Home

Gimnastica acrobatica educaţie fizică

1. Gimnastica acrobatica. Elemente dinamice si statice. 2 ..

PDF | Amploarea Gimnasticii artistice din ultimii ani şi locul pe care îl ocupă în sistemul de educaţie fizică, elementelor din gimnastica artistică (acrobatica, sărituri Proiect Didactic Educație Fizică și Sport, Gimnastica, Clasa a IX-a . 28 iunie 2018, 09:45. 0 stele | 0 review-uri. Proiect Didactic Educație Fizică și Sport, Gimnastica, Clasa a IX-

plan de lectie straiky 06

  1. gimnastica aerobică, step şi zumba, reprezintă o provocare în vederea realizării lecţiilor de educaţie fizică. Omenirea este continuu preocupată de găsirea unor soluţii pentru prelungirea vieţii active. Interesul general ţinteşte spre o calitate superioară a cursului întregii vieţi. Toţ
  2. Ca aparate avem cele din gimnastica sportivă: bară fixă, paralele egale/inegale, inele, cal cu mânere (pot fi utilizate şi în lecţia de educaţie fizică), dar şi aparate cum ar fi: scara fixă (incorect denumit spalier), frânghia, scara de frânghie, scara de pompieri etc., care sunt în dotarea sălilor de sport din şcoli unde se.
  3. 1. Lecţia de educaţie fizică; 2. Cercul sportiv. 3. Activitatea de performanţă din clasele şi şcolile cu program de educaţie fizică. Necuprinse în planul de învăţământ, dar obligatorii: 1. Gimnastica de înviorare; 2. Gimnastica compensatorie în atelierele şcolare; 3. Gimnastica în regimul zilei de şcoală. 4
  4. 9. Planificarea în educaţie fizică: definire, cerinţe, tipuri de documente. 10. Evaluarea în educaţie fizică: definire, conţinut, metode şi criterii de evaluare; fişa individuală a elevului; metodologia evaluării la diferite cicluri de învăţământ. 11
  5. Educație fizică și sport - clasele a V-a - a VIII-a 2 Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Educaţie fizică şi sport este un document oficial care descrie oferta curriculară pentru învăţământul gimnazial (clasele a V-a - a VIII-a)
  6. Înfiinţarea Tehnicumului de Educaţie Fizică (1945), crearea Federaţiei de Gimnastică (1946), instituirea oficială al Tehnicumului Moldovenesc Republican de Cultură Fizică (1947) şi a facultăţii de Educaţie fizică în componenţa Institutului Pedagogic de Stat I.Creangă (1950

13. Efortul în lecţia de Educaţie fizică. 14. Statutul şi rolul profesorului de educaţie fizică şi sport. 15. Lecţia de educaţie fizică - aspecte teoretice. 16. Principiile didactice. 17. Metodele de învăţământ. 18. Proiectarea activităţii didactice la disciplina Educaţie fizică. 19 Scarlat E. Lecţia de educaţie fizică. Metode şi mijloace. Editura Sport turism, Bucureşti 1981. Gimnastica de bază se extinde și în ramuri sportive ale gimnasticii (artistică. de educaţie fizică şi sportive specifice programului de studii C2.3. Fekete Janos - Gimnastica de Baza, Acrobatica si Sarituri, Ed.Librariil Crican, Oradea, 1996 6. Grigore Vasilica - Gimnastica Manual pentru cursul de baza, Ed. Bren , Bucuresti , 2003 7. Grosu Emilia, Bujor Cucu, Nut Ramona, Negru Nicolae - Gimnastica Educativa de Baza Trecând prin treptele de evoluţie ale societăţii, gimnastica s-a confundat cu educaţia fizică şi a evoluat din cele mai îndepărtate timpuri şi până în prezent. Astfel egiptenii preconizau o educaţie fizică armonioasă, pentru formarea multilaterală a omului, prin practicarea exerciţiilor fizice, muzicii şi a dansului

