurse si timp. Solutiile alese trebuie sa asigure in primul rand integritatea structurala, dar timpii redusi de construire si economia de. Functii de transmitere polinomiale, sinusoidale, suprapuse, compuse si spline. Profilarea camelor. Curs 7-8. Angrenaje. Legea fundamentala a angrenarii. Angrenaje cilindrice. Curs 9-10. Dinamica mecanismelor. Determinarea fortelor de inertie, a reactiunilor din cuple fr frecri. Forta redusa, moment redus, masa redusa, moment de inertie redus.

Modul plan axa, modul'plan axa

Caracteristici Geometrice Ale Sectiunilo

Centrul de masă sau centrul maselor este locația medie [necesită citare] a tuturor maselor sistemului. În cazul unui corp solid, poziția centrului maselor este determinată în raport cu acel corp. Folosirea centrului maselor permite adesea simplificarea ecuației de mișcare, fiind un punct de referință convenabil pentru calculul unor mărimi fizice, precum momentul cinetic sau. Cumpara Utilaje de ridicat, manipulat si transporturi pentru constructii, montaj industrial si cai de comunicatii in transporturi. Elemente de calcul si tehnologii de lucru, la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI, Laurentiu Sirbu de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile.

CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECTIUNILORLaborator: Determinarea Momentului de Inertie a Rotorului

Metodă de calcul avansat Deplanarea din torsiune este o deformaţie ce apare sub efectul torsiunii uniforme, în moment ce răsucirea poateavea efectul ca secţiunea sa nu mai ramana plană. Secțiuni compuse (cum ar fi 2L). Fluxul de lucru al metodei Termostate si Cronotermostate. Alege un termostat ambiental - 58 variante cu preturi incepand de la 74.00 lei. Descopera oferta RoInstalatii.Ro pentru Termostate si Cronotermostate. Alege un termostat ambiental! Comanda online sau telefonic la 0376.44.80.3 Etimologic, termenul biomecanica are la origine cuvintele din limba greaca bios (viata) si mekhanikos (plin de resurse, inventiv, ingenios) [22, 23]. Biomecanica este o stiinta interdisciplinara, care foloseste cunostinte, notiuni, principii, metode din domenii precum: medicina (anatomie, fiziologie, recuperare medicala, explorari. CUPRINS 5 DE CALCUL A SECTIUNILOR 1.1. Aspects generale 1.2. Momentul de inertie efectiv al sectlunu compuse avand doua componente principale (ram uri), se va lua: se are in vedere lncadrarea sectiunil transversale a elementelor in una din cele patru c1ase de sectiuni §i de asemenea la evaluarea caracteristicilor de rezistenta se are. J. fnf. Auteur : Rachid MESRAR Editeur : ELLIPSES Collection : Références sciences Date parution : 09/2014. h T Ou = 5П 2$] | xI,f/.i \\+W[ \\SWM'MF A D .++3 . a# RO 0 7 \\ ፺, > k > > y { (4 P 0 h օPQ40 : X .j ~ u Z O8S ӌ r/۸HĶ ` n '_P % j ; k F / _n

Momente de inertie_pp - [PDF Document

ARGUMENT Cuplajele sunt organe de asigurare a legaturii intre doi arbori care-si pot transmite reciproc miscarea si puterea. Prin aceste elemente se asigura legatura intre tronsoanele (partile) aceluiasi arbore sau intre arbori diferiti. De exemplu, unii arbori de transmisie cu lungime mare 10, 20, 30m s-ar executa foarte greu dintr-o singura bucata sau nu s-ar putea realizea Moment de inertie centrifugal. Fig.2.4. Momentul de inertie centrifugal al suprafetei sectiunii în raport cu cele doua axe este definit de expresia: Ixy = V A xy dA, (2.4.) unde x si y reprezinta distantele de la elementele de arie dA la cele doua axe. 1.2.1. Momentul de inertie al unei sectiuni dreptunghiulare în raport cu o axa de simetri

Rezistenta materialelor - calcule, confectii metalice

D. Directii principale. Momente principale de inertie Directiile principale de inertie , se obtin din relatia: 1 2 tg 2 = 2 I yz (2.1.14) Pag 31. B.Momente de inertie pentru sectiuni compuse 2.2.6. Sa se determine directiile principale centrale si momentele principale centrale de inertie ale sectiunii din figura 2.2.6. Rezolvare VIII. MOMENTE DE INERŢIE, MODULE DE REZISTENŢĂ. VIII. 1. Mărimi utilizate Unitatea de Simbolul Denumirea măsură iy raza de inerţie faţă de axa y mm iz raza de inerţie faţă de axa z mm l distanţa dintre două axe paralele mm r distanţa de la centrul de coordonate (polul) O la centrul mm distanţa de la centrul de coordonate (polul) O la centrul rmax elementului de suprafaţă cel. Pentru calcul, se impartesuprafata reala in elemente infinit mici si se determina suma produselorprin calcul integral. CG. Momentul de inertie fata de o axa oarecare Prin definitie, momentul de inertie al unei sectiuni fata de o axa oarecare se exprima prin relatia: In relatia de mai sus, s-a avutin vedere ca

