Home

Structuri algebrice referat

Structuri algebrice Acest referat costa 200 de credite ? Creditele reprezinta moneda virtuala Referate.ro. Referatele care sunt marcate cu 100, 200 sau 300 de credite sunt referate originale, trimise de catre utilizatori pentru a fi postate doar pe site-ul www.referat.ro Seminarul de Structuri Algebrice Generalizate si Aplicatii isi propune potentarea activitatii de cercetare stiintifica a grupului de algebra din facultatea noastra si diseminarea problemelor actuale si de perspectiva ale domeniului considerat. Desfasurarea lucrarilor seminarului presupune prezentarea unor cicluri de referate pe teme de. Pagini din categoria Structuri algebrice. Următoarele 18 pagini aparțin acestei categorii, dintr-un total de 18. Categorii: Utilizate • Dorite • Necategorizate • Nefolosite • Aleatorii • Toate categoriile. Utile: Arborele categoriilor • Căutare internă: • Interogare • Sugestii • Grafice: ↑ • ↓ Primul capitol al Ghidului | Structuri algebrice intitulat Grupuri conține noțiuni teoretice referitoate la lege de compoziție, structură algebrică, grup și tupuri de grupuri, dintre care amintim monoidul.. Însă, pentru a putea defini un grup avem nevoie să știm ce este o structură algebrică. La rândul ei, pentru a defini structura algebrică avem nevoie de noțiunea de lege de. Structuri algebrice 1. Legi de compozicie Def. Fie M o mulcime nevid. O aplicacie ˘: MxM !™M, (x,y)ða˘(x,y) se nume_telege de compozicie (intern) sau operacie algebric binar pe pe mulcimea M. Elementul ˘(x,y)ð˛M se nume_te compusul lui x cu y prin ˘. Tabla legii de compozicie(t abla lui Cayley), când numrul elementelor mulcimiiM este.

CURSURI PREDATE PANA IN PREZENT: Algebra liniara, Structuri algebrice fundamentale, Aritmetica in inele si teoria modulelor, Introducere in algebra comutativa, Logica, Teoria ecuatiilor algebrice, Complemente de algebra, Complemente de matematica, Hiperstructuri algebrice si aplicatii, Algebra (Master cercetare) CURSURI 2015/2016: Structuri algebrice si aplicatii (Master cercetare, Master. Categorii de structuri algebrice; Algoritmica algebrica; Aplicatii ale algebrei abstracte; Forma de evaluare: Cunoasterea si utilizarea corecta a notiunilor si rezultatelor fundamentale, aplicarea corecta a rezultatelor teoretice: referat si verificare pe parcurs. Nota finala: 50% referat + 50% verificare pe parcurs Bibliografie (curs

Legi de compozitie; structuri algebrice

Structuri Algebrice Generalizate Si Aplicati

 1. Referat Microsoft Teams 1 2 BREAZ Simion Algebra 2 (Structuri algebrice de baza) Scris Microsoft Teams 1 2 PINTEA Cornel Geometrie 2 (Geometrie afina) Scris + activitate pe parcurs Microsoft Teams si/sau Zoom, Moodle Matematica - linia de studiu romana 2 4 NICOLAE Adriana Analiza reala Examen (proba scrisa).
 2. Exemple. Mulțimea , respectiv a numerelor raționale,respectiv reale înzestrată cu operațiile de adunare și înmulțire are o structură de corp comutativ, numit corpul numerelor raționale, respectiv corp numerelor reale.. Inelul al claselor de resturi modulo p (p-prim) este corp comutativ.. Definiție. O submulțime a unui corp se numește subcorp al lui , dacă operațiile.
 3. ★ Structuri algebrice. fi: polinoame, ecuații, structuri algebrice Împreună cu geometria, analiza matematică, combinatorica și teoria numerelor, algebra este una din ramurile; intuitiv vorbind una și aceeași structură algebrică construită pe mulțimi diferite. Ca urmare, două structuri algebrice izomorfe au aceleași proprietăți.

