Home

Intemeierea ontologiei

Mugs,T-Shirts,Tiles,Plates,PhoneCover,2000's of Sublimation Blank Print or Download Your Non-Disclosure Agreement in 5-10 Minutes for Free. Developed by Lawyers, Customised by You Această ipoteză onto-metafizica a dialogului platonician este cerută de logica ontologiei. Deşi la Lumea ideilor se poate ajunge prin dianoia şi apoi prin nous, Inteligibilul nu este în dubla natura, dublă este cunoaşterea. Platon este ocupat doar de Lumea Inteligibilă, aceasta fiind cea reală, iar problematica dialogului nu reiese. ontologiei sale. Nici principiul noncontradicţiei, nici principiul terţului exclus nu par să aibă vreo proprietate mai specială care ar garanta includerea lor printre principiile ontologiei justificând, în acelaşi timp, excluderea din ontologie a oricărui alt principiu logic

Capitolul II MATERIALITATEA LUMII ; EXISTENŢA SOCIALĂ ŞI UMANĂ A.OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA ONTOLOGIEI. Ontologia (de la cuvintele greceşti ontos — fiinţă, existenţă — şi logos — teorie, ştiinţă) reprezintă acel domeniu al reflecţiei filozofice care-şi propune surprinderea fundamentelor existenţei, care formulează supoziţii asupra esenţei universului cosmico-social. Raluca Iordan - Centrul de Studii Filosofice Constantin Noica - Intemeierea filosofica a prototipului dialectic al devenirii intru fiinta, in ontologia lui Noica. Această ipoteză onto-metafizica a dialogului platonician este cerută de logica ontologiei ontologiei fundamentale 6.7 Filosofie şi hermeneutică în secolul al XX-lea 7. Anexă - Practicum de filosofie 7.1 Tipologia lucrărilor de filosofie 7.2 Tehnici de lectură şi redactare a textelor filosofice 7.2.1 Cum se citeşte un text filosofic? 7.2.2. Cum se face un referat? 8. Tematica şi bibliografia seminarilor 9. Bibliografii 10

creaţia ca o ipostază a devenirii, implicit a reconstrucţiei ontologiei umanului? Nu! Nu, întrucât pot fi puse în valoare suficiente argumente pentru a susţine caracterul de categorie filosofică a creaţiei. La urma urmei nu se contrazice el atunci când problematizează Lumea a treia? Este lumea ce se dezvoltă prin interacţiunea c determină o schimbare a ontologiei, atunci distincția epistemologie - ontologie este eronată. 2 Vacariu, G. și Vacariu, M. - Mind Life and Matter in the Hyperverse , pp 16-17. 3 Ibid., p. 265 universitatea naȚionalĂ de arte din bucureȘti tematica Și bibliografia posturilor didacte scoase la concurs an universitar 2017-2018 (publicate În monitorul oficial nr.345/24.04.2018) facultatea de arte plastic

13 Însemnări despre vocabularul sistemului ontologic drăgănescian NOEMA XIV, 2015 sensului unor termeni deja încetăţeniţi. Astfel, Alexandru Surdu sintetizează această părere: Nimeni nu este obligat să adopte o asemenea investigaţie ș Teo-metafizica origeniana. Plotin si Origen aduc cu un simbol al marii taieturi dintre vechi si modern in epoca. Amandoi auditori ai lui Ammonios Sakkas, neoplatonician cu reputatia altui Socrate, in urmarea cam aceluiasi stil al intelepciunii si invatamantului, Plotin avea sa fie ultimul mare filosof antic, in timp ce Origen, primul mare filosof crestin Motto: Fiinţa însăşi este devenirea întru fiinţă reuşită. Constantin Noica ABSTRACT În această lucrare îmi propun să analizez modul în care sunt aplicate metode şi tehnici specific filosofice, pentru a marca constituirea sistemică a unei viziuni asupra lumii în cadrul filosofiei româneşti, textul de bază pe care mă voi axa fiind Încercare asupra filosofiei tradiţionale[ Constantin Noica a murit la 4 decembrie 1987, la Sibiu, și a fost înmormântat, conform dorinței sale, la Schitul de la Păltiniș. În 2009, cu prilejul împlinirii unui secol de la nașterea filosofului Constantin Noica, la Rotonda Muzeului Național al Literaturii Române a avut loc o manifestare intitulată Arhitectura ființei

