Home

Managementul clasei de elevi delimitari conceptuale

eBay Is Here For You with Money Back Guarantee and Easy Return. Get Your De With Today! Looking For De With? We Have Almost Everything on eBay Managementul clasei de elevi - delimitari conceptuale. Intr-o epoca apropiata, unii pedagogi cum ar fi: Durkheim, Hubert, Wallon, Cousinet, de Coster, Hotyat, Leroy au incercat sa evalueze rolul factorului relational in educatie. Prin cuvintele celui din urma s-au desprins concluziile urmatoare: 'copilul fiinta umana, situat intr-un anumit. Managementul clasei de elevi - delimitari conceptuale. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic. Intr-o epoca apropiata, unii pedagogi cum ar fi: Durkheim, Hubert, Wallon, Cousinet, de Coster, Hotyat, Leroy au incercat sa evalueze rolul factorului relational in educatie. Prin cuvintele celui din urma s-au desprins concluziile.

Managementul clasei de elevi - delimit riăconceptuale: 13 f Probleme generale ale managementului clasei de elevi Într-o epocă apropiată, unii pedagogi cum ar fi: Durkheim, Hubert, Wallon, Cousinet, de Coster, Hotyat, Leroy au încercat să evalueze rolul factorului rela ional în educa ie MANAGEMENTUL CLASEI. 30 decembrie 2009, 22:19. Delimitări conceptuale, resurse educaţionale implicate în managementul clasei de elevi,cultura clasei, importanţa regulilor în managementul clasei, negocierea regulilor, imaginea profesorului eficient, cauze ale comportamentului perturbator al elevului, modalităţi de intervenţie în cazul. Caracteristicile clasei de elevi Obiective: Conştientizarea importanţei activităţii manageriale la nivelul clasei de elevi; Înţelegerea raportului dintre managementul educaţional şi managementul clasei de elevi. Cunoaşterea trăsăturilor structurale ale clasei de elevi ca grup social. I. 1

1. Necesitatea managementului clasei de elevi. 2. Delimitari conceptuale. 3. Perspective de abordare a clasei de elevi. 4. Caracteristicile clasei de elevi Obiective: - Constientizarea importantei activitatii manageriale la nivelul clasei de elevi; - Intelegerea raportului dintre managementul educational si managementul clasei de elevi Managementul clasei de elevi - delimitări conceptuale: Probleme generale ale managementului clasei de elevi. Într-o epocă apropiată, unii pedagogi cum ar fi: Durkheim, Hubert, Wallon, Cousinet, de Coster, Hotyat, Leroy au încercat să evalueze rolul factorului relaţional în educaţie Pornind de la argumentele menţionate şi raportându-ne la clasa de elevi şi la sistemului educaţional, în ansamblu, considerăm că managementul clasei de elevi reprezintă un proces sistematic şi coerent de gestionare a inovaţiilor sau transformărilor solicitate fie de raportarea la mediul educaţional, fie de nevoia internă a 1. Managementul clasei - consideratii preliminare 1.1. Definitii si delimitari conceptuale Multi dintre actorii spatiului educational - membri ai comunitatii, manageri de institutii scolare, profesori, parinti si chiar elevi - reclama in prezent faptul ca scoala este marcata de comportamente deviante dintre cele mai diverse

Managementul clasei 1. adecvată în activitatea didactică a conceptelor specifice managementului relaţiilor profesor- elev. • Stabilirea de corelaţii conceptuale permanente şi pertinente cu practica educaţională. se referă la înţelegerea clasei ca întreg, a grupului de elevi şi a statutului lor şi nu la înţelegerea. Managementul clasei de elevi 1.1.Delimitari conceptuale Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia acestui termen provine din latinescul manus care inseamna mana, conducere, strunirea cailor, pilotare. Verbul englezesc t Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională / Romiţă B. lucu - Ed. a 2-a, rev. - laşi: Polirom, 2006. ISBN: 973-46-0235-7 65:371 Printed in ROMÂNIA MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI Romită B. lucu Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţional

2. Managementul stresului; 3. Stil de viata sanatos. Programe de promovare a stilului de viata sanatos, M. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI l. Delimitari conceptuale; 2. Dimensiunile managementului clasei de elevi 3. Modalitati de prevenire si de rezolvare a situatiilor critice in clasa Ml. COMUNICAREA 1 PROBLEME GENERALE ALE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI. Managementul clasei de elevi - delimitari conceptuale. Intr-o epoca apropiata, unii pedagogi au incercat sa evalueze rolul factorului relational in educatie si s-au desprins concluziile urmatoare: 'copilul fiinta umana, situat intr-un anumit mediu, este profund influentat de acesta (factor relational); comportamentul sau difera dupa cum.