2. Educaţia fizică în familie: rolul familiei în fortificarea sănătăţii copiilor. Popularizarea culturii fizice în scopul fortificării sănătăţii membrilor familiei. Caracteristica formelor educaţiei fizice a copiilor în familie (gimnastica matinală, plimbarea, excursia, marşul turistic, antrenamentu Acest curs prezinta Gimnastica. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 112 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.. Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit.Yupyy 5. Forme de practică a exerciţiului fizic: lecţia de educaţie fizică, ansamblul sportiv, gimnastica, concursurile şi competiţiile, turismul, euritmia; 6. Lecţia de educaţie fizică: structură, tipologie; 7. Efortul şi dirijarea acestuia în lecţia de educaţie fizică 8 Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a - Educaţie fizică 6 Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a - utilizarea elementelor simple din gimnastica ritmică şi aerobică şi a combinaţiilor acestora pe fond muzical - participarea la dansuri tematice şi ansambluri sportiv

1.2. Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii Educație Fizică și sport 1.5. Ciclul de studii Licență 1.6. Programul de studii / calificarea 2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Educaţie fizică - curs general - disciplina sportivă gimnastica aerobică 2.2 Acest proiect trateaza Portofoliu la Gimnastica. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.. Moldovenesc Republican de Cultură Fizică (1947) şi a facultăţii de Educaţie fizică în componenţa Institutului Pedagogic de Stat I.Creangă (1950) au dat tendinţele pornirii izvorului pregătirii cadrelor didactice naţionale, asigurării unui supor 1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studiu / Calificarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ / Profesor de educaţie fizică 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei GIMNASTICA AEROBICĂ DE ÎNTREŢINERE 2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. NUŢ RAMONA ANCUŢ 2 şi învăţarea pe parcursul vieţii, consemnează la lit.r) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor sportive. Tot în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completrile ă ulterioare, la secţiunea a 10-a Învăţământul de artă şi învăţământ sportiv, art.42, alin. 4, 7

Una din componentele strategiilor de instruire, cu importanţă specială datorită dinamismului şi operaţionalităţii sale este metodologia didactică (Ionescu, M., 2000, p.158). După Cucoş C. (1996) metodologia didactică vizează ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul de învăţământ Istoric DATA NAȘTERII: 14 SEPTEMBRIE 1906. Conform documentelor, începuturile organizării activității de educatie fizică și sport din țara noastră aparțin celei de-a două jumatăți a secolului XIX, gimnastica înscriindu-se în această tendință • -educaţia fizică şi sportul ca activităţi sociale • -originea şi esenţa acestora • -idealul, funcţiile şi obiectivele educaţiei fizice şi sportului • -sistemul de educaţie fizică şi sport din ţara noastră • -sistemul mijloacelor educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv • -exerciţiul fizic, mijloc de baz

Iulian Dumitru (n. 1975, Iași) este lector doctor în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. A semnat peste 35 de studii şi articole publicate în reviste naţionale şi internaţionale, cursuri universitare şi cărţi (Gimnastica de bază, Gimnastica aerobică, Capoeira. Tudor, V. - (2001), Evaluarea în educaţie fizică. Editura Printech, Bucureşti A.1.2 Gimnastica de bază; 1. Conţinutul şi mijloacele gimnasticii 2. Ramurile gimnasticii 3. Sistematizarea gimnasticii de bază 4. Exerciţii de dezvoltare fizică generală 5. Săriturile în gimnastică 6. Elemente din gimnastica artistică Bibliografie 1

DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (studii universitare de licenţă - ciclul I, 3 ani) Sesiunea iulie 2021 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ PROBA I (ORALĂ) - CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE - BAZELE ŞTIINŢIFICE, TEORETICE ŞI METODICE ALE EDUCAŢIEI FIZICE A. TEORIA ŞI METODICA E.F.S Descriere Sumar Despre autori. Volumul vine în întâmpinarea studentului de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, punând la dispoziţia lui cunoştinţele necesare aprofundării acestui domeniu şi câteva puncte concrete de pornire în viaţa profesională FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EXAMENUL DE LICENŢĂ - sesiunea IULIE 2019 Examenul de licenţă se va desfăşura astfel: Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - examen scris Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ Proba 1 SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - examen oral 1.1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale: Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. • Educaţia fizică şi sportul, componente ale domeniului de cercetare al teoriei şi metodici În data de 18/05/2020 orele 14.00, Facultatea de Educaţie Fizică și Sport va organiza concursul de selecţie pentru mobilităţile Erasmus (nivel studii), alocate anului academic 2020-2021. Ținând cont te situația actuală, provocată de pandemie, s-a decis ca interviul să se desfășoare, online, pe platforma ZOOM

Gimnastică Educatie Fizica si Ssport onlin

Importanta educatie fizice in dezvoltarea copilului. 1. EDUCAŢIA FIZICĂ - SURSA DE ENERGIE A COPIILOR PREŞCOLARI Noiembrie 17, 2012 8 Votes Autor: prof. înv. preşc. Ramona Şerban Grădiniţa nr. 199 Strop de rouă, Bucureşti Copilul este un atlet dotat cu o mare energie.Van Aaken Educaţia fizică a copiilor preşcolari are. Licență. Master. Studii Doctorale. Studii Postuniversitare. Programe de formare. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Existenţa Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti desfăşurată de-a lungul a nouă decenii se confundă şi se împleteşte cu cea a Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport. Organizarea procesului de educaţie fizică, în special cu elevii claselor pregătitoare, primare şi gimnaziale, ridică o serie de probleme de ordin organizatoric, teoretic şi practic Editura Fundaţiei România de Mâine Str. Fabricii nr. 46G, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: editurafrm@spiruharet.ro f UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ADIN-MARIAN COJOCARU ISTORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI - Curs în tehnologie IFR - Realizator curs în.

Cristina Elena Moraru (n. 1967) este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Din 1999, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, a predat o serie de discipline practice şi teoretice, printre care: gimnastică de bază şi acrobatică. (Educaţie fizică şi sportivă Fekete Janos- Gimnastica de Baza, Acrobatica si Sarituri, Ed.Librariil Crican, Oradea, 1996 6. Grigore Vasilica - Gimnastica Manual pentru cursul de baza, Ed. Bren , Bucuresti , 2003 7. Grosu Emilia, Bujor Cucu, Nut Ramona, Negru Nicolae - Gimnastica Educativa de Baza Exercitiile de gimnastica artistica la aparate, sariturile, acrobatica solicita o dezvoltare corespunzatoare a fortei musculaturii bratelor, abdomenului, spatelui si o detenta foarte buna. De asemenea o buna mobilitate si o suplete a coloanei vertebrale, a articulatiei scapulo-humerale, a celei coxo-femurale si a gleznelor Lecţia de educaţie fizică 11 1.4. Conţinutul programei curriculare în ciclul gimnazial 12 Niculescu G., Gimnastica acrobatică și săriturile în școală, București, Editura Bren, 2010. Educaţie Fizică şi Sport. Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri de zi. 23. 47. Sport şi Performanţă Motrică - cursuri de zi. 17. 33. Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri I.F.R.-50. Kinetoterapie. Kinetoterapie şi motricitate specială - cursuri de zi. 10. 30. Total. 50. 16

4.2.Metodica formării priceperilor didactice la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport prin cursul practic Gimnastică de bază în cadrul disciplinei Gimnastica 4.3.Confirmarea metodicii folosite la formarea priceperilor didactice în cadrul cursului Gimnastica de bază şi Practica pedagogic Gimnastica acrobatica. Qiuz-ul va contine elementele din gimnastica acrobatica si materialele utilizate. Multi Eyes a inventat un aspirator uriaș pentru creierele copiilor care nu sunt puternici mental. El aspiră toate cunoștințele acumulate de educaţie fizică şi sportive specifice programului de studii (Educaţie fizică şi sportivă) C4.Descrierea şi 5. Grosu Emilia, Bujor Cucu, Nut Ramona, Negru Nicolae - Gimnastica Educativa de Baza, Acrobatica si Sarituri la aparate, Ed. G.M.I., Cluj Napoca , 2006 6. Groza Gogean Gina, Liusnea Diana Nicoleta, ( 2015), Gimnastica de. gimnasticii (gimnastica de bază, gimnastica artistică, gimnastica ritmică şi gimnastica aerobică) Obiectivele specifice - Dezvoltarea capacităţii de aplicare în practica şcolară a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor practico-metodice specifice gimnasticii, necesare viitorului profesor de educaţie fizică şi spor Acest curs prezinta Curs 1 Gimnastica. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini.. Profesor: Popescu Vasile Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.. Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit

Plan De Lectie Educatie Fizica Si Sport Clasa a Xi-a Cu

Sala de iniţiere în gimnastică şi educaţie fizică GymNadia, un nou proiect al Fundaţiei Ţiriac, realizat în colaborare cu Fundaţia Nadia Comăneci, a fost inaugurată miercuri în prezenţa presei, autorităţilor locale şi unor reprezentanţilor din domeniul sportului, potrivit unui comunicat remis AGERPRE 2 şi învăţarea pe parcursul vieţii, consemnează la lit.r) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor sportive. Tot în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completrile ă ulterioare, la secţiunea a 10-a Învăţământul de artă şi învăţământ sportiv, art.42, alin. 4, 7 universitatea de stat de educaŢie fizicĂ Şi sport a republicii moldova cu titlu de manuscris 37.037(043.3):796.85 c.z.u.: ionescu mihail-leonard impactul elementelor din artele marȚiale asupra procesului de educaȚie fizicĂ extracurricularĂ În ÎnvĂȚĂmÂntul gimnazia Kinga. Background: A practicat inca de la 13 ani dansul, baletul, gimnastica urmata de judo, natatie, volei si alte sporturi. Licentiata in Educatie Fizica si Sport, absolventa a Universitatii 'Babes-Bolyai' Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educatie Fizica si Sport, aprofundarea ramurii de sport - Gimnastica sportiva, Cluj-Napoca FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. Str. Gării nr. 63-65 800003 - GALAŢI, ROMÂNIA Tel: 336 í3 ì í7 í. Studiu privind creșterea atractivității lecției de educație fizică și sport în contextul pandemiei. Studiu privind educația fizică și sportul de la origini și până în prezent

(Pdf) Teoria Și Practica În Gimnastica Artistic

  1. istrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _____/_____ 2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE CLASELE V-VIII EDUCAŢIE FIZICĂ Bucureşti - 2009 EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 2 NOTĂ DE PREZENTARE Actuala programă şcolară a fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară centrat pe.
  2. UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A REPUBLICII MOLDOVA Cu titlu de manuscris C.Z.U.: 37.036:796.412 (043.2) REABOI NATALIA FORMAREA COMPETENȚELOR ARTISTICE ÎN GIMNASTICA RITMICĂ LA ETAPA INCIPIENTĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ Specialitatea 533.04 - Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație Autoreferatu
  3. Studii absolvite: Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Educaţie fizică şi Sport Data nasterii: 27.05.197
  4. - Educaţie fizică şi sport. Lector univ.dr. Gheorghe PRICOP. gheorghep@usv.ro - Teoría și practica în sporturi de combat: judo, arte marțiale - Kinesiologie - Practica şi metodica pe grupe de vârstă - Tehnici specifice de predare - Stagiu de practică în activităţi turistice - Stagiu de practică în centre de învățămân

Va ofera posibilitatea sa va inscrieti copii la cursurile de gimnastica: acrobatica, ritmica, aerobica. Cursurile se desfasoara la Casa Tineretului Botosani, in fiecare zi , de la orele 16 - 18. Pentru inscrieri si informatii: tel. 0748.37.33.32 (Flavius Damean) tel / fax: 0231.511117. email: cursuribotosani@yahoo.co Sala de iniţiere în gimnastică şi educaţie fizică GymNadia, un nou proiect al Fundaţiei Ţiriac, realizat în colaborare cu Fundaţia Nadia Comăneci, a fost inaugurată miercuri în prezenţa presei, autorităţilor locale şi unor reprezentanţilor din domeniul sportului, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. În cadrul cursurilor de iniţiere în gimnastică oferite la GymNadia. Gimnastica acrobatica Radauti, Radauti, Suceava, Romania. 375 likes · 2 talking about this. De ce gimnastica? Pentru ca ai satisfacția personală că ai grijă de sănătatea ta și te păstrezi în formă..

17. Statutul şi rolul profesorului de educaţie fizică şi sport 18. Lecţia de educaţie fizică - aspecte teoretice 19. Jocurile de mișcare în Educație fizică și sport (definire, caracteristici, tipologie) 20. Principiile didactice 21. Metodele de învăţământ 22. Proiectarea activităţii didactice la disciplina Educaţie fizică 23 Educaţia fizică a lui Arnold nu este nici gimnastica de forţă a lui Jahn, nici gimnastica analitică a lui Ling, nici gimnastica lui Amoros, ci o educaţie prin sport, ce a realizat-o prin practicarea jocurilor sportive care a dus la dezvoltarea acelei trăsături de caracter moral numită de englezi fair-play