4. G.W.Fr. Hegel si intemeierea ontologiei ca stiinta a logicii. Metoda dialectica si critica metafizicii traditionale. Sensuri ale dialecticii in filosofia europeana. Reconstructia dialecticii. Filosofia ca sistem metafizic si stiinta a logicii. 5. Problematica ontologica in filosofia europeana de la mijlocul secolului al XIX-lea la inceputu 17. Recuperarea gândirii greceşti în versiunea ontologiei heideggeriene 18. Filosofia absurdului. Albert Camus 19. Filosofia vieţii (Friedrich Wilhelm Nietzsche, Wilhelm Dilthey) 20. Reprezentanţi ai filosofiei contemporane româneşti (Nae Ionescu, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade, Lucian Blaga Astăzi se împlinesc trei decenii de la moartea filosofului și eseistului Constantin Noica, părintele Școlii de la Păltiniș

Enterprise Cloud CCM - SMARTER Customer Conversation

Multi-Printing Methods

Reconstrucţia sau deconstrucţia normalităţii universitare include şi conectarea la tradiţia bibliografică europeană a volumelor de tip Festschrift, care elogiază, din perspectivă ştiinţifică, opera modelatoare de Zeitgeist a unor profesori ajunşi la vârstă sexagenară, septuagenară sau octogenară. Recent, manifestarea limbajului păsărilor şi a liberului arbitru angelic. al discursului metafizic ș i al ontologiei critice, sistematice, a zilelor noastre 24. Bibliografie: Boboc, Alexandru, N. Hartmann ş i estetica modern ă , Studiu introductiv la N SCURTĂ ISTORIE A LOGOSULUI Editura Lumen Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2 edituralumen@gmail.com grafica.redactia.lumen@gmail.com prlumen@gmail.co Preocupat de la început de problema științei, Noica este unul dintre cei mai erudiți gânditori români, parcurgând aproape tot registrul filosofiei (A. Dumitriu), de la gnoseologie, filosofia culturii, axiologie și antropologie filosofică la ontologie și logică.O contribuție capitală a adus în domeniul ontologiei și.

3000+ Sublimation Blanks - BestSub

 1. Franz Brentano este autorul care a reintrodus problematica factorului intențional în filosofia contemporană. Concepția sa asupra intenționalității se articulează în jurul a două mari teme: inexistența intențională a obiectului și relația cu u
 2. Implicarea realitatii pe care o presupun asa-numitele stiinte pozitive deschide un orizont nou, la fel ca si incercarea lui Mircea de a gandi Fiinta ca Prezenta si revelare a logos-ului in alt mod decat a fost gandit acesta de idealismul german, ori cum ne-a fost dat de intemeierea greaca a ontologiei
 3. Dan Eugen Ratiu. Professor in the Department of Philosophy, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania, teaching Aesthetics, Philosophy of art, Contemporary theories of art (undergraduate level) and Art, institutions and cultural policies, and Status of the artist in (post)modern culture (graduate level)
 4. Dar, fiind caracteristica definitorie a ontologiei umane, lupta aceasta se vadeşte a fi purtată împotriva omului, încercând să-l învrăjbească pe acesta împotriva lui însuşi. În fapt, dacă ar fi să subscriem opticii schopenhaueriene în această privinţă (şi asta este un adevăr axiomatic), scopul omului este reproducerea
 5. Eros şi Biserica (de Popa Ioan I. Alexandru) Poate mai mult decât oricine până la el, Freud a definit fiinţa umană ca fiind o fiinţă sexuală. Şi poate că împotriva nici unui instinct ca şi cel sexual, Biserica nu a luptat atat de acerb, cu o agresivitate dobermanică, asmutind conştiinţa asupra oamenilor şi transformând erotismu

Types: Intellectual Property, Customer Informatio

Extrapolând această afirmaţie în sfera ontologiei şi gnoseologiei creştine, putem observa că ea rezistă, măcar întrucât sună adevărat. Logosul dumnezeiesc prezent în lucruri şi în fiinţe are un caracter apofatic, ceea ce le face pe acestea cognoscibile la infinit 17. Recuperarea gândirii greceşti în versiunea ontologiei heideggeriene 18. Filosofia absurdului. Albert Camus 19. Filosofia vieţii (Friedrich Wilhelm Nietzsche, Wilhelm Dilthey) 20. Reprezentanţi ai filosofiei contemporane româneşti (Na e Ionescu, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade, Lucian Blaga) SUBPROBA (b ) (l a alegere