PLANIFICAREA CURSURILOR - MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - an universitar 2009 - 2010 - an III, semestrul 6 - SĂPTĂMÂNA TEMATICA CURS SĂPTĂMÂNA TEMATICA SEMINAR 1 - 6 MARTIE 2010 Curs 1. Delimitări conceptuale: Management general, Managementul organizaţiei şcolare, Managementul clasei de elevi. Clasa ca grup socioeducativ Cap.1. Managementul clasei de elevi. 1.1.Delimitari conceptuale. Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia acestui termen provine din latinescul manus care inseamna mana, conducere, strunirea cailor, pilotare

Position des Geschäft

 1. 2. Managementul stresului; 3. Stil de viata sanatos. Programe de promovare a stilului de viata sanatos. XI. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI. 1. Delimitari conceptuale; 2. Dimensiunile managementului clasei de elevi; 3. Modalitati de prevenire si de rezolvare a situatiilor critice in clasa. XII. COMUNICAREA. 1
 2. Extras din proiect Cum descarc?. CAPITOLUL I CE ESTE MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI? Obiective / competente vizate: o Sa defineasca, in maniera operationala, termenii si conceptele esentiale: management educational, leadership, managementul clasei de elevi, stiinta managementului, arta manageriala, manager, lider; o Sa interpreteze diferite concepte asociate celui de management, stabilind.
 3. Managementul clasei de elevi -delimitări conceptuale Pentru desfăşurarea cât mai bună a activităţii în clasa de elevi cadrul didactic să planifice, organizeze, conducă, comunice, motiveze şi evalueze conţinuturile operaţionale. Activitatea desfăşurată împreună cu elevii are caracteristicile unui sistem managerial în care
 4. 1. Managementul clasei - caracteristici si delimitari conceptuale Activitatea de management (conducere) este definita in literatura de specialitate ca un ansamblu de actiuni de planificare, organizare, indrumare, control, decizie cu privire la un sistem (organizatie, institutie, grup de oameni, proces, tehnologie) actiuni susceptibile de a.
 5. Formarea competen ţelor de management al clasei de elevi în perioada preg ătirii ini ţiale a cadrelor didactice 8 REZUMAT Cuvinte cheie: managementul clasei de elevi, managementul calit ăţii procesului de înv ăţământ, management curricular, managementul rela ţiilor interpersonale din mediu

Shop with Confidence · Make Money When You Sel

XI. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1. Delimitari conceptuale; 2. Dimensiunile managementului clasei de elevi; 3. Modalitati de prevenire si de rezolvare a situatiilor critice in clasa XII. COMUNICAREA 1. Fundamentele comunicarii: componente, niveluri, tipuri, bariere; 2. Comunicarea asertiva. Managementul conflictelor; 3. Rolul comunicarii in. - dependenţa de internet. 2. Managementul stresului; 3. Stil de viaţă sănătos. Programe de promovare a stilului de viaţă sănătos. XIV. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI. 1. Delimitari conceptuale; 2. Dimensiunile managementului clasei de elevi; 3. Modalitati de prevenire şi de rezolvare a situaţiilor critice în clasă. XV.CONSILIEREA. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI SESIUNEA I Seminar I - Managementul clasei de elevi. Delimitări conceptuale şi implicaţii praxiologice Teme 1) Exerciţiu Selectează una dintre perspectivele asupra conceptului managementul clasei de elevi. Justifică alegerea, argumentează. (2 argumente, 2 paragrafe) 2) Exerciţi conducere, leadership - delimitari conceptuale. 2. Teorii psihosociologice privind organizatiile cu aplicatii la organizatiile scolare - paradigme in management. 3. Managerul organizatiei scolare si al clasei de elevi - status, rol si schimbare individuala. 4. Schimbarea psihocomportamentala in clasele de elevi si pe parcursul ciclurilor de

