Home

Art 95 din legea nr 263 2010

Art. 95 Calculul pensiilor Pensii Legea pensiilor ..

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Capitolul I Dispoziţii generale. +. Articolul 1 Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile. Art. 96 Calculul pensiilor Pensii. Categorie: Legea pensiilor actualizată 2020. Legea 263/2010. (1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. (2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după. UPDATE 15 OCT 2016: Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 in ceea ce priveste sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 din 13 octombrie 2016 si a intrat in vigoare la data de 12 noiembrie 2016 De asemenea, o alta precizare a Casei Nationale de Pensii vizeaza valoarea indicelui de corectie care se va aplica la punctajul mediu annual determinat in conditiile art. 95 din Legea nr.263/2010. Valoarea indicelui de corectie este cea in vigoare la data la care s-au deschis, respectiv se vor deschide drepturile de pensie pentru limita de varsta Am 31 ani si 7 luni lucrati gr.1 de munca pensionat 01sep.2000.Vreau sa stiu daca ma incadrez la recalcularea pensiei pe legea 221/109/2018.Pentru ca am dat in judecara casa de pensii sa inparta punctele totale la 20 ani cum prevede legea 3/1977 pentru gr.1.Am avut 71.108 puncte a recalculat pensia pe legea 263/2010 lea inpartit la 25 ani a acordat pe art.100 din legea 263/2010 un punctaj.

LEGE 263 16/12/2010 - Portal Legislati

Art. 77 Pensia de invaliditate Pensii Legea pensiilor actualizata 2011 Legea 263 2010 dar Primaria Micesti Jud.Arges pe raza careia locuieste a solicitat curatela.Am introdus actiune la Judecatoria Pitesti din luna iulie 2016 dar se tot amana si desi Certificatul de handicap este din luna iulie 2016 nici pana in prezent nu beneficiaza de. Art. 196 Dispoziţii finale. Categorie: Legea pensiilor actualizată 2020. Legea 263/2010. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a)Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu. În M. Of. nr. 788 din 22 octombrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 22/2015 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 52 și art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, vârsta standard de pensionare, în vederea. - Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 2

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 1. at în condițiile art. 95 din Legea nr. 263/2010, este cea în vigoare la dat
 2. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 10 septembrie 2020 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + ARTICOL UNIC Alineatul (5) al articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul.
 3. Parlamentul României - Lege nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În vigoare de la 01 mai 2006 Consolidarea din data de 06 iulie 2016 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28 august 2015 şi include modificările aduse pri
 4. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. - art. 196 lit
 5. din legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Din dorința de a aduce clarificările necesare asupra modului unitar de aplicare a prevederilor art. 170 din Legea nr.263/2010 după data de 10 februarie 2020 , data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr.702/2019 a Curții Constituționale, formulăm.
 6. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2009,și aprobată prin Legea nr. 75/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 8 iunie 2011
 7. LEGE nr. 168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii EMITENT • PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021.

Legea 235/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati! www.rauflorin.r IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 a stabilit că (1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecție care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și.

Art. 96 Calculul pensiilor Pensii Legea pensiilor ..

2. Decizia CCR are în vedere aplicarea indicelui de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr.263/2010 și în cazul persoanelor care au fost înscrise la pensie de invaliditate în temeiul Legii nr.19/2000 și care au îndeplinit, respectiv vor îndeplini condițiile pentru pensia de limită de vârstă în temeiul Legii nr.263/2010 LEGE nr. 207 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Alineatul (5) al articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României. PL-x nr. 75/2021. Proiect de Lege pentru completarea alin. (1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Nr. înregistrare

Legea Pensiilor Valabila 2020 Legea 263/201

LEGE Nr. 127/2019 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 9 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale ART. Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013 Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010. Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018.. Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv: dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând. Casa Nationala de Pensii Publice face mai multe precizari referitoare la noutatile introduse prin Legea 197/16.07.2021, publicata in Monitorul Oficial nr. 712/19.07.2021. 1. Locurile de munca incadrate in conditii speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) se..

Casa Nationala de Pensii: Precizari privind indicele de

Aplicarea in timp a indicelui de corectie la punctajul mediu anual determinat in conditiile art.95 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Aplicarea dispozitiilor art.281 1 alin.1 Cod procedura civila de la 1865, introduse prin art.1 pct.91 din OUG nr.138/2000, aprobate prin Legea nr.219/2015 pentru lamurirea. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în consecinţă, nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe. 2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe

Legea 263 / 2010 (art.3 / v ) ) prevede vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege Art. I din O.U.G. nr. 103/2017 prevede faptul că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.), se modifică și se completează după cum urmează: În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin O.U.G. nr. 103/2017. Art. 3 alin. (1) lit În M. Of. nr. 1187 din 7 decembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 279/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ. Art. 65 alin. (5) Vechea reglementare. În vechea reglementare, art. 65 alin

Art. 56 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin Legea nr. 163/2018). Vechea reglementare. În vechea reglementare, art. 56 prevedea: (1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin Legea nr. 113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial. Noile reglementări vor intra în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, adică chiar în ziua de Paște, la 2 mai 2021 Intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 a avut loc la data de 01.01.2013. Astfel, art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 a prevăzut intrarea în vigoare a art. 170 din aceeași lege la 01.01.2012, iar, ulterior, termenul de intrare în vigoare a fost prorogat la data de 01.01.2013, prin dispozițiile art Mai exact este vorba despre Legea nr. 207/2020 - modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020 şi care a intrat în vigoare din data de 21 septembrie

Art. 100 Calculul pensiilor Pensii Legea pensiilor ..

Art. 77 Pensia de invaliditate Pensii Legea pensiilor ..