Cursuri Matematica. Peste 15000 de referate, referate structurate pe categorii si clase, lucrari de licenta,cursuri,seminarii, etc 1.1 structuri algebrice. 1 1.2 spat ii vectoriale. subspat ii vectoriale. 2 1.2.1 exercit ii. 4 1.3 liniar dependenta? , liniar independenta? , baz?a s, i dimensiune. 11 1.3.1 exercit ii. 14 1.4 aplicat ii liniare. 19 1.4.1 exercit ii. 21 2 programare liniar?a 23 2.1 problema de folosire eficient?a a resurselor. 23 2.2 forme ale modelului. lege de compozitie: comutativitate, asociativitatea, element neutru si simetrizabil. Se numeste lege de compozitie interna, pe M (sau operatie algebrica) o aplicatie * proprietati, grup, inel, corp. Asociativitatea, comutativitatea, elementul neutru, simetrabilitatea Legea de compozitie interna * atribuieoricarei perechi (x, y) din MxM un element z = x * y din M, numit compusul lui x cu y Clasificare. Dat fiind un număr prim p și un număr pozitiv n, există un singur (până la izomorfism) corp finit de ordin p n.. Infrastructură (specie) Un grup G exact dublu tranzitiv de grad r (care permută cei r simboli ai unei mulțimi F) și ordin r.(r-1) există dacă și numai dacă r este o putere a unui număr prim p n (n≥1). Un asemenea grup G conține un subgrup normal H, ale. structuri de control: Prin execuția unui algoritm descris printr-o schemă logică se înțelege efectuarea tuturor operațiilor precizate prin blocurile schemei logice, în ordinea indicată de săgeți. În descrierea unui algoritm, deci și într-o schemă logică, intervin variabile car

Referat Microsoft Teams 1 2 DIOSAN Laura Programare orientata obiect Quiz (intrebari grila cu raspunsuri corecte multiple) + examinare orala Microsoft Teams (si meet.jit.si ca backup) 1 2 BREAZ Simion Algebra 2 (Structuri algebrice de baza) Scris Teams 1 2 CHIS Vasile Fundamentele pedagogiei Examenul scris: itemi de tip grila Aceast referat prezintă determinarea căldurii specifice a unui corp solid. În cadrul materialului sunt evidențiate atât aspectele teoretice (teorie și formule) cât și aplicabilitatea acestuia (experiment). Referatul constă în descrierea materialelor necesare pentru acesta, a procedurilor și a etapelor de realizare a experimentului Monoid, grup si problema rezolvata cu monoid si grup presupuse cunoscute: noţiuni generale despre structuri algebrice (monoid, grup, inel, corp), construcţia grupului factor, a inelului factor, noţiuni de bază despre spaţii vectoriale, matrice, polinoame, noţiuni elementare despre grupurile de permutări, aritmetica elementară a cardinalelor 4.1 de curriculum Cunoştinţe de bază de structuri algebrice studiate în liceu 4.2 de competenţe Aplicarea corectă a metodelor si principiilor de bază în rezolvarea problemelor de matematică 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Studenții nu se vor prezenta la prelegeri respectiv seminarii c

Referat: Memorator matematic (#173455) - Graduo

Categorie:Structuri algebrice - Wikipedi

Lege de compozitie - Liceunet

 1. Structuri algebrice Cursul de Structuri algebrice este un curs obţional şi este dedicat studenţilot specialităţiii Matematică şi Informatică. Acest curs are drept obiectiv general familiarizarea studenţilor cu direcţiilor noi de cerecetare ale algebrei contemporne
 2. Este vorba despre structuri algebrice (corpuri, grupuri, inele). ''Trebuie arătat că obiectul pe care l-am construit (riguros) satisface toate proprietăţile pe care ne-am aştepta să le aibă mulţimea numerelor întregi: include mulţimea N, orice număr întreg este sau număr natural, sau opusul unu
 3. Acest proiect trateaza Structuri Geodezice. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.. Domeniu: Matematic
 4. alizarea de concepte ş
 5. Structuri algebrice 1. Legi de compoziție internă. Definiții, exemple. Classroom/Meet Predarea cursului se face cu asigurarea suportului de curs în format electronic şi acces la documentaţii actualizate. Expunerea/prelegerea. Problematizarea. Explicația. Demonstrația. 1 oră 2. Structuri algebrice: semigrup, monoid, grup, gru

Acest proiect trateaza Structuri Factor in Algebra Clasica. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 4 fisiere doc de 95 de pagini (in total).. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte Functia de gradul 1, Ecuatia atasata, Defitie, Monotonie, Grafic, Sem -cunoașterea structurilor algebrice de bază -cunoașterea principalelor proprietății ale structurilor de monoid, grup, inel, corp, graf, arbore -cunoașterea unor exemple semnificative 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate

Pagina personala Prof

 1. Rezolvarea generala a ecuatiilor. Ecuatia de gradul I, ecuatia de gradul al II-lea, ecuatii exponentiale, ecuatii irationale, ecuatii matriciale
 2. area unui set de relații între variabile fizice, ca structuri matematice de tipul ecuațiilor algebrice, pentru o caracterizare cât mai apropiată de realitate a funcționarii procesului respectiv. Pentru deter
 3. CUPRINS iii Autorii au avut urmatoarele contribu‚tii: 1. Marius Marinel Stanescu - elementele teoretice de la începutul -ecarui capitol

Legi de compozitie; structuri algebrice 12.03.2020 16:02 | NADIA DANIELA TACLIT Proprietatile integralei definite 12.03.2020 15:54 | NADIA DANIELA TACLIT O scoala mai europeana printr-o noua abordare didactica 10.10.2018 09:08 | DIDA CRISTINA ISAIA Diseminare proiect european Maths in Motion 29.11.2017 19:09 | DIDA CRISTINA ISAI 1. Preliminarii (Mulţimi, relaţii, funcţii, structuri algebrice, matrice, determinanţi, sisteme liniare) 2 ore : 2. Spaţii vectoriale. Proprietăţi şi exemple. 1. Preliminarii (Mulţimi, relaţii, funcţii, structuri algebrice) Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea 2 ore 2. Matrice, determinanţi, sisteme liniare 2 ore 3. Spaţii vectoriale. Proprietăţi şi exemple 2 ore 4. Bază şi dimensiune a unui spaţiu vectorial 2 ore 5. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial 2 ore 6 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 Tutoriat 0 Examinări 8 Alte activităţi..... 3.7 Total ore studiu 4.1 de curriculum Cunoştinţe de bază de structuri algebrice studiate în liceu 4.2 de competenţe Aplicarea corectă a metodelor si principiilor de bază în rezolvare cuprins proiect cum descarc?. problema factorizarii ideea generala :constructia multimii factor in raport cu o relatie de echivalenta. 1 factorizari pe multimi particulare 3 multimi factor 3 grup factor 5 teorema fundamentala de izomorfism 9 a doua teorema de izomorfism 9 a treia teorema de izomorfism 10 inel factor 11 ideale si inele factor ale inelului.aplicatii 14 modulul factor.teoreme de.

Legi de compozitie; structuri algebrice - Mat

Algoritmi şi structuri de date pentru magistică şi bioinformatică. Cele 9 lecţii de algebră care alcătuiesc această carte constituie cursul de Structuri algebrice predat de autoare la. FI ù A DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Institu LDGHv QY PkQWVXSHULRU UNIVERSITATEA TEHNIC ',1&/8- -NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE 1.2 Facultatea ù tiin e 1.3 Departamentul 0DWHPDWLFVL,QIRUPDWLF 1.4 Domeniul de studii 0DWHPDWLF 1.5 Ciclul de studii Lice Intrebarea 2 - Teste drept civil - drepturile reale principale. Răspuns corect: B. Varianta b) este corectă conform art. 887 alin. (1) C.civ. deoarece legea nu cere în acest caz obligativitatea înscrierii în cartea funciară pentru dobândirea proprietății

Intrebarea 1 - Teste drept civil - drepturile reale principale. Răspuns corect: A, C. Varianta a) este corectă deoarece art. 557 alin. (2) C.civ. prevede că proprietatea poate fi dobândită și prin efectul unui act administrativ (de exemplu, în localitățile cu excedent de suprafață agricolă care au deficit de forță de muncă în agricultură, li se pot atribui în proprietate. Referate si teme de casa 20% 10.5 Seminar/laborator Nota examinare 60% 10.6 Standard minim de performanta Insusirea cunostintelor de baza de algebra (structuri algebrice fundamentale) Data completarii Semnatura titularului de curs Semnatura titularului de semina A modela procese, obiecte naturale, sisteme, inseamna de fapt a determina un set de ecuatii intre variabilele fizice specifice sub forma unor structuri matematice de tipul ecuatiilor algebrice, ecuatiilor diferentiale, sistemelor de ecuatii diferentiale Preg WLUHVHPLQDULL ODERUDWRDUH , teme, referate, portofolii úi eseuri 12 Tutoriat 2 Examin UL 2 Alte activit L 0 3.7 Total ore studiu individual 69 3.8 Total ore pe semestru 125 3.9 Num UXOGHFUHGLWH 5 4. Precondi LL (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum -Structuri algebrice

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 12 decembrie 2015, ora 20:21. Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și clauze suplimentare.Vedeți detalii la Termenii de utilizare.; Politica de confidențialitat Matematica este în general definită ca ştiinţa ce studiază modelele de structură, schimbare şi spaţiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală. Structurile anume investigate de matematică îşi au deseori rădăcinile în ştiinţele naturale, cel mai ades în fizică. Matematica defineşte şi.