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A REPUBLICII MOLDOVA CATEDRA DE GIMNASTICĂ SEMINARTomşa Nicolae METODICO-INFORMATIV PROBLEME ŞI TENDINŢE ÎN PROBELE DE GIMNASTICĂ 11 APRILIE, 2018, bir.320, catedra de gimnastică Contact: e-mail: gimnastica.usefs@mail.ru Tel.: 022/ 31-05-27 CHIŞINĂU, 2018 SEMINAR METODICO. In cadrul festivalului a avut loc si a treia editie a Campaniei Umanitare Din dragoste pentru comunitate organizata de catre Asociatia Culturala ARLECHIN si Gradinita PP - SOTRON Botosani in parteneriat cu BOTOSANI SHOPPING CENTER, Carrefour, Centrul Judetean de Voluntariat Botosani si Fundatia Judeteana pentru Tineret Botosani, cadrele didactice si tinerii voluntari au reusit sa. Gimnastica aerobica. Exerciţiile pe care le conţine se folosesc în vederea dezvoltării fizice generale şi de întărire a sănătăţi. Aerobic înseamnă practicarea în ritmul muzici disco a unor complexe de exerciţii pentru anumite grupe musculare, în funcţie de sex şi vârstă, cu scopul păstrării şi întăririi sănătătii Gala Vedetelor de Martisor. Editia a VII a Diverty Time a Festivalului Judetean de divertisment Gala Vedetelor de Martisor a fost organizata de catre Asociatia Culturala ARLECHIN Botosani si Fundatia Judeteana pentru Tineret Botosani in colaborare cu BOTOSANI SHOPPING CENTER in perioada 1- 10 Martie 2013, sub forma unor spectacole de divertisment muzical - coregrafice, unde copii. coregraf silvia daniliuc. Scrie un comentariu Publicat pe 21 octombrie 2014. 21 octombrie 2014. GIMNASTICA. Festivalul Naţional de Balet ARLECHIN la Botoşani. Vezi progranmul evenimentelor! FESTIVALUL NAŢIONAL DE BALET PENTRU COPII ŞI TINERI ARLECHIN este organizat de către Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani şi Colegiul.

Video: Proiect Didactic Educație Fizică și Sport, Gimnastica

Adaugă această persoană în comunitatea ta și fii la curent cu activitatea sa din site. Larisa Iordache a bătut drumul până în Japonia degeaba! Şi rămâne cu o singură medalie olimpică în palmares, bronzul pe care l-a cucerit cu echipa feminină, în 2012, la Londra. Întrebat dacă. Gimnastica aerobică - origine, evoluție și actualitate. 6. Locul și rolul exercițiilor fizice în menținerea sănătății. 7. Sistemul de educaţie fizică şi sport din România: caracteristici, principiile organizatorice. 8. Baschet -tehnica jocului, regulament. 9. Volei -tehnica jocului, regulament. 10

(PDF) I. Terminologia educaţiei fizice luchi macedon ..

7.1.Lecţia de educaţie fizică - forma de bază de practicare a exerciţiului fizic; 7.2.Structura şi conţinutul lecţiei de educaţie fizică în şcoală; 7.2.Metodica desfăşurării lecţiilor de educaţie fizică. 7.3.Gimnastica matinală, pauzele dinamice, recreaţiile organizate, secţiile sportive, competiţiile şi concursuril rilor de educaţie fizică, prin procesul de formare continuă. Informaţiile prezentate au rolul de a evidenţia particularităţile disciplinei Educaţie fizică și sport, în învăţământul preuniversitar, precum şi specificul relaţiei predare - învăţare - evaluare la ciclurile de învăţământ respective

(DOC) Educație fizică (profesori) Alina Corcodel

I. Lecţia - forma de bază a organizării procesului de educaţie fizică şi sportivă şcolară I.1. Tipologia lecţiei de educaţie fizică I.2. Structura lecţiei de educaţie fizică I.3. Pregătirea şi conducerea lecţiei de educaţie fizică I.4. Organizarea şi desfăşurarea lecţiei de educaţie fizică în condiţii speciale I.5 5. Dinamica efortului în lecţia de educaţie fizică şi sport 6. Gimnastica aerobică- origine, evoluţie şi actualitate. 7. Antrenamentul sportiv-definiţie, componente şi principii. 8. Relaţia dintre exerciţiile fizice , sănătate şi obezitate. 9