[1] Despre toate acestea Noica vorbeşte în studiul său Cum gândeşte poporul român, publicat în Pagini despre sufletul românesc, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1991, pp. 73-100. [2] Folosim aici cuvântul construcţie în sens tehnic, adică în sensul dat de Schelling, Fichte şi Hegel termenului, Noica practicând de-a lungul vieţii sale un tip de filozofie ce se revendică, fie şi. Un guru filosofic-poetic al lor era Egon Bondy, autor de versuri pentru formaţii rock, dar şi a unui consistent op filosofic, Consolaţia ontologiei (1967) ce-şi caută sursele meditaţiei în Extremul Orient şi tradiţiile negreceşti ale gândirii. Să recapitulăm 6 Vezi în lucrarea de faţă punctul 3. Vezi şi Daniel Kayser, Terme et d é notation, în Banque de mots, 7/1995, p. 19-34; Florance Lemaine şi Fran ç ois Rechnemann, Int é gration de connaissances terminologiques dans les grandes bases d'objects. Examples en biologie mol é culaire, în Banque de mots, 7/1995, p. 105-11 SUMAR EDITORIAL ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Eu și celălalt PREMISE TEORETICE EMMANUEL LÉVINAS: Problema Alterității, un dialog cu François Poirié, în românește de Ștefan Aug. Doinaș ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Fragmente despre alteritate MAURICE MERLEAU-PONTY: Celălalt și lumea umană, în românește de Ștefan Popa JEAN-PIERRE VERNANT: Omul, moartea, dragostea, în românește de Sofia.

Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura Ion Mincu Bucuresti, 2010, Oana Ionita 1. Ianuarie 2010 PERSPECTIVE ASUPRA SPAŢIULUI SACRU Master Antropologia Spaţiului Sacru, UAUIM Profesor prof. univ. dr. Augustin Ioan Masterand Oana Ioniţă oani.ionita @ gmail.com 0730 040 514 Critica nu va mai fi cercetare a structurilor formale cu valoare universală, ci anchetă istorică asupra evenimentelor care ne-au făcut să ne constituim astfel încît să ne putem recunoaşte ca subiecţi a ceea ce facem, gîndim şi spunem. Ea nu căută să facă posibilă o metafizică devenită, în sfîrşit, ştiinţă; ci să lanseze, încă o dată, cît mai departe şi cît mai. Publicăm o analiză, un studiu sincer și direct venit din Republica Moldova despre permanenta polemică românism-moldovenism. În premieră pentru spațiul românesc, această falsă dilemă este scotocită și deznodată multi-aspectual și, ceea ce este cu adevărat important, ortodox. Varianta pdf. a acestui material se poate vedea și descărca de aici

Free Non-Disclosure Agreement - Edit and Download

Reforma tomistă afecta întregul câmp al teologiei şi filosofici; nu există măcar o singură problemă ridicată de aceste domenii în care istoria să nu-i poată consemna influenţa şi zări urma, dar ea pare să fi acţionat în mod cu totul particular asupra problemelor fundamentale ale ontologiei, a căror soluţionare determină. Academia Română. Secţia de Filosofie,Teologie, Psihologie şi Pedagogie . R A P O R T D E A C T I V I T A T E. pe anul 2010. INTRODUCERE: Prezentul raport cuprinde activitatea de cercetare deşuratăf în 2010,potrivit criteriilor formulate de Domnul Vicepreşedinte al Academiei, Acad. Valentin Vlad

Chiar evitarea ontologiei în favoarea unor alte discipline sau domenii filosofice - mai frecventate astăzi -, ca, de exemplu, logica, epistemologia, etica, estetica ş.a., implică, totuşi, conştientizarea unor presupoziţii ontologice, aşa cum acumularea ipotezelor, teoriilor, explicaţiilor în ştiinţa contemporană evidenţiază. Darwin's Doubt vs. Google - lui George Dumitru. 4 februarie 2015 de Vithericus 72 comentarii. Acest articol este un răspuns la un video al lui George Dumitru, în care prezintă câteva argumente în favoarea Intelligent Design. Argumentul principal pe care l-am identificat este următorul: ADN-ul ar fi informație funcțională. Chiar şi Aristotel, ca fondator al logicii şi ontologiei, nu-şi va numi niciodată lucrarea cu acest titlu pe care i l-au dat alţii mult mai târziu, ci o va denumi Ştiinţa fiinţei ca fiinţă sau cum mai spunea filosoful român Dan Bădărău, Fiinţa în fiinţarea ei adică filosofie primă sau ştiinţă a ştiinţelor.

Întemeierea filosofică a prototipului dialectic al

METAFÍZIC, -Ă, metafizici, -ce, s. f., s. m., adj. 1. S. f. Parte a filosofiei care studiază știința despre ființa ca ființă (Aristotel), domeniul suprasensibilului de dincolo de lumea exterioară (Thomas d'Aquino), stabilirea principiilor prime indubitabile ale existenței și cunoașterii (Descartes, Spinoza, Leibnitz), cercetarea critică a condițiilor de posibilitate a gândirii. Navigare la intrareCuprins de intrareBibliografieInstrumente academicePrieteni PDF PrevizualizareInformații despre autor și citareInapoi susEtica deontologicăPublicat prima miercuri, 21 noiembrie 2007; revizuire de fond lună 17 octombrie 2016Cuvântul deontologie derivă din cuvintele grecești pentru datorie (deon) și știință (sau studiu) din (logos). În filoso DEVENIREA ÎNTRU FIINȚĂ. Dumitru Drăghicescu, Viitorul nu trebuie să excludă ființa. Rafail Noica, Devenirea omului este întru ființă. Raluca Iordan, Devenirea întru ființă - ontologia lui Noica. Scrisoarea reginei Maria către fiul său. George Astaloș, Oul agorei 11 articole publicate de Viorel Ardelean pe June 11, 2020. Pagina de Istorie. Începând cu luna Februarie 2005, vă punem la dispoziţie o lucrare de Istorie Baptistă scrisă de autorul J. M. Cramp, care prezintă istoria mişcării baptiste într-o formă condensată şi interesantă, începând cu fondarea bisericii primare şi ajungând până în perioada prezentă

Czeslaw Lejewski Logică Şi Ontologi

 1. RELIGIILE DIN CHINA ANTICĂ. 126. Credinţele religioase în epoca neolitică. Pentru istoricul culturii, ca şi pentru istoricul religiilor, China constituie un subiect privilegiat de cercetare, într-adevăr, cele mai vechi documente arheologice urcă înspre mileniile al Vl-lea şi al V-lea; în câteva cazuri, cel puţin, se poate urmări continuitatea diferitelor culturi preistorice şi.
 2. Desigur, în vremurile moderne, Hegel a propus logica lui dialectica în avantajul ontologiei raţionale. Este posibil ca hegelianismul să fi stimulat în unele privinţe, ca reacţie, teologia dialectica a lui Kierkegaard, cea din primele scrieri ale lui Barth şi pe aceea a altor teologi ai confruntării sporadice, a căror abandonare a.
 3. Kant i redefinirea ontologiei în coala kantian dup 1780. [Is the Term Ontology Still Relevant for Critical Philosophy? Kant and his School on Redefining Ontology after 1780.] In: Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXII, s. Nr. 46, 141153. 388. Puls, Heiko: Quare errat disceptator

The Plato henologic mechanism as a prerequisite for globalization (Lect. PhD. Vasile Chira,University Lucian Blaga, Sibiu,Romania) -Metaphysical language. -The concept of liberty, person, individual and conscience in an united Europe. -The relations between the European Union and the transatlantic structures Filosofia medieval\u0103.doc - Tema IV FILOSOFIA MEDIEVAL\u0102 1 Caracteristica general\u0103 2 Perioada patristic\u0103 \u00eenv\u0103\u0163\u0103tura lui Aurelius Augustin Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience

Reluările actelor primordiale sunt tocmai constituentele ontologiei originare. Am putea spune că poetul trăieşte, în cadrul ontologiei originare, ceea ce au trăit anterior strămoşii, oamenii din alte timpuri. De observat însă că el adaugă şi un element modern, tragic prin esenţa sa, suferinţa De acord cu spiritul profund al ontologiei maestrului, el identifică fiinţa cu esenţa şi, pornind de la aceasta din urmă, distinge o serie întreagă de moduri intrinseci ierarhizate. Esenţa lui Dumne­zeu este postulată mai întîi ca esenţă; în al doilea moment, e postulată ca această esenţă; în al treilea moment, ca. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) Istoria generală a naturii şi teoria cerului. [Romanian] Translated, with notes and appendices, by Alexandru Boboc. Cluj-Napoca: Edit. Grinta, 2014 Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Revista Feed Back nr. 7-8, 2020, Author: iacob.ion, Length: 168 pages, Published: 2020-07-2