Corp (matematică) - Wikipedi

CALCUL ALGEBRIC. Structuri algebrice (recapitulare). CALCUL VECTORIAL. Spaṭii vectoriale. Dependenṭӑ și independenṭӑ liniarӑ a vectorilor. Subspaṭii vectoriale, subspaṭiul vectorial generat de o mulṭime de vectori, sisteme de generatori. Bazӑ, dimensiune. Expunere sistematicӑ - prelegere. Exemple 6 or Sesiune de referate și de comunicări științifice Concursul Varietăți Matematice'' pentru elevi din clasele IX - XII - anul școlar 2020 - 2021 Eveniment notiuni de geometrie analitica cum sunt: ecuatiile algebrice pentru diverse plane, conice si cuadrice. Atingerea acestor obiective specific permite: C1.1. Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru aplicarea teoriilor si metodologiei stiintifice de mediu. C.1.2. Utilizarea cunostintelor stiintifice de baza in definirea si explicare Notiunea de spatiu vectorial constituie obiectul de studiu al algebrei liniare si reprezinta una dintre cele mai importante structuri algebrice utilizata in diferite ramuri ale matematicii precum si in disciplinele aplicate. 1.1 Definitie New, Used & Rare Books.Compare Price and Edition Great Selection and Amazing Prices. Shop at AbeBooks® Marketplace. Search from 300+ Million Listings

Documente. (selectat) Snapshots. Structuri Algebrice. Element Absorbant. Încărcat de. Mircea Stefanovici. 100% (2) 100% au considerat acest document util (2 voturi) 4K vizualizări 1 pagină STRUCTURI ALGEBRICE IMPLICATE IN PROIECTAREA SI OPTIMIZAREA CIRCUITELOR - STRUCTURI ALGEBRICE IMPLICATE IN PROIECTAREA SI OPTIMIZAREA CIRCUITELOR Latice Definitia 1. O latice este o multime L nevida, inzestrata electronica electricitat 8 Capitolul 1. Ecuat¸ii algebrice 1.2Ecuat¸ia de gradul 2 Consideram ecuat¸ia cu coeficient¸i complecs¸i˘ y2 +ay+b =0: (1.3) Substituim pe y cu x a=2 s¸i obt¸inem ecuat¸ia binom˘

Functori referat. Functori Atunci cand definim o categorie se surprinde numai o parte particulara a structurii. Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa sistemelor de ecuaţii algebrice liniare, probleme de valori proprii, etc, şi 3) Ştiinţa aplicată a calculatoarelor, care se ocupă cu dezvoltarea şi implementarea unor programe mari de calculator. A.E.F. este utilizată pentru rezolvarea unor probleme analitice de mari dimensiuni REFERAT (despre matematică Matematica defineşte şi investighează şi structuri şi teorii proprii, în special pentru a sintetiza şi unifica multiple câmpuri matematice sub o teorie unică, o metodă ce facilitează în general metode generice de calcul. Ramurile moderne ale geometriei diferenţiale şi geometriei algebrice.

Iata citeva dintre teoremele importante propuse ca referate pentru voi: Referat 1) Teorema: Categoria varietatilor algebrice afine e in dualitate cu categoria k-algebrelor comutative, finit generate, reduse. Bibliografie: cea mai didactica demostratie, asa pe gustul meu, e data in M. Aprodu, Varietati torice, teorema 1.14, pagina 18 algebrice FINITE ELEMENT ANALYSIS -FEA FINITE ELEMENT METHOD -FEM METODA ELEMENTULUI FINIT -MEF INGINERIE MATEMATICA. Calculul solicitarilor in diverse structuri, bare cu zabrele, etc Calculul deformarilor in diverse structuri Calculul vibratiilor. Aplicatii II. Analize non-structural De-a lungul secolului al 19-lea, matematica a devenit tot mai abstractă. Un nume de marcă în istoria matematicii îl reprezintă Carl Friedrich Gauss (1777-1855). A avut contribuţii numeroase în ştiinţă, iar în matematica pură a revoluționat studiul funcţiilor de variabilă complexă, a avut rezultate remarcabile în geometrie şi. · Retele Petri algebrice. Modele de sincronizare a proceselor paralele · Consideratii ecologice generale impuse proceselor si tehnologiilor care au loc in industrie · Analiza costurilor de productie a firmei (S.C. XYZ S.R.L.) · Automatizarea unui sistem de productie a automobilelo