Types: Fashion, Motors, Electronics, Sports & Leisure, Health & Beaut

Managementul clasei de elevi - didactica pedagogie - 1.1.Delimitari conceptuale Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia acestui termen provin Seminar I - Unitatea de învăţare Managementul clasei de elevi. Delimitări conceptuale şi implicaţii praxiologice 1. Delimitări conceptuale: management, management educaţional, managementul organizaţiei şcolare, managementul clasei de elevi 2. Implicaţii practice ale MCE - Începutul anului şcolar şi primele întâlniri cu clasele de

conceptuale Managementul educa ţional. Managementul clasei de elevi. Profesorul ca manager al procesului educa ţional, al clasei. Activit ăţile manageriale Activit ăţile manageriale ale profesorului: decizia, previziunea, organizarea activit ăţii, dirijarea şi coordonarea activit ăţii, dirijarea ş Delimitari conceptuale: identitatea scolii, climat organizational, ethos scolar, climat, atmosfera, moralul grupului/ 9. 2. Cultura organizationala /11. 3. Tipologia organizatiilor scolare/ 22. 4. Caracteristici ale organizatiei scolare/ 27 Managementul clasei de elevi din perspectivă postmodernă. 1.1. Delimitări conceptuale ale managementului educațional privind creativitatea elevilor. 1.2. Specificul managementului clasei de elevi în stimularea creativității elevilor de vârstă școlară mică. 1.3. Particularitățile creativității elevilor de vârstă școlară mică. 1.4. Concluzii la capitolul 1. 2 Delimitri conceptuale: management general; managementul organizaiei colare; managementul clasei de elevi. Roluri, competene i atribuii ale cadrelor didactice n managementul clasei de elevi 1.1.1 1.3. Managementul clasei de elevi - ştiinţă/artă 1.4.Relaţiile interdisciplinare ale managementului clasei de elevi 1.5. Leadership-ul • prelegerea • • explicaţia (Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power - point) Resurse bibliografice 2. Activităţi manageriale ale profesorului exerci 2.1

şi de conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulŃi, se IX. ÎnvăŃarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Teorii ale invatarii. AplicaŃii . 6 Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei. XIX. Personalitatea cadrului didactic Managementul clasei de elevi. Legea privind Statutul personalului didactic nr. The Role of Arts in Adult Education | Cucos Constantin - Waldorf, Step by Step. Xxx, Problematica reformei, Revista de pedagogie, nr. Ideal, scopuri, obiective 1. Rolul integrator al strategiilor didactice. Alte forme de organizare. Managementul clasei de elevi 1 Ramona Iulia Herman Program pedagogic de optimizare a stilurilor manageriale ale profesorilor și stimulare a climatului clasei de elevi Presa Universitară Clujeană. Managementul clasei de elevi reprezinta abilitatea profesorului de a planifica și organiza activitatea clasei, de a invața sa asigure un climat Delimitari conceptuale Schimbarea in educatie Depasirea rezistentei la schimbare. Modele de management al schimbarii Inspectia scol 17. Operarea cu concepte specifice managementului clasei de elevi - Managementul clasei de elevi Structuri normative ale clasei de elevi Proceduri si strategii de interventie II. TEME INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUMULUI 1. Educatia - delimitari conceptuale 1.1. Structura actiunii educationale 1.2.

De With Sold Direct - De wit

Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor-elev în condiţii date. De asemenea, ar trebui amintit că această gestionare trebuie să posede întotdeauna valenţe educative şi că tot ceea ce se întâmplă în această zonă trebuie subordonat educativului. W Managementul clasei ca grup. 1. Managementul clasei ca grup - argument • La clasă, profesorul nu realizează numai predarea-învăţarea-evaluarea, ci şi relaţionează cu elevii, influenţându-le comportamentul de învăţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale. Fiind figura centrală pentru elevi, profesorul capătă. Managementul clasei de elevi - delimitări conceptuale: Într-o epocă apropiată, unii pedagogi au încercat să evalueze rolul factorului relaţional în educaţie şi s-au desprins concluziile următoare:copilul fiinţa umană, situat într-un anumit mediu, este profund influenţat de acesta (factor relaţional); comportamentul său diferă după cum trăieşte solitar sau în. Managementul clasei prin joc. Gamification, în contextul educațional, reprezintă practica de a utiliza elemente și tehnici de tip joc în contexte reale de non-joc, având ca scop creșterea angajamentului și motivarea elevilor și a studenților, captarea interesului lor pentru a continua învățarea și astfel, generând rezultate cu. Managementul clasei de elevi. Managementul unei clase de elevi din perspectiva dimensiunii ergonomice Cuprins: 1. PROBLEME GENERALE ALE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.2. ROLURILE MANAGERIALE ALE CADRULUI DIDAC

Managementul clasei de elevi - delimitari conceptual

8.1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii Managementul clasei de elevi - delimitări conceptuale. Cadrul didactic - manager al clasei de elevi - delimitări terminologice (management, management educațional, management al clasei de elevi); - elemente definitorii ale managementului educațional Din dorinţa de realiza o educaţie incluzivă de calitate şi pentru crearea unui climat de securitate în care fiecare elev să se simtă în siguranţă şi valorizat la potenţialul său maxim am derulat în cadrul şcolii proiectul Erasmus+ KA1 Porţ

 1. Remus Chină - Managementul organizației școlare și al clasei de elevi. Note de curs - 13 - Nicio instituţie nu poate supravieţui dacă are nevoie de genii şi superoameni pentru a o manageria. Trebuie să fie organizată în aşa fel încât să fie capabilă să funcţioneze sub un leadership compus din oameni normali, de
 2. - Romita Iucu - Managementul clasei de elevi - Polirom (2006).pdf.pdf - Seria Co\/legium \u015etiin\u0163ele educa\u0163iei este Romi\u0163\u0103 coordonat\u0103 de Constanti
 3. Managementul clasei de elevi by magda_croitoru. Abrir menu de navegação. Fechar sugestões Pesquisar Pesquisa
 4. Analizând comparativ cele două concepte, respectiv managementul educaţional şi cel al clasei de elevi, se pot constata următoarele: managementul educaţional se referă la întreg sistemul.
 5. Iucu, R., (2008)Managementul si gestiunea clasei de elevi, Polirom, Iasi Maciuc, I., (2000)Dimensiuni sociale si aspecte institutionale ale educatiei, Editura Sitech, Craiova Maciuc, I.,(1999) Introducere in studiul educatiei-cu privire speciala asupra educatiei religioase, Universitatea din Craiova Maciuc, I.,(1998) Formarea formatorilor
 6. Managementul clasei de elevi - delimitări conceptuale. Modele ale managementului clasei de elevi (modelul clasic, modelul managerial situaţional etc.). - prelegerea - explicaţia - conversaţia euristică - studiul de ca

6. Managementul clasei de elevi Expunere, analiză, discuţii 7. Elaborarea şi susţinerea unui referat pe tematica cursului Expunere, analiză, discuţii 8.4 Bibliografie 1. Cojocaru, Vasile Gh., Schimbarea în educație si schimbarea managerială, Chișinău, Lumina, 2004 2 Modul 1 Curriculum, delimitari conceptuale - 17h Modul 2 Proiectarea didactică - 35h Modul 3 Managementul clasei de elevi - 35h Evaluare finală - 2h CALENDARUL PROGRAMULUI An școlar 2016 - 2017 - termenul de acreditare expiră la 23.03.2017 MODALITATI DE EVALUAR

(PDF) MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI Corina Rusu

 1. Resurse educationale implicate in managementul clasei de elevi - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Resurse educationale implicate in managementul clasei de elevi. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Resurse educationale implicate in managementul clasei de elevi.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru.
 2. La Casa Corpului Didactic Buzău, pe 10 octombrie 2017, s-a deschis cursul de formare continuă MANAGEMENTUL CLASEI, pentru prima serie de cursanți din acest an școlar. Cursul este construit din ateliere de dezbateri (4 ore/atelier x 10 săptămâni), pe următoarele direcții: Familiarizarea participanţilor cu termenii de bază ai.
 3. istratie, leadership - delimitari conceptuale/ 25. Capitolul 3. Obiectivele si contextul managementului/ 33. Capitolul 4. Principii si functii manageriale /37. Capitolul 5. Caracteristici generale si specific managementului educational/ 48. Capitolul 6. Instrumente manageriale educationale/ 60.
 4. proceselor educaţionale în clasei de elevi C1.1. Clarificări: managementul instituţiilor şcolare, managementul educaţional, managementul proceselor educaţionale în clasa de elevi C I.2. Managementul microgrupurilor şcolare, o provocare pentru educaţia contemporană Prelegere, Conversaţie, Suporturi video 2 2
 5. ar 1. Diferenţieri conceptuale: management, management educaţional, managementul clasei de elevi-Dezbatere (1h) 2. Evoluţia şcolilor manageriale de la managementul clasic la managementul actual- Studii de caz (1h ); 3
 6. Managementul de vârf la nivelul unităţii de învăţământ Expunere, analiză, discuţii 6. Managementul clasei de elevi Expunere, analiză, discuţii 7. Elaborarea şi susţinerea unui referat pe tematica cursului Expunere, analiză, discuţii 8.4 Bibliografie 1
 7. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia

Managementul. clasei de elevi Delimitări conceptuale. Cls. a XI- a Prof. Radu Florentina Delimitări conceptuale În sistemul social de educaţie şi învăţământ profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaţii de cooperare cu elevii şi părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. Ei nu educă numai la catedră, în clasă. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo Managementul comportametului şcolar a constituit obiectul multor dezbateri psihopedagogice. Conflictele individuale în cadrul clasei de elevi. Apariţia unor stări de tensiune între elevii clasei poate apare ca urmare a competiţiei acerbe dntre aceştia, sau, ca urmare a conflictului de interese dintre elevi..

A. Management comportamental în clasa de elevi. 54. nonautoritare, caracterizată prin acceptare necondiţionată, res pect reciproc, empatie, congruenţă într-un mediu ed ucaţional.

MANAGEMENTUL CLASEI Didactic

 1. 1 . Delimitari conceptuale Criza poate fi definita ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinate, neasteptate dar si neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sanatatea ori siguranta clasei respective si a membrilor acesteia. (R. Iucu, 2001, p. 124)
 2. MANAGEMENTUL CLASEI. Delimitări conceptuale, resurse educaţionale implicate în managementul clasei de elevi,cultura clasei, importanţa regulilor în managementul clasei, negocierea regulilor, imaginea profesorului..
 3. Optiunea profesorului pentru structurarea competitiva a activitatii de invatare poate fi explicata prin modalitatea de notare practicata, o notare prin raportare la grup, avand drept urmare stimularea competitiei intre elevi . Clasa de elevi este locul unde se realizează afirmarea de sine, antagonismele, rivalitatea, competiția şi cooperarea
 4. Curs zi managementul clasei de elevi, definitii, tipologii by anca-61099
 5. 1. Delimitari conceptuale 26 2. Conflictele intre elevi 28 3. Conflictele intre profesori si elevi 30 Capitol V - Metodologia cercetarii 32 1. Scopul si obiectivele cercetarii 32 2. Ipoteza de lucru 32 3. Design experimental 33 4. Metode si tehnici de investigatie 34 Capitol VI - Etapele cercetarii 41 1. Etapa constatativa 41 2. Etapa.
 6. Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională / Romiţă B. lucu - Ed. a 2-a, rev. - laşi: Polirom, 2006. ISBN: 973-46-0235-7 65:371 Printed in ROMÂNIA MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI Romită B. lucu Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţional 1) Dimensiunea economica si sociala a valorii 2) George bacovia - lacustra 1.
 7. şi de conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi aduli, se ţ managementul carierei - implicând participarea la propria dezvoltare IX. Învăţarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Teorii ale invatarii. Aplicaţii

Alte forme de psdagogie. Managementul clasei de elevi 1. Sintalitatea clasei de elevi. RaduCluj-Napoca, Editura Dacia, Paradigme explicativ-conceptuale ale studiului managementului clasei; paradigme metodologice ale studiului managementului clasei de elevi 3 Pornind de la acest text, analizați managementul clasei de elevi în procesul de învăţământ, pe baza următoarei structuri: - realizarea delimitării conceptuale a problematicii vizate, prin definirea conceptului de management al clasei de elevi și precizarea obiectivului funcțional al managementului clasei Modul 3_Managementul clasei de elevi_gestionarea situatiilo Managamentul clasei de elevi: Introducere şi delimitări conceptuale. Bibliografie. 1 2 7,14% Fenomenul conducerii. Procesul de managament. Tipuri de managament. 1 3 7,14% Managamentul educaţional. Delimitări conceptuale. Competenţele manageriale.