(PDF) Programa - Educație Fizică și Sport - Concursul

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EXAMENUL DE LICENŢĂ - sesiunea IULIE 2020 Examenul de licenţă se va desfăşura astfel: Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - examen scris Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ Proba 1 Cadre didactice. Cadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a se mişca, de a învăţa ceva nou, conform propriilor opţiuni, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a. EDUCAŢIE FIZICĂ. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Aprobată prin ordin al ministrului. Nr.3418/19.03.2013. Bucureşti, 2013 . Notă de prezentare. Programa disciplinei Educaţie fizică este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe

(PDF) Gimnastica în școală - ResearchGat

Multipla campioană europeană la gimnastică artistică Larisa Iordache a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (UNEFS). Prezentă, vineri, la festivitatea de absolvire, promoţia 2018, desfăşurată pe terenul central al UNEFS, gimnasta a declarat. Obligatiile studenţilor. Scutirile medicale pentru ora de educaţie fizică: se acordă de către specialistul cabinetului medical studenţesc U.P.B., pe formulare tip, pentru semestrul I sau pentru întregul an, în luna octombrie, pentru semestrul II în luna martie 4. 2007 Formarea profesorului de educaţie fizică. Mijloacele gimnasticii de bază pentru învăţământul superior, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2007. 5. 2005 Pentru profesorul de educaţie fizică şi sport. Gimnastica, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2005 Formarea profesorului de educaţie fizică. Mijloacele gimnasticii de bază pentru învăţământul superior. Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită . Cristian Mihail Rus---LEI. Pentru profesorul de educaţie fizică şi sport. Gimnastica . Cristian Mihail Rus---LEI

Gimnastica acrobatica in ciclul gimnazial - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Gimnastica acrobatica in ciclul gimnazial. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Gimnastica acrobatica in ciclul gimnazial.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Gimnastica acrobatica in ciclul gimnazial Bucureşti - 2009. EDUCAŢIE FIZICĂ, clasele V-VIII 2. NOTĂ DE PREZENTARE. Actuala programă şcolară a fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare. curriculară centrat pe obiective - elaborat şi implementat în sistemul românesc de învăţământ la mijlocul. anilor 90 - la modelul centrat pe competenţe

Exerciţii pregătitoare pentru gimnastica sportivă. - S. l, Editura Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, S. A Sală lectură II 15715 20. Dungaciu, Petre. Probleme de antrenament în gimnastică. - Bucureşti, Editura Uniunii de cultură fizică şi sport 1967. Sală lectură Adulţi II 15717 796/D94 21. Gimnastica. Sala de iniţiere în gimnastică şi educaţie fizică GymNadia, un nou proiect al Fundaţiei Ţiriac, realizat în colaborare cu Fundaţia Nadia Comăneci, a fost inaugurată miercuri în prezenţa presei, autorităţilor locale şi unor reprezentanţilor din domeniul sportului. În cadrul cursurilor de iniţiere în gimnastică oferite la GymNadia, copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 5. Principiile de instruire în educaţie fizică şi sport. 6. Sistemul metodelor folosite în procesul educaţiei fizice şcolare. 7. Organizarea procesului de educaţie fizică: lecţia - forma de bază a organizării procesului de educaţie fizică şi sportivă şcolară, efortul în lecţia de educaţie fizică ş De asemenea, prin educaţie fizică se realizează echilibrarea solicitărilor de natură intelectuală cu cele psiho- motrice şi ludice, aspect deosebit de important pentru organizarea activităţilor didactice cu elevii cu vârste cuprinse între 6-10 ani. IV. Gimnastica acrobatic.