1. C1 Algoritmi si structuri de date 1.1 Prezentarea pseudolimbajului 1.2 Evaluarea algoritmilor 1.3 Erori in calculele numerice 4 2. C2 Sisteme de ecuatii algebrice liniare 2.1 Metode directe (Gauss, factorizare LU) 2.2 Metode iterative (Jacobi, Gauss-Seidel) 2.3 Matrice rare 2.4 Aplicatie - Analiza asistata de calculator a circuitelor electric nivel logic superior ( corelaţii , structuri 1 : n ) , prelucrări ( regăsiri ) de date cu un înalt nivel de complexitate ; nivel superior de portabilitate a aplicaţiilor , datelor. II.3.1. S.G.B.D. - uri clasice. II.3.1.1. dBASE III. Cel mai răspândit sistem de gestiune a bazelor de date este dBASE , în diversele lui . versiuni — operaþiile algebrice întâlnite au o serie de proprietãþi comune, indiferent de natura elementelor asupra cãrora opereazã (comutati-vitate, asociativitate etc.). Reþinând aspectele esenþiale ale operaþiilor, în acest capitol se va face o prezentare a acestora într-o formã generalã prin intermediu ecua\ii algebrice. • Pentru solu\ionarea ecua\iilor diferen\iale se stabile]te o reprezentare aproximativ` pentru func\ia necunoscut`. • Prin solu\ionarea sistemului de ecua\ii se determin` valorile m`rimii caracteristice [ntr-un num`r finit de puncte ]i respectiv coeficien\ii care permit definirea concret` a func\iei de aproximare Memoria semantică este un ansamblu ierarhizat de structuri încastrate unele în altele şi permite o conservare temeinică a cunoştinţelor ce se integrează în sistemul noţional. Ea pune la dispoziţia gândirii o vastă structură de scheme, operaţii, concepte - mijloace pentru rezolvarea de numeroase probleme

Structuri algebrice - structură Info

2.1 Denumirea disciplinei Logică și structuri discrete Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 Tutoriat 4 Tipuri de date algebrice. Tipuri recursi 2. Recursivitate. Noțiuni recursive: șiruri, liste, arbori, gramatici Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan/ Universitatea Danubius din Galați/ 1985-Absolvent al Facultăţii de matematică din Bucureşti/ 2000-Doctor în matematică al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi/ Publicaţii: 4 cărți de proză și poezie/ 61 cărţi de matematică şi economie/ 154 articole publicate în România, Japonia și Regatul Unit al Marii Britani structuri gramaticale relevante discursului ştiintei şi tehnicii. 2 ore Matematicǎ. Numere şi tipuri de numere. Lectura formulelor algebrice. (numeralul, expresii numerice, cantitate şi relaţii) 2 ore Geometrie şi trigonometrie. Forme şi dimensiuni. (grup nominal cu multipli determinanţi) 2 ore Redactarea unei fişe tehnice Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis) Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat. 1. Numele, Prenumele si adresa de email Do you study at Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași? On StuDocu you will find over 1200 lecture notes, summaries and assignments from University of Iași, to help you pass your exams

Laborator Aplicatii Geometrie Descriptiva

Cursuri Matematica - Referat

FIŞA DISCIPLINEI. 1. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnică Timișoara 1.2 Facultatea2 / Departamentul3. Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie Electrică și Informatică Industrială 1.3 Catedra 1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE / 270 1.5 Ciclul de studii Licenț principalelor structuri gramaticale relevante discursului ştiintei şi tehnicii. Predare interactivǎ 2 ore 2 Matematicǎ. Numere şi tipuri de numere. Lectura formulelor algebrice. (numeralul, expresii numerice, cantitate şi relaţii) 2 ore 3 Geometrie şi trigonometrie. Forme şi dimensiuni. (grup nominal cu multipli determinanţi) 2 or