(DOC) DPPD - Curs Managementul clasei de elevi (1) Muset

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale: Abordãri conceptuale în managementul prin proiecte educaţionale. Repere manageriale îndomeniul proiectelor educaţionale. Strategii şi instrumente manageriale specifice tipurilor de proiecte educaţionale. Androniceanu, A. (coord). (2004). Managementul proiectelor cu finanţare externă Ele semnifica si abilitatea de a organiza, indruma si conduce activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. Munca la catedra necesita programarea timpului pentru fiecare lectie, dar si pentru fiecare semestru sau an. Trebuie organizata de asemenea evidenta si controlul activitatii elevilor, precum si corecta evaluare a rezultatelor acestei. Rolul de profesor - consilier atribuie o importanță majoră procesului de consiliere. Consilierea - din perspectiva managementului clasei de elevi, vizează cadrul didactic care trebuie să desfăşoare şi o activitate de consiliere. În acest context, profesorul trebuie să fie accesibil, înţelegător, pregăti de conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulţi, se stimulare a managementul carierei - implicând participarea la propria dezvoltare profesională, delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare

Video: Curs: Managementul Clasei (#291899) - Gradu

Managementul Clasei DE Elevi - StuDoc

 1. Aplicaie: Cu ajutorul cunotinelor i experienelor de nvare referitoare la managementul educaional i la managementul clasei de elevi: a) explicai n ce const managementul la nivelul clasei de elevi; b) asociai managementul cu ali termeni; c) comparai acest termen cu termenii gsii; Carier de succes n nvmntul preuniversitar prin implementarea de.
 2. Din punct de vedere psiho-social: Atitudinea de ajutor sau consiliere: Probele scrise pot fi: Testele sunt instrumente eficiente de evaluare care: Itemii obiectivi — caracteristici: Itemii de tip pereche: Itemii semiobiectivi — caracteristici: Itemii de tip eseu: Proiectul presupune un demers evaluativ amplu: Elementele definitorii ale unui.
 3. Managementul clasei de elevi Domeniul: Științe ale Educației Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susținute efectiv: 1. Statutul epistemologic al pedagogiei 2. Caracteristici ale educației 3
 4. proceselor educaţionale în clasei de elevi C1.1. Clarificări: managementul instituţiilor şcolare, managementul educaţional, managementul proceselor educaţionale în clasa de elevi Prelegere, Conversaţie, Suporturi Trif, L., Managementul proceselor educaţionale, Seria Didactica, pp. 6-1
 5. Introducere in managementul clasei de elevi, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iucu, R. B. (2006). Managementul clasei de elevi. Aplicații pentru gestionarea situa țiilor de criză educațională, Iași: Polirom
 6. 10. Propunerea de tipuri de activit ăţi, sarcini de lucru, ce ar optimiza conturarea profilului de competen ţă al profesorului - manager, în cadrul form ării ini ţiale prin studiul disciplinei Managementul clasei de elevi. V. CON ŢINUTURI PROPUSE ( 14 ore) Nr. crt. Teme Subteme Nr. ore 1. Managementul clasei. Fundament
Curs: Managementul Clasei de Elevi (#437314) - Graduo

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 2.2. Titularul activităţilor de curs LECT. DR. VERSAVIA CURELARU 2.3. Titularul activităţilor de seminar Drd. Andreea-Mădălina Aiftincăi (ore şi referinţe bibliografice) 1. Obiectul managementului clasei: delimitări conceptuale, funcţii, componente/dimensiuni, agenţi implicaţi, responsabilităţi. Mâtä, L. (2015). Managementul clasei: su ort de curs i seminar. Bacäu: Editura Alma Mater. Observatii Aplicatii (Seminar / laborator/ roiect) Conce te fundamentale Natura managerialä a rolurilor si functiilor cadrului didactic Argumente pentru managementul clasei de elevi Dimensiunile mana ementului clasei de elevi Clasa de elevi ca ru socia

Temele din noua programa. I. Educatia, invatamantul si societatea cunoasterii in sec. XXI: context, tendinte, reforme. Documente si strategii UE si CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin). II. Managementul calitatatii în educaţie. Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a calitatii procesului si sistemului de invatamant din. Delimitari conceptuale III. Curriculumul ca domeniu al politicii educationale in organizatii intemationale IV. Definitii operationale V. Teorii/modele ale curriculumului. Relevanta unor modele contemporane (constructivismul, cognitivismul, curriculumul diferentiat, curriculumul personalizat) Managementul clasei de elevi (Ciprian Ceobanu) I.

De asemenea, postul include lângăpe activităţile didactice şi activitate de cercetare specifică disciplinelor din planul de învăţământ cuprinse în postul scos la concurs. Atribuții Norma didactică (disciplinele postului): Managementul clasei de elevi-4 ore de seminar 2.1 Denumirea disciplinei Managementul clasei de elevi (Cod: PLR 2608) 2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Adrian Marian ROȘAN 2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Cristina Costescu 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 3

DPPD - Curs Managementul clasei de elevi - StuDoc

-dependenţa de internet 2. Managementul stresului 3. Stil de viață sănătos. Programe de promovare a stilului de viață sănătos VIII. Managementul clasei de elevi 1. Delimitări conceptuale. Dimensiunile managementului clasei de elevi 2. Modalități de prevenire și de rezolvare a situațiilor critice în clasa de elevi 3 b. managementul clasei de elevi se refera la grupul organizat de elevi, coordonarea resurselor umane, materiale și financiare ale acesteia cu scopul creșterii eficientei educaționale; c. cele două tipuri de management sunt intercorelate, managementul clasei de elevi fiind parte componentă a managementului educațional

Autoevaluarea: importan ţă şi modalit ăţi de realizare XIV. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI Dimensiunile managementului clasei de elevi: ergonomic ă, psihologic ă, social ă, normativ ă, opera țional ă, inovatoare Tipurile de climat psihosocial Rela țiile educa ționale în managementul clasei Nr. de ore alocate Delimitări conceptuale: management, management educațional, management instituțional, management organizațional, managementul clasei de elevi. Clasa de elevi ca organizaţie: roluri manageriale; competente manageriale; stiluri de conducere Expunere/ curs interactiv (clasic+laptop +videoproiector) Modul 3_Managementul clasei de elevi_gestionarea situatiilor. PREFAŢĂ. Şcoala, una dintre instituţiile componente ale societăţii cu rol fundamental, pregăteşte resursele umane capabile să.

Curs: Managementul Clasei (#451302) - Gradu

2. Managementul clasei de elevi - noţiuni generale, delimitări conceptuale Curs interactiv 1 3. Funcţiile managementului clasei Curs interactiv 1 4. Rolurile manageriale ale cadrului didactic Curs interactiv 1 5. Roluri şi relaţii în clasa de elevi Curs interactiv 1 6. Metode de cunoaştere şi dinamizare a grupurilor Curs interactiv Managementul inovarii in educatie - Managementul inovării în educație - INTRODUCERE Managementul inovării înseamnă că organizația (școlară) a ajuns la maturitatea necesară să poată dezvolta programe și proiecții reale de inovare a proceselor proprii. Managementul inovării se referă în primul rând la procese dar și la produsele realizate de organizație. În mod evident. losifescu (coord.). Managementul educational pentru instituliile de invätämånt. Bucuršti: Ministerul Educaçiei si Cercetärii. Institutul de Stiinte ale Educatiei. Proiectul de Reformä a Invälämântului Preuniversitar lucu R. (2000). Managementul 'i gestiunea clasei de elevi. Editura polirom Joi!a E. (2000). Management educational

4. Managementul resurselor umane în unităţile de învăţământ preuniversitar 36 5. Managementul situaţiilor de criză din mediul educaţional 40 6. Managementul comunicării 43 7. Managementul clasei de elevi 46 8. Managementul activităţilor extraşcolare 49 9. Managementul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. Se poate face pexagogie Conform taxonomiei lui Bloom, obiectivele de evaluare pot fi: Conceptul de motivare este foarte important pentru lider. Refresh and try again. Anca marked it as to-read Jan 17, Proiectul presupune un demers evaluativ amplu: To see what your friends thought of this book, please sign up. Managementul clasei de elevi - Managementul clasei de elevi. Gestionarea situaţiilor de criză (în colaborare cu Vali Ilie), în proiectul Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative (2011-2013). În acest caz, a fost propus un material de curs pentru sistemul blended-learning, ceea ce - Caiet de practică pedagogică pentru studenții specializării Pedagogia învățământului primar și preșcolar, (2014), Editura Risoprint, Cluj Napoca, (68 pag.) ISBN-978-973-53-1408-8,; Managementul clasei de elevi. Suport de curs, lucrare de autor, (2011), ediția a doua, revăzută și adăugită, Editur

Referat: Disciplina Pozitiva (#407181) - Graduo