Noua reglementare . Potrivit articolului unic al Legii nr. 216/2017, la art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după alin.(6) se introduc trei noi alineate, alin. (7)-(9), cu următorul cuprins: (7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată. 53 şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei au fost depuse Legea 263/2010: Art. 169 Majorare punctaje - activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă - anterioare datei de 1 aprilie 2001 I Legea 263/2010: Art. 129 - Art. 132^ Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 30 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 133 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare, la transformarea, în domeniul temporal de aplicare a Legii nr. 263/2010, a. privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii -Art. 169/1 din Legea nr. 263/2010 . Potrivit art. 169/1 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, modificată prin Legea nr. 192/2015, pensionarii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 0101.2011, pentru activităţi încadrate în grupele I-II de muncă conform legislaţiei anterioare datei de 01.01.

II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016, care menţionează: (1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii Vechimea ulterioară pensionării, adauăgată prin recalcularea potrivit art. 107 din Legea 263/2010, a fost valorificată greșit în recalcularea pensiilor militare potrivit articolelor 109 și 110 din Legea nr.223/201

HOTARARE nr. 257/2011 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare IV pct. 2 din OUG nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, trebuie să se cuvină începând cu 1. Legea 212/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati! www.rauflorin.r

Art. 196 Dispoziţii finale Legea pensiilor actualizată ..

De asemenea, prin Legea nr. 188/2020 s-au modificat şi prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, prin derogare de la prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripție, drepturile de pensii stabilite/recalculate în condițiile legii, se plătesc de la. Legea 263/2010: Art. 118 - Art. 120. Vezi mai tarziu. Sterge. Mod Cinema. Facebook. Articolul 118. (1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - 60. 22.10.2019: AVIZ asupra PL nr. 429/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului dipomatic şi consular al României - 61. 22.10.201

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr

 1. 1. Locurile de muncă încadrate în condiții speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) se completează cu litera i), care vizează: activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în.
 2. (1) din Legea nr. 19/2000, cât și prin art. 58 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul a instituit în interiorul aceleiași categorii, respectiv persoane cu handicap, o distincție între persoane care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat și persoane care au realizat un stagiu de.
 3. Va aducem la cunostinta ca Legea nr. 135 din 12 iulie 2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 587 din 17 iulie 2019. Articol unic - La articolul 56 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852.
 4. Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, actualizata aprilie 2018. Actualizata prin O.U.G. nr. 103/2017, in vigoare de la data de 1 ianuarie 2018. Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice, Termen folosit in t
 5. Precizări referitoare la modificarea adusă Legii nr. 263/2010. Începând de azi, 18.11.2019, persoanele interesate pot depune la casele teritoriale de pensii cereri de pensionare pentru limită de vârstă cu beneficiile Legii nr.215/14.11.2019 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 6. at in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare.
 7. Decretul nr.216/1977 privind criteriile şi normele de încadrare în gradele de invaliditate, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977; Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările ulterioare

LEGE 201 10/09/2020 - Portal Legislati

LEGE nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar ..

 1. Legea nr. 168/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis si urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial
 2. 29 din 14 mai 2018 sunt neconstitutionale, intrucat interpreteaza dispozitiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 in sensul care produce efectele neconstitutionale criticate. 10. In sfarsit, invoca dispozitiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 care asimileaza stagiului de cotizare perioada in care asiguratul a primit pensia d
 3. · Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 75/01.02.2021); · Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 6/01.02.2021)

CNPP - Precizări privind Decizia CCR nr

 1. În M. Of. nr. 491 din 28 iunie 2017, a fost publicată Legea nr. 144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin Legea nr. 144/2017. Art. 65 alin
 2. Astfel, art.193 alin.(2) din Legea nr.263/2010 a prevazut intrarea in vigoare a art.170 din aceeasi lege la 1 ianuarie 2012, iar, ulterior, termenul de intrare in vigoare a fost prorogat la data de 1 ianuarie 2013, prin dispozitiile art.II art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de urgenta.
 3. Legea nr. 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020. Conform noilor modificari, persoanele care au locuit cel putin..

LEGE 95 14/04/2006 - Portal Legislati

După primirea adeverinței, dacă sunt respectate prevederile art. 65. alin. 5 din Legea 263/2010, se va pregăti dosarul pentru obținerea pensiei anticipate parțiale, pe care se va face mențiunea: conform art. 65, alin. 5 din Legea 263/2010' cerere stagiu de cotizare, carnet de muncă în copie și original, copie de buletin, copie. 410. Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 66 kB. 807. Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii; 139 kB. 368. Legea nr. 222/2016 pentru completarea art. 109 alin

CNPP - Leg

LEGEA nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 2011: CNPAS: Precizari oficiale referitoare la CASS si aplicarea Legii 263/2010 2011-01-01 - Modificata prin OUG nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscal a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată. Legea 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in MOR 852 /20.12.2010 - Actualizata la 21.12.2020 Formatul *pdf contine imagini cu linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati

Video: Indicele de corecţie la calcularea pensie

Legea nr. 188/2020 pentru modiicarea ș i completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice În vigoare de la 24 august 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 21 august 2020. Formă aplicabilă la 26 august 2020 . Parlamentul României adoptă prezenta lege. Legea nr observat că dispozițiile Legii nr. 263/2010 au fost completate prin art. I pct. 3 din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018, fiind introdus art. 1692, iar odată c La articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7) - (9), c Stimati colegi, va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 883 din 28 septembrie 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 163 din 24 Septembrie 2020 - pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul [ Legii nr. 263/2010], se abrogă prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995. ART. 12 Cadrele militare în activitate au dreptul să urmeze învăţământul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecţionare a pregătirii, cu respectarea normelor legale.. Art. II În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei. Art. III (1)În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06. (2)Indicele de corecţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi.