Home

Declasarea monumentelor istorice

Procedura de clasare/declasare a monumentelor istorice

Clasarea si declasarea monumentelor istoric

Articolul 21 (1) Declasarea este procedura de radiere din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei părți din acesta, prin menționarea în listă a ordinului de declasare.(2) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeași procedură prevăzută pentru clasare, fiind declanșată din oficiu în oricare dintre situațiile următoare:a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naționale de Arheologie Monumente Istorice. 1. Istoric, rol, activitate. 2. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 3. Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Monumentele noastre istorice, atîtea cîte ne-au mai rămas, reprezintă fără îndoială unele din cele mai vii mărturii ale trecutului istoric al pămîntului nostru, fiind răspîndite pe o arie. b) formulează prioritățile pentru protejarea monumentelor istorice în plan zonal, în vederea evaluării și asigurării fondurilor necesare; c) analizează și propun Comisiei clasarea sau declasarea monumentelor istorice din zona lor de competență în grupa A sau B, după caz privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Șos. Orhideelor nr. 26 bis, sectorul 1, București În temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare Ordin nr.2.857 din 12-11-2018 ORDIN al ministrului culturii și identității naționale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea Casă, situat la adresa poștală str. Buzesti nr. 44, sectorul 1, București, având codul LMI B-II-m-B-1826

Monumentelor Istorice cu adresa în Orhfdeelor nr. 64, sectorul 6, Bucure;ti 48. ORDIN nr, 2297 din 13 iulie 2009 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casä din Str. Fetitetor nr. 6, sectorul 3, Bucure;ti 49. ORDIN nr. 2296 din 13 iutie 2009 privind declasarea din Lista monumentelor istorice (2) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea prevăzută pentru clasare. Ea este declanşată din oficiu în oricare dintre situaţiile următoare: a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie; b) dispariţia monumentului istoric. Art. 19 Primarul de Borca vrea declasarea monumentelor istorice. Direcția pentru Cultură Neamț, sub conducerea noului șef interimar, a început o acțiune prin care încearcă să primească date la zi despre monumentele istorice, starea în care se află, dacă sunt semnalizate sau nu și dacă s-au prins bani în bugetul pe 2015 pentru. Declasarea reprezintă radierea din Lista Monumentelor Istorice a unui bun imobil sau a unei părţi din acesta (art. 19, alin. 1). Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea prevăzută pentru clasare (art. 19, alin. 3) CLADIRI MONUMENTE ISTORICE Oportunitati de credite avantajoase pentru lucrari de protejare la monumente istorice Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 259/ 2006, instituie cadrul legal pentru acordarea de credite detinatorilor de imobile monumente istorice. H.G. nr

clasarea/declasarea monumentelor istorice 45 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, art. 8, 12-22; 4 Ordinul nr. 2260 din 18/04/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice; Ordinul nr. 2684 din 18/06/2003 privind aprobarea Metodologiei d Comisia Națională, rol decisiv în declasarea monumentelor istorice. De către. ZCH News-28 ianuarie 2016. Comisia Națională a Monumentelor Istorice, for științific de specialitate, va avea rol decisiv în privința declasării, respectiv a neclasării unui monument istoric, se precizează într-un comunicat de presă. Potrivit unei. Clădirile de patrimoniu din Borca, sub semnul întrebării. Primarul comunei face demersuri pentru declasarea Şcolii din Sabasa şi a Casei Diaconescu (actualul Dispensar) Decizia privind declasarea unui monument aparţine Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, spune Rocsana Josanu, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură.

Includerea unui imobil în lista monumentelor istorice nu este, de cele mai multe ori, o bucurie pentru proprietar sau administratorul unui imobil. Legea care protejează patrimoniul naţional impune o serie de obligaţii şi costuri în plus pentru clădirile care au o valoare arhitectonică şi o istorie mai îndelungată Protecția monumentelor istorice şi a patrimoniului construit Quattro Design - Arhitecți şi urbanişti asociați 2014 5 I.6. Lista hărţilor şi cartogramelor Harta 20.1. UAT după numărul real al monumentelor istorice din România - total LMI (2013) Harta 20.2 (1) - Declasarea de urgenţă este procedura excepţională de radiere din Lista Monumentelor Istorice a unui bun imobil, în situaţia cînd se constată dispariţia lui. Noul text a fost aprobat prin Ordinul ministrului Culturii şi Cultelor, nr. 2504/06.08.2008, şi a fost transmis spre publicare la Monitorul Oficial al României

*Declararea unui monument istoric se va face numai la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Guvernul acuză presiuni imobiliare foarte mari.* Neclasarea sau declasarea unui monument istoric pot fi propuse numai de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, iar ministrul Culturii poate cere motivarea și reexaminarea. 1990, Comisie Na ional a Monumentelor, Ansamblurilor i Siturilor Istorice (CNMASI), cu structurile sale teritoriale care, în scurt timp, a trasat liniile direc - toare în aceast direc ie, în consens cu orient rile europene i mondiale. Noua list a monumentelor istorice elaborat în anii 1991 1992 a fost mult m rit

ORDIN 2860 03/09/2019 - Portal Legislati

ORDINE emise în anul 2019 de catre Ministerul Culturii şi

Articolul 21, alin. 2, prevede faptul că declasarea monumentelor istorice urmează aceeași procedură prevăzută pentru clasare, fiind declanșată din oficiu în oricare dintre situațiile următoare: a. descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naționale de Arheologie La sfârşitul anului trecut Direcţia pentru Cultură Neamţ a trimis adrese către toate primăriile din judeţ şi a solicitat date despre monumentele istorice, - ZCH NEWS - sursa ta de informați Legea 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice nu reglementează distinct ansamblurile urbane, ci le tratează ca pe un monument unic, deşi ele însumează o multitudine de construcţii. Altfel spus, orice regulă valabilă pentru Palatul Vulturul Negru, de pildă, se aplică pentru întreg centrul

173 de monumente istorice au fost declasate în ultimii

Clasarea sau declasarea monumentelor istorice sunt reglementate de Ministerul Culturii prin Ordinul nr. 2260/18 aprilie 2008, privind aprobarea normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice. Articolul 21, alin. 2, prevede că declasarea monumentelor istorice se declanșează din oficiu în următoarele situații 4. ORDIN nr. 2.906 din 20 noiembrie 2018 privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casa Piliuţă, având cod LMI BT-II-m-B-01939, situat la adresa poştală str. Vârnav nr. 29, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, din Lista monumentelor istorice EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 201 neclasarea numai în cazul în care Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, respectiv neclasarea. (12) Ministrul culturii poate emite avizele prevăzute de alin. (1) lit. h)-l) doar în forma propusă de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice

Odată cu declasarea conacului din lista monumentelor istorice și de arhitectură, acesta ar putea fi demolat fără nici o opreliște. [10] Stejarul secular de lângă Conacul din Tupilați avea odată o plăcuță care arăta că este monument al naturii și că datează din anii 1500. În ultimii ani, stejarul s-a uscat, iar plăcuța a. ORDIN al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric Fost Han, şos. Bucureşti nr. 146, satul Ciorogârla, comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov, având cod LMI IF-ll-m-B15273 din Lista monumentelor istorice - 34. O. nr.2.814/28-11-2017 (M.C.I.N.

ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric Casă, situat în calea Dudeşti nr. 147, sectorul 3, Bucureşti, din LMI, categoria II, monument, grupa valorică B - 24. O. nr.3.842/17-10-2016 (M.C. Istorice şi sintagma Institutul Naţional al Monumentelor Istorice se înlocuiesc cu sintagma Institutul Naţional al Patrimoniului de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 de la Legea nr. 329. Monumentele istorice din Timişoara, la mâna Bucureştiului. Presiunile imobiliare foarte mari au determinat Guvernul să ia o serie de măsuri privind protejarea monumentelor istorice, astfel încât toate deciziile privind clasarea sau declasarea unui monument istoric se iau numai de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice Ordin nr. 2.274 din 22 iunie 2009 privind declasarea din lista monumentelor istorice a imobilului din Şos. orhideelor nr. 26 bis, sectorul 1, bucureşti emitent: ministerul culturii, cultelor Şi patrimoniului naŢional publicat În: monitorul oficial nr. 560 din 12 august 2009 În temeiul prevederilor art. 19 alin

Santiere arheologice

Ordinul 2779/2020 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric cu denumirea Casă, situat la adresa poştală Calea Griviţei nr. 28, sectorul 1, Bucureşti, având codul LMI B-II-m-B-18845, respectiv declasarea anexelor C1, C2, C8, C (3) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea prevăzută pentru clasare. Ea este declanşată din oficiu în oricare dintre situaţiile următoare: a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie; b) dispariţia monumentului istoric ORDIN al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa Hausschild din str. Ştefan cel Mare nr. 64, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ- 57. O. nr.2.520/17-12-2009 (M.C.C.P.N. Pe de altă parte, Ministerul Culturii dispune prin ordin al ministrului declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului Cinema Doina (Terra) din Bucureşti. Imobilul are statutul de monument istoric din grupa valorică B, care se păstrează pentru faţada principală a clădirii, situată pe Strada Doamnei Ordinul 4001/2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Mihai Eminescu nr. 93, municipiul Bucureşti, sector 2, având codul LMI B-II-m-B-18693, respectiv declasarea corpului secunda

Lista monumentelor istorice din sectorul 2 cuprinde monumentele istorice din sectorul2 al municipiului Bucureti nscrise n Patrimoniul cultural naional al Romniei. Listacomplet este meninut i actualizat periodic de ctre Ministerul Culturii, Cultelor iPatrimoniului Naional din Romnia, ultima versiune datnd din 2010[1] 24. - (1) Declasarea de urgenţă este procedura excepţională de radiere din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil în situaţia în care se constată dispariţia monumentului. Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul culturii şi cultelor, Adrian Iorgulesc Arh. Adrian Balteanu prezintă, în cele ce urmează, câteva informaţii referitoare la declasarea de la Complexul Palatul Ştirbei şi care nu au fost disponibile când a realizat documentaţia pentru precedentele articole: Demolări la Palatul Ştirbei şi Completari privind situaţia complexului arhitectonic Palatul Ştirbei. Discuţia din cadrul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice. Ordinul 2694/2017 ( cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice la poziţia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi.

Observaţii juridice legate de regimul monumentelor istoric

Presiunile imobiliare foarte mari au determinat Guvernul să ia o serie de măsuri privind protejarea monumentelor istorice, astfel încât toate deciziile privind clasarea sau declasarea unui monument istoric se iau numai de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. O Ordonanţă adoptată de Guvern, care modifică Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice stabileşte. ONG-ul aminteste ca, pentru demolarea unui monument istoric, este nevoie de declasarea sa prin aviz de la Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, insa in acest caz demolarea s-a facut doar printr-un acord al Directiei Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii Lista monumentelor istorice. Lista monumentelor istorice din România este o copie a listei oficiale, însă conține și date suplimentare, acolo unde este posibil. Avem și statistici cu privire la gradul de completare al listei. 2017 (clasarea și declasarea monumentelor se face prin ordin al ministrului

A.vând 111 vedere prevederile legii nr. 422/2001 privind protejarea monumente!or istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Normelor metodologice de c1asare si inventariere a monumentelor istorice aprobate cu OMCC nr. 2260/2008, CIJ modificarile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Nationale a. Chiar dacă, teoretic, Comisia are un rol consultativ, atribuțiile acesteia sunt, totuși, majore. Conform Legii privind protejarea monumentelor istorice 422/2001, republicată în 2008, CNMI este organismul care propune ministrului clasarea sau declasarea monumentelor istorice Şi chiar dacă legea monumentelor istorice prevede că declasarea unui imobil de patrimoniu se face numai cu avizul favorabil al Secţiunii Evidenţă a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi cu acordul plenului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ministrul de atunci al Culturii, Daniel Barbu, a semnat ordinul de declasare a.

Legislatia romaneasca privind concesionarea monumentelor istorice. Legislatia romaneasca privind concesionarea monumentelor istorice + All Categories Log in. English. Français Español Deutsch. 22 B. Inventarierea monumentelor istorice, clasarea i declasarea lor.... 24 C. Atribuii ale unor instituii privind protejarea monumentelor Istorice. Ministerul Culturii a făcut publică lista cu persoanele nominalizate pentru a face parte din noua Comisie Națională a Monumentelor Istorice, din Comisia Naționala de Arheologie și din Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice. Aceste foruri decid declasarea monumentelor istorice, clasarea construcțiilor valoroase, demolarea sau conservarea imobilelor din zonele istorice ale orașelor. *Declararea unui monument istoric se va face numai la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Guvernul acuză presiuni imobiliare foarte mari.* Neclasarea sau declasarea unui monument istoric pot fi propuse numai de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, iar ministrul Culturii poate cere motivarea și reexaminarea.