Verificarea grinzilor metalice cu secțiune I la flambaj

Ca atare, într-o bară supusă numai la încovoiere (fig.1.3.c) nu există moment de răsucire în încastrare, iar într-o bară solicitată numai la răsucire (fig.1.3.d) - reacţiunea de tip moment încovoietor şi cele de tip forţă vor fi nule. Ecuaţii de echilibru [ unde A=A1+A2+, este aria sectiunii compuse, iar Ai sunt ariile sectiunilor partiale componente, de forma uzuala (circulara, dreptunghiulara), pozitive sau negative la sectiuni pline respectiv goale de substanţă. În Rezistenţa Materialelor teorema lui Steiner se utilizează la calculul momentelor de inertie ale sectiunilor partiale. In calcul s-a considerat un factor q = 6 (clasa de ductilitate H) si un drift de nivel limita de 0,0075 din inaltimea de etaj. Stalpii sunt realizati din sec­tiuni dublu T sudate (table de 12 mm x 240 mm si 8 x 206 mm), reconstituind profilul unui HEA240 Pentru realizarea sectiunii compuse a grinzii au fost utilizate doua elemente cu sectiunea de 185 mm x 2.000 mm, intre care au fost montate, la partea inferioara si la partea superioara, cate o furura cu sectiunea de 185 mm x 320 mm, obtinandu-se astfel o sectiune chesonata cu dimensiunile de gabarit de 555 mm x 2.000 mm Particulele compozite, precum hadronii, sunt compuse din doua sau mai multe particule elementare. Hadronii sunt impartiti in doua mari familii: barioni si mezoni. Toti sunt constituiti din mai multi quarcuri tinuti impreuna de forta nucleara tare (asa cum atomii si moleculele sunt tinuti impreuna de forta electromagnetica)

Interactiune M-N, axa maxima de inertie y-y, sectiune HEB450. 9 Sectiuni de clasa 1 si 2 - Rezistenta unei secţiuni transversale de clasa 1 sau 2 poate fi făcuta prin compararea momentul de calcul MSd cu momentul plastic de calcul redus datorita prezentei forţei axiale, notat MN,Rd. M y .Sd ≤ M Ny .Rd = M pl . y . Rd (1 − n) /(1 − 0,5a. Tabel 3.1 Clasa de expunere Elemente din beton armat Combinatia de incarcari cvasipermanente X0, XC1 0.4 XC2, XC3, XC4 0.3 XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 Nota: Pentru clasele de expunere X0, XC1, deschiderea fisurii nu influenteaza durabilitatea si aceasta limita garanteaza un aspect acceptabil Incarcarea variabila de calcul pe planseu este. 17 Proiect lemn. 3.2. Verificarea grinzii planseu 3.2.1. Calcul eforturi in grinda planseu. Momentul de inertie. Modul de rezistenta. Deschidere aferenta 0.55m Deschidere de calcul Ipoteza I sarcini uniform distribuite Sarcina de calcul. Ipoteza II sarcina concentrata. Momentul incovoietor maxim.

Exemplu de calcul a unei hale parter cu o singura deschidere, avand structura principala de rezistenta executate din elemente compuse din table sudate cu sectiuni de clasa III sau IV. 1. Date initiale. pot aparea ca necesari pentru crearea de reazeme suplimentare dupa axa minima de inertie a panelor s.vlase, h. teodorescu-drĂghicescu, m.l. scutaru, v. guima , v. mu tea u, a. sta ciu, r. purcĂrea cinematicĂ şi dinamicĂ. culegere de problem

Mişcarea circulară uniformă: mărimi caracteristice

Prescurtarea vine de la Electronic Stability Programme, ceea ce defineste un program electronic de stabilitate a masinii.Este vorba de cel mai complex sistem electronic imbarcat pe automobilele moderne. Dezvoltat inca de la sfarsitul anilor '80 de Mercedes-Benz si Bosch, acesta isi bazeaza functionarea pe o multitudine de senzori de rotatie individuala a rotilor, de unghi de bracare a. 2. Momentul rezistent se determina in urma unui calcul in domeniul plastic pe sectiuni in clasele de rezistenta 1 si 2, conform EC3. The design bending moment capacity is determined with a plastic calculus only if the effective cross section is in the class 1 or 2. 3. Grinda din otel este solicitata la intindere si compresiune: Curs de RM 1 by f.5claudiu. Read free for 30 days. User Setting Articole din pereti-structurali scrise de Gheorghe IONICA. Cu riscul de a mă repeta, postez aici unul din cele mai noi texte descriptive referitoare la programul de analiza neliniară Altiscad Intellishape.. Altiscad Intellishape ® este un program de calcul ce se axează pe calculul în cazul încovoierii biaxiale cu forţă axială, dezvolatat pentru a proiecta şi verifica orice secţiune.