specializarea : educaŢie fizicĂ Şi sportivĂ anul _ii_ seria _a_ programarea evaluĂrilor din sesiunea de reevaluare -online- 01.09.2021 - 19.09.2021 ziua/data ora disciplina scris/ oral grupe titular joi 02.09.2021 10.00 activitati motrice de timp liber evaluare nepromovată (restanta) oral 205,206 lect.univ.dr.alecu a 36113864 gimnastica-de-bază 1. universitatea din piteŞti facultatea de educaŢie fizicĂ Şi sport marian creŢu gimnastica de bazĂ metodica organizĂrii, dezvoltĂrii fizice generale Şi a capacitĂŢii aplicative curs editura universitĂŢii din piteŞti 2006 2. isbn (10): 973-690-553-5 2 3. cuprins cap Mijloace utilizate în şcoală, coordonator, 2011; Formarea profesorului de educaţie fizică. Mijloacele gimnasticii de bază pentru învăţământul superior, 2008, ed. a II-a, 2009; Badmintonul. Pentru profesorul de educaţie fizică şi sport, 2008 și Pentru profesorul de educaţie fizicã şi sport. Gimnastica, 2007 Şef Lucrări Doctor ,Disciplina de Educaţie Fizică şi Sport . Din martie 2006- prezent, Şef lucrări , 2007, Coordonator Disciplina de Educaţie Fizică şi Sport UMFBT Activităţi didactice: Conducerea lucrărilor practice forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată (atletism,baschet, volei, tenis, badminton, fotbal)

Raportul are drept scop să descrie starea de fapt a activităţilor de educaţie fizică şi sport în şcolile din 30 de state europene. Raportul poate fi văzut ca o primă încercare a Comisiei Europene de a identifica punctele slabe şi punctele tari privind educaţia fizică la şcoală în Europa. În această broşură sunt prezentate. CONTENTCristea Dana, Boca Denisa = Evolution of romanian sportives at the aerobic gymnastics World and European Championships - 1995-2012Dragos Paul = The influence of environment and work conditions of managers and employees in sport organizationsDumitrescu Gheorghe, Peţan Petru, Roşca Eugen = The beginnings of tennis in OradeaLucaciu Gheorghe, Lucaciu Simona = Perspectives of mountain. 1997 - 1999 Licenţiat ȋn Educaţie Fizică şi Sport (Pregătire specializată într-o ramură sportivă: Gimnastică) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Cunoşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor fundamentale ale Educaţiei Fizice şi Sportului specifice disciplinei Educaţie fizică. 7. Metodica dirijării efortului în lecţia de Educaţie fizică. 8. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie fizică şi sport. 9. Criterii de stabilire a structurilor motrice pentru evaluarea nivelului de instruire în gimnastică şi jocuri sportive 10 UNIVERSITATEA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT S Str. Gării nr. 63 -65 800003 GALAŢI, ROMÂNIA Tel: 0336130171 Departamentul de Jocuri Sportive şi Educaţie Fizică EXAMEN DE LICENŢĂ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ TEMATICĂ / BIBLIOGRAFI

Titularizare/ Grade didactice educație fizică și sport. Subiecte, metodologii, modele de subiecte, programă examene educație fizica și sport • educaŢia fizicĂ Şi sportul ca fenomene sociale: idealul, funcȚiile Și obiectivele efs. • sistemul mijloacelor În educaŢie fizicĂ Şi sport: mijloacele specifice Și cele asociate; exerciȚiul fizic - mijlocul principal al efs. • tehnica exerciȚiilor de alergĂri, sĂrituri, aruncĂri (semifond-fond MINISTERUL EDUCA TIEI NA IONALE SI CERCETARII STIINTIFICE -UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI OARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICA. • Prezență obligatorie conform regulamentului universitar și a scutirilor de frecvență • Telefoanele trebuie puse pe modul silențios 5.2. de desfășurare a seminarulu

fu de structura şi scopurile urmărite, se disting mai multe ramuri: gimnastica de bază, gimnastica de performanţă, gimnastica pregătitoare şi gimnastica de producţie. Gimnastica de bază este foarte răspândită, fiind practicată pe toate treptele de învăţământ şi în toate celelalte instituţii care cer o bună condiţie fizică La vârsta preşcolară activităţile de educaţie fizică practicate regulat ajută la creşterea şi dezvoltarea armonioasă a organismului copiilor, asigură un ra-port optim între statură şi greutate, fa-vorizează construcţia osoasă, permit o bună dezvoltare a inimii, plămânilor şi muşchilor. 5 UNIVERSITATEA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT S Str. Gării nr. 63-65 800003 - GALAŢI, ROMÂNIA Tel: 0336130171 Departamentul de Jocuri Sportive și Educație Fizică EXAMEN DE LICENŢĂ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ TEMATICĂ / BIBLIOGRAFI