II. Materialitatea lumii; Existenţa socială şi uman

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Revista Irregular, Numărul 2/ aprilie 2008, Author: Rares Iordache, Length: 47 pages, Published: 2010-05-0 - 1882: S-a născut, la Riga (Letonia), filosoful german Nicolai Hartmann; principal reprezentant al filosofiei idealiste, unul dintre cei mai sistematici şi mai productivi filosofi din secolul al XX-lea, întemeietor al ontologiei critice - formă specifică în orientarea ontologică a cugetării contemporane Dragostea se bucură de adevăr Credinţa se alienează, dogmele ortodoxe nu sunt băgate în seamă, rătăcirea triumfă şi cei mai mulţi tac. Însă această tăcere, cum de multe ori am scris, este - după marele sfânt Grigorie Palama, cel care l-a învins definitiv pe monahul apusean Varlaam Calabrezul şi teologia scolastică papistaşă - al treilea tip de ateism Ioan Barb între kerosen şi îngeri, un nou volum de versuri: Meditând închis în ochiul ciclopului, Editura Brumar, 2013. 29 iulie 2013 costyconsult. Lui Ioan Barb i-a apărut o noua carte de poezie intitulata Meditând închis in ochiul ciclopului, Editura Brumar - 2013, colecția poeți romani contemporani`, editor Robert Serban

Raluca Iordan - Centrul de Studii Filosofice „Constantin

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Long Distance Remote Ruqyah. Effective & Powerful Diagnosis Treatment. Fast Reply. 40+ Years Experience. Trusted & Affordable Pricing. Honest & Professional Muslim Heale

 1. Husserl l-a provocat pe Heidegger cu privire la problema ontologiei, dar nu a răspuns, însă dezvoltarea adusă de Heidegger Fenomenologiei existenţiale a influențat foarte mult mișcarea Existențialismului francez. Alţii decât Husserl și Heidegger, cei mai faimoşi dintre fenomenologii clasici au fost Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau.
 2. Or, acest lucru s-a intamplat odata cu intemeierea egologiei sau rationalismului socratic, care precede doctrinele platonica si aristotelica, dar sta la temelia lor. Din acest moment apar numeroase scoli filosofice care nu mai poarta numele cetatilor ca anterior, ci si-l intemeiaza pe fondul de valori cognitive si axiologice pe care-l promoveaza
 3. Această ierarhizare a existenţei formează schema fundamentală a ontologiei scolastice (fig. C). Lumea aspiră la reîntoarcerea la Dumnezeu ca la acel fundament al fiinţării, din care provine. Aspiraţia sufletului omenesc dupâ Dumnezeu îşi găseşte împlinire în unificarea mistică cu divinitatea unică
 4. Dupa ce a dedicat un articol extins, incercând sa arate ca nu este posibila intemeierea sensului persoanei umane in teologia triadologica, a incheiat in a doua parte aratând ca este posibil asa ceva dar numai (in concordanta) cu taina Iconomiei triadologice istorice (Σύναξη, nr.14, p. 65)- adica exact ceea ce am spus si eu
 5. Istoria ca provocare estetică Specificitatea faptelor istorice de a se rândui - succesiv și ireversibil - pe axa timpului, într-o înlănțuire epică, deschide calea unor viziuni plastice (și chiar, mai larg spus, estetice) asupra istoriei înseși, ca domeniu al acelor fapte. Acest mod de abordare nu este întru totul nou în științele umane; în anii '30 din secolul al [

Teo-metafizica origeniana - CrestinOrtodox

Iubirea de oameni a lui Dumnezeu culminează cu actul Botezului, împlinirea dreptăţii, cu moartea şi învierea ce a urmat, împlinire a hotărârii dinainte dejveci pe care am contemplat-o pe icoana Treimii. Şi după ce s-a botezat tot poporul, S-a botezat şi Iisus (Luca III, 21). Cuvântul vine pe pământ, spre oameni, noi fiind. Cu aceasta am obtinut inca un termen fundamental al ontologiei tomiste: fiintarea. Putem acum sa intelegem mai bine sensul incursiunii de pana aici: un lucru concret (fiindul, ens) are un mod de a fi, conform esentei sale (essentia) si fiintare (faptul de a fi, pur si simplu), data in si prin esenta