NORMA (A) 18/04/2008 - Portal Legislati

Monumente - Despre monument

Clădirea a fost construită în anul 1895 şi a fost reabilitată jumătate de secol mai târziu, după ce fusese distrusă parţial de bombardamente, în timpul războiului mondial. În 1992, construcţia a fost declarată clădire de patrimoniu şi a fost trecută pe lista monumentelor istorice din România Din totalul monumentelor cu ordin de declasare, 9 au fost radiate din Lista Monumentelor Istorice, 7 din București și 2 din Iași. Aceste informații fac parte dintr-un răspuns trimis de către ministrul Valer-Daniel Breaz Senatorului USR Dan Lungu care i-a adresat acestuia o întrebare, în ședința Senatului din data de 16 septembrie Una dintre gările importante din judeţul Galaţi, aflată pe lista monumentelor istorice, a fost abandonată de CFR, stând să se prăbuşească. Trenurile opresc din ce în ce mai rar la peron iar clădirea a ajuns o ruină Declasarea se face cu respectarea acelorasi proceduri prevazute pentru clasare. Asigurarea securitatii bunurilor culturale mobile: Legea 182/2000 prevede ca principala obligatie a proprietarilor sau detinatorilor cu orice titlu, asigurarea securitatii si a celor mai bune conditii de pastrare, conservare si depozitare a bunurilor culturale mobile

clasarea/declasarea monumentelor istoriceDepartamentul Patrimoniu Imobil nu are Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, art. 8, 12-22; Ordinul nr. 2260 din 18/04/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice; Ordinul nr. 2684 din 18/06/2003 privind aprobare De către 17 aprilie 2021 Podul Verde, construit în Bârlad în anul 1847 și aflat pe Lista Monumentelor Istorice (LMI) din România, urmează să fie declasat, întrucât este foarte degradat și reprezintă un pericol pentru participanții la trafic. Aceasta este a doua oară în decurs de trei ani în care autoritățile locale încearcă declasarea în [ Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici /, editori sau producători /, de la proprietari /, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice, în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz Important este că, în concepţia legii din 1892, inventarul este un instrument activ de protecţie pentru monumente, cu prevederea revizuirii lui la interval de 5 ani «pentru clasarea şi declasarea monumentelor». Lucrările pe monumente erau condiţionate de autorizarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, cu avizul Comisiunii Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de caramida, astazi hala, din Str. Calarasilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societatii Comerciale TMK - S.A.), municipiul Resita, judetul Caras-Severin Actul nr. 2456 din 04 Septembrie 2012 Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului Nationa

ROF Comisia Națională a Monumentelor Istorice - PATRIMONIU

 1. ORDIN nr. 2.657 din 16 noiembrie 2012 privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de paine Traiul, str. Maramures nr. 4, municipiul Craiova, judetul Dolj EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013
 2. Declasarea inseamna practic scoaterea cladirilor de pe lista monumentelor, ele putand fi ulterior demolate. Procedura implica intocmirea de catre proprietarul monumentului, respectiv CJ, a unui dosar prin care se solicita declasarea. La dosar se anexeaza un aviz consultativ din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice
 3. Ordin nr. 2274 din 22 iunie 2009 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Sos. Orhideelor nr. 26 bis, sectorul 1, Bucuresti Ordin nr. 2275 din 22 iunie 2009 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului Conacul Golescu-Grant din aleea Tibles nr. 64, sectorul 6, Bucurest
 4. Arh. Adrian Balteanu prezintă, în cele ce urmează, câteva informaţii referitoare la declasarea de la Complexul Palatul Ştirbei şi care nu au fost disponibile când a realizat documentaţia pentru precedentele articole: Demolări la Palatul Ştirbei şi Completari privind situaţia complexului arhitectonic Palatul Ştirbei. Discuţia din cadrul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
 5. ORDINEA de ZI a ședinței CONSILIULUI NAȚIONAL al MONUMENTELOR ISTORICE nr.18 din 14.08.2020 Nr. ord Faza Subiectul Beneficiar Proiectant 1 Direcția patrimoniu Dosar de clasare Avizarea propunerilor de clasare și înscriere a bunurilor imobile î
 6. ării valorii lor 1. Documentarea patrimoniului imobil. Instrumentele de evidenţă 2 2 2. Valoarea istorică şi artistică a bunurilor imobile 2 2 3

2657. Ordin privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de paine Traiul, str. Maramures nr. 4, municipiul Craiova, judetul Dolj. Ministerul Finantelor Publice 213 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare. Inventarul trebuia să fie revizuit din cinci în cinci ani pentru clasarea şi declasarea monumentelor. Monumentele odată trecute în inventar nu vor putea fi dărîmate, reparate sau restaurate fără prealabila autorizare a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, care va hotarî după ce va fi luat avisul Comisiunii. Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a câştigat procesul cu Primăria Capitalei în litigiul privind utilitatea publică a proiectului Buzeşti-Berzei, Curtea de Apel Bucureşti dând o hotărâre irevocabilă în favoarea ONG-ului care a reclamat nelegalităţi privind declasarea monumentelor istorice din zonă

GHIDUL MONUMENTELOR ISTORICE ALE REŞIŢEI

Proiect:Monumente istorice/De făcut/Actualizarea listei

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE LA 80 DE ANI Prof. univ. AURELIAN SACERDOŢEANU _____ _ Monumentele arheologice şi de arhitectură sînt dovezi ma­ teliale necontestate doveditoare a vechii noastre culturi, una din cele mai caracteristice pentru zona de interferenţe În cale s-a dezvoltat popolul nostru Cei mai mari dușmani ai monumentelor istorice sunt rechinii vîrîți în cea mai profitabilă afacere din anii de balamuc ai unei țări: Speculațiile imobiliare. Ghinionul celor mai multe dintre monumentele trecutului nostru a fost c-au nimerit de regulă pe terenuri rîvnite de rechinii imobiliari Ministerul Culturii a facut public pe site-ul sau proiectul ordinului de ministru prin care se numesc Comisia Nationala si Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice. Conform Legii 422/2001, aceste comisii isi reinoiesc componenta odata la 5 ani. Mai multe organizatii neguvernamentale au facut publica o luare de pozitie prin care contesta: lipsa de transparenta in numirea [ istorice aflate în stare de colaps/precolaps sau care au nevoie de lucrări de intervenție despre deschiderea sesiunilor de finanțare (P.N.R., alte programe) În funcție de informațiile primite de la instituțiile finanțatoare DJC Bacău 2021 14 Inventarierea si clasarea/declasarea monumentelor istorice, patrimoniu industria

LEGE nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea ..

 1. 1.ORDIN 2834 01/11/2018 ORDIN nr. 2.834 din 1 noiembrie 2018 privind declasarea parţială a imobilului monument istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Cramă, având cod LMI IL-II-m-A-14146.02, parte a monumentului istoric Ansamblul conacului Hagianoff, având cod LMI IL-II-a-A-14146, situat la adresa poştală comuna Manasia, judeţul Ialomiţa, respectiv declasarea.
 2. Comisia Naţională de Monumentelor Istorice şi comisiile zonale nu vor mai avea doar rol consultativ, ci atribuţiile lor vor fi întărite. Aceasta potrivit Ordonanţei de Guvern privind modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.68/29 ianuarie 2016. Ministerul Culturii va emite avizul.
 3. Primarul de Borca vrea declasarea monumentelor istoric
 4. monumente istorice ROMULUS CRISTE
 5. Comisia Națională, rol decisiv în declasarea monumentelor

Clădirile de patrimoniu din Borca, sub semnul întrebării

 1. Cum poate fi scos un imobil din lista monumentelor
 2. Agenda LiterNet / Comunicat de presă: Protest împotriva
 3. Declararea unui monument istoric se va face doar la
 4. Lucian Alexandrescu ROMULUS CRISTE
 5. Ministerul Culturii a facut nominalizarile pentru noii

Aviz pentru interventii in zona de protectie a

 1. Legea 3337/2020 Legislatie gratuit
 2. Monumentele istorice, in stare de avansata degradare
 3. ORDINE emise în anul 2018 de catre Ministerul Culturii şi

Video: Patrimoniul cultural naţional

Opere de artă dispărute de 13 ani, care încă se regăsesc

 1. NEAMȚ: Primarul de Borca vrea declasarea monumentelor de
 2. Birocrație demolatoare: Cei care vor sa demoleze orice in
 3. Mamaia: Șapte statui din bronz, realizate de sculptori
 4. Monitorul Oficial 107 din 12 Februarie 201
 5. Conacul din Tupilați - Wikipedi
 6. ORDINE emise în anul 2017 de catre Ministerul Culturii şi
Gara Din Frumușița A Ajuns O Ruină, Deși Este MonumentPatrimoniul istoric si arhitectural Iasi, Romania