Curs: Matematici aplicate in economie (#184592) - Gradu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ. FIȘA DISCIPLINEI . 1. Date despre program . 1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoar Omul de stiinta in fata lumii . Omul din toate timpurile si din toate locurile a avut o deosebita curiozitate. In fata spectacolului naturii, a vrut sa cunoasca ce se ascunde in spatele sau, sa inteleaga structura si functiunile componentelor lumii, sa priceapa fenomenele observate si sa stabileasca un sistem coerent de descriere si de explicare a realitatii R O M A N I A. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE. Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti - 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420. Matematică. Program Ecuatii trigonometrice care se reduc la ecuatii algebrice (24 probleme rezolvate) Identitati conditionate. Inegalitati clasice intr-un triunghi (20 probleme rezolvate) Rezolvarea triughiurilor oarecare. Metode de calcul a lungimii unui segment si masurii unui unghi (20 probleme rezolvate) Matematica liceu clasa a 10-a, probleme rezolvate Functii Software pentru birotică - disciplină opţională pentru toţi studenţii anului 1 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) - UPB. Anul: 1, semestrul: 2 (seriile A-F) Titular curs: Ș.l. dr. ing. Robert Dobre, Dr. ing. Gabriel Petrică

Legi de compozitie. Grup, Inel, Corp. Proprietati ..

Referat Reprezentarea Grafica a Functiilor pe PC pentru Facultate. 1. Consideratii teoretice In proiectarea unui program de trasare automata a graficului unei functii va trebui sa se tina seama de o serie de corectii necesare datorita particularitatilor grafice ale sistemului de calcu mi/structuri de date pentru probleme care țin de alte discipline (de exemplu, proce-sarea textelor, limbaje de programare, etc.) CT2. Capabilitatea de a utiliza instrumente algebrice pentru determinarea rezultatu-lui unei expresii și/sau pentru determinarea de identități algebrice (de exemplu, asociativitatea funcției de concatenare a.

Corp finit - Wikipedi

2. Calcule cu şiruri şi matrice II. Date structurate: structuri, tablou de structuri, tipul de dată cell array. Script. Probleme propuse. 3. Scriere compacta (puterea operatorilor). Instr. If, if-else. Instr. Switch-case cu aplicaţii cu tipuri de date diverse. Probleme propuse. 4. Instr. ciclare (for, while) cicluri imbricate FIŞA DISCIPLINEI * OB - Obligatoriu / OP - Opţional 3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 5 Volum cu lucrarile stiintifice prezentate si publicate la Conferinta Nationala de Invatamant Virtual , 30 oct 2016, Universitatea de Matematica din Craiova. Volumul este editat si tiparit de. de minimizare. Procedee algebrice de minimizare. Procedee grafice de minimizare. Diagramele Veitch-Karnaugh 2 5. Circuite integrate logice realizate în tehnologie bipolară (TTL, ECL, Schottky, I2L). Caracteristici generale. Nivele logice. Imunitatea la zgomot 2 6. Circuite integrate logice realizate î 10 Proiectarea cu VHDL (structuri combina ţionale, automate, sisteme complexe 6 ore Metode de predare / seminarizare Suport de curs cu imagini proiectate pe ecran. Explicatii suplimentare pe tabla. Aplicatii de calcul la fiecare capitol. - răspunsurile la examen/colocviu(evaluare final ă) 60 - teste pe parcursul semestrului 1

Determinarea căldurii specifice a unui corp solid - Refera

Unghiul şi spirala, tri-line-ul, operaţiile algebrice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire, unire a trei linii ca să despartă lumea Cerului, a Pămîntului şi a Omului sunt reprezentate cu bună ştiinţă pe această bucăţică de os de la Mitoc-Malul Galben, judeţul Botoşani, România, 27.000 ani BC Pagina 1 din 4 FIŞA DISCIPLINEI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Analiza si sinteza circuitelor si sistemelor / 0504.2OB08D 2.2 Titularul activităţilor de curs Aiordachioaie Dorel 2.3 Titularul activităţilor de laborator Dumitrascu Bogdan 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 Tutoriat 2 Examinări 4 Alte activități.. 3.3 Total ore studiu individual 94 3.4 Total ore din planul de învățământ (3.2+3.3) 150 3.5 Numărul de credite 6 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • Nu este cazu