Constantin Noica, 30 de ani de la moartea filosofului și

Pricipalele ediţii din opera lui V. Voiculescu îngrijite şi prefaţate de Roxana Sorescu: Integrala prozei literare, Editura Anastasia, 1998, 700 p. Integrala operei poetice, Editura Anastasia, 1999, 780 p. (Tilurile Integrala... aparţin casei de editură). Opera literară I- III, Editura Cartex 2000, 2003-2004, 2472 p.. Vol Volumul Lumina de la Răsărit. Teologie, ştiinţă şi tradiţie ortodoxă răsăriteană (ed. Basilica a Patriarhiei Române, ed. Universității A.I. Cuza din Iași, ed. Universității din București, 2017) constituie una dintre cele mai importante încercări de sinteză patristică realizate în actualitate, așezând viziunea creștinismului răsăritean la baza unei noi.

30 de ani de la moartea filosofului și eseistului

Conceptul de spirit asociat capitalismului deschide acestuia, credem noi, o dublă perspectivă: ontologică şi teologică Forţa explicativă şi puterea interpretativă a ontologiei şi teologiei conferă conceptului de spirit al capitalismului o sporită capacitate analitică Publicat pe ianuarie 5, 2017. de ortodoxiadreaptacredinta. Răspunde. Botezul lui Hristos, săvârşit de Ioan Înaintemergătorul, este relatat în toate cele patru Evanghelii, dar în mod diferit. Se cuvine să acordăm atenţie în aceste descrieri raportului pe care evangheliştii îl stabilesc între primirea acestui Botez - pe care. În configuratia ontologiei sale, Descartes trece de la monismul deist la dualism. el sustine ca Dumnezeu a creat doua substante secunde, independente una de alta: res extensa (lucrul întins) si res cogitans (lucrul cugetator). Res extensa si lumea fizica Pin res extensa Descartes explica lumea fenomenelor fizice 1. Tudor Vianu şi criza modernă a culturii. O judecată asupra filozofiei culturii în punctul temporal al prezentului, al contemporaneităţii, nu poate fi un simplu act teoretic întreprins de un gînditor aflat într-o atmosferă calmă, paşnică, de confort intelectual, într-un ambient în care acesta, simţind nevoia de a mai produce ceva, de a-şi mai încerca şi exersa mintea şi. Faptul, mai inainte de toate, urmeaza structurii platonismului, exemplara pentru logica insasi a ontologiei, intr-un fel platonismul o exprima pe aceasta in toata clasicitatea si claritatea ei, pentru ca, formal, orice ontologie coerenta, deci ontologia ca logica, presupune 2+1 termeni

Licenta: Analiza unui sistem de informare bazat pe

Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs. numele dvs de utilizator. parola dv ANTROPOLOGIA APOFATICA ANDRE SCRIMA (1925, Gheorghieni - 2000, Bucureşti). Monah, membru al grupului de la Antim (Rugul aprins), arhimandrit al Patriarhatului ecumenic de la Constantinopol, reprezentant al Patriarhului ecumenic Athenagoras la Conciliul Vatican II, membru şi organizator, din 1959, al comunităţii monastice de la Deir-el-Harf (Beirut, Liban) Institutul de Filosofie şi Psihologie C.Rădulescu-Motru Criterii de performanţă. 1.Participare la un proiect fundamental sau prioritar al Academiei Române şi realizarea integrală a sarcinilor asumate pentru perioada avută în vedere

Concluziile ontologiei parmenidiene duc la interesante concluzii epistemologice si-i determina atitudinea eleatului in fata lumii senzoriale. Daca nu exista nimic in afara de existenta, daca aceasta este nedevenita, netrecatoare, nemiscata si neschimbatoare, atunci lumea asa cum ne-o prezinta simturile este o iluzie Chiar şi Aristotel, ca fondator al logicii şi ontologiei, nu-şi va numi niciodată lucrarea cu acest titlu pe care i l-au dat alţii mult mai târziu, ci o va denumi Ştiinţa fiinţei ca fiinţă sau cum mai spunea filosoful român Dan Bădărău, Fiinţa în fiinţarea ei, adică filosofie primă sau ştiinţă a ştiinţelor, pentru că obiectul ei nu se identifică, nu. de prof. dr. Petre Iosub. Ai fost zămislită dintr-o taină încă îngropată adânc în abisurile universale. Cu tine şi prin tine a început să se contureze şi să se amplifice mereu, mereu, cel de-al doilea orizont al creaţiei, aducând, în locul singurătăţii şi monotoniei, muzica bucuriei şi